icon locaties Studentonboarding met College Coins

Studentonboarding

De periode tussen het eerste contactmoment dat potentiele studenten met uw opleiding hebben, tot en met de eerste honderd dagen van de studie zijn van groot belang om studenten te binden en te betrekken bij de studie die zij hebben gekozen. Een goede pre- en onboarding van studenten draagt bij aan studiesucces en helpt studie-uitval tegen te gaan. Maar hoe zorg je voor binding, betrokkenheid en gemotiveerde studenten nu het onderwijs grotendeels op afstand zal plaatsvinden?

Het onderwijsgedeelte (kwalificatie) is sinds de corona-uitbraak al gereduceerd tot ‘leren op afstand’, maar het ervaringsgedeelte zal in coronatijd zelfs tot bijna nul gereduceerd worden. Hierdoor is het pre- en onboarden van de student nu wellicht belangrijker dan ooit tevoren.

Hoe zit het met College Coins?

De College Coins-app leent zich perfect als digitaal platform waar (potentiele) studenten op een speelse en uitdagende aan de slag gaan met sociale en academische binding, vanaf het eerste contactmoment met de opleiding, tot en met de eerste 100 dagen van de studie. De toepassing van gamification, in de vorm van challenges, zorgt voor meer betrokkenheid en hogere motivatie bij de deelnemers. Daarnaast stimuleert het de autonomie en werkt het competitieve element motiverend.

CCapp_mockup (ranking) 2

Interesse in het pre- en onboarden van studenten?

demo aanvragen

Hoe werkt College Coins?

De school schaft de licentie aan en de studenten downloaden vervolgens de gratis app. In plaats van irritatie over het gebruik van de mobiele telefoon tijdens lessen, is het apparaat nu het distributiekanaal voor challenges en activiteiten en wordt zo een actief onderdeel van het pre- en onboarden van studenten.
 

Challenges

Challenges zijn actieve opdrachten. Ze kunnen verplicht of facultatief zijn. De opdracht komt middels een pushbericht binnen op de smartphone van de student. De student accepteert de opdracht om die vervolgens individueel, in teamverband of klassikaal te volbrengen.

Coins

Met iedere opdracht zijn coins te verdienen. In een ranglijst die in de app wordt bijgehouden kunnen studenten zien hoe zijzelf, hun team en
hun klas presteren ten opzichte van de rest. Gedurende de looptijd van het traject is de competitie echt ‘aan’!

Motivatie

De coins kunnen aan studiepunten gekoppeld worden, maar ze kunnen ook worden ingewisseld voor certificaten in de College Coins-store. Daarmee vormen ze een extra motiverende laag over het onderwijs. 

Studentonboarding bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten zich snel thuis voelen met het pre- en onboarding-programma van College Coins. Zo krijgen studenten in het studiekeuzeproces allerlei uitdagende opdrachten via hun smartphone toegestuurd om de HAN, de stad en de opleidingen beter te leren kennen. Dit zorgt voor sociale en academische binding met de studenten en  opleidingen.

De HAN ontwikkelde bijgaande video om dit concept te introduceren bij de nieuwe lichting studenten.

Voorbeelden van deelresultaten

  • Enquêtes: respons verhoogd van 50% naar 90%.

  • Partipicatie: voor sommige evenementen tot acht keer meer participatie.

  • Gastcollege: 300 studenten woonden een niet-verplicht gastcollege bij door het op te nemen in het College Coins-programma.

  • Studievoortgang: metingen tonen een (niet significant) positief verband tussen actieve deelname aan het College Coins-programma en  studieresultaten.

Stappenplan implementatie

1. Interesse tonen - Klik op onderstaande button om een demonstratie aan te vragen. 
2. Demo - Tijdens de demo laten we zien hoe College Coins werkt en bespreken naar welke fase(s) van studentonboarding de interesse uitgaat.
3. Voorstel - Edumundo presenteert een conceptprogramma ten behoeve van de relevante onboardingfase(s).
4. Offerte en contractfase - Na akkoord op de offerte, leggen we de afspraken vast in een contract.
5. Implementatie
- We leggen gezamenlijk de laatste hand aan het scenario en Edumundo zet alles klaar in de app.
6. Training - Edumundo verzorgt een dashboardtraining voor betrokkenen.
5. Lancering/kick-off -  Jullie kunnen van start met het pre- en onboarden van studenten! 
6. Nazorg - Natuurlijk blijven wij jullie ook na de start ondersteunen om een optimaal resultaat te bereiken.

Interesse in het pre- en onboarden van studenten?

Demo aanvragen