icon locaties Studentonboarding met College Coins

Studentonboarding

De periode tussen het eerste contactmoment dat potentiele studenten met een opleiding hebben, tot en met de eerste honderd dagen van de studie zijn van groot belang om studenten te binden en te betrekken bij de studie die zij hebben gekozen. Een goede pre- en onboarding van studenten draagt bij aan studiesucces en helpt studie-uitval tegen te gaan. Maar hoe zorg je voor binding, betrokkenheid en meer studiesucces?

Edumundo is inmiddels met ruim 30 opleidingen aan de slag om de onboarding van studenten naar een hoger niveau te tillen. Minder studie-uitval, een hogere studenteninstroom, meer studiesucces en vooral het creëren van een warm welkom voor studenten zijn doelen die wij met een goed onboardingprogramma najagen. 

TEDx: betrokken studenten

Wereldwijd hebben universiteiten te maken met hoge aantallen drop-outs en de vraag die heerst is: 'hoe kunnen we sturen op een hogere betrokkenheid van studenten en meer studiesucces?'

Menno Thijssen, co-founder van Edumundo was onlangs te gast bij TEDx in Amsterdam om de herkomst en het concept van studentonboarding toe te lichten. 

In een inspirerende presentatie laat Menno zien wat het onderwijs van het bedrijfsleven kan leren op het gebied van onboarding. Zo komen de oorzaken van studieuitval aan de orde en worden er oplossingen aagedragen om studiesucces te verhogen.

Interesse in het pre- en onboarden van studenten?

demo aanvragen

Hoe zit het met College Coins?

De College Coins-app leent zich perfect als digitaal platform waar (potentiele) studenten op een speelse en uitdagende aan de slag gaan met sociale en academische binding, vanaf het eerste contactmoment met de opleiding, tot en met de eerste 100 dagen van de studie. De toepassing van gamification, in de vorm van challenges, zorgt voor meer betrokkenheid en hogere motivatie bij de deelnemers. Daarnaast stimuleert het de autonomie en werkt het competitieve element motiverend.

CCapp_mockup (ranking) 2

Hoe werkt College Coins?

De school schaft de licentie aan en de studenten downloaden vervolgens de gratis app. In plaats van irritatie over het gebruik van de mobiele telefoon tijdens lessen, is het apparaat nu het distributiekanaal voor challenges en activiteiten en wordt zo een actief onderdeel van het pre- en onboarden van studenten.
 

Challenges

Challenges zijn actieve opdrachten. Ze kunnen verplicht of facultatief zijn. De opdracht komt middels een pushbericht binnen op de smartphone van de student. De student accepteert de opdracht om die vervolgens individueel, in teamverband of klassikaal te volbrengen.

Coins

Met iedere opdracht zijn coins te verdienen. In een ranglijst die in de app wordt bijgehouden kunnen studenten zien hoe zijzelf, hun team en
hun klas presteren ten opzichte van de rest. Gedurende de looptijd van het traject is de competitie echt ‘aan’!

Motivatie

De coins kunnen aan studiepunten gekoppeld worden, maar ze kunnen ook worden ingewisseld voor certificaten in de College Coins-store. Daarmee vormen ze een extra motiverende laag over het onderwijs. 

Studentonboarding bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten zich snel thuis voelen met het pre- en onboarding-programma van College Coins. Zo krijgen studenten in het studiekeuzeproces allerlei uitdagende opdrachten via hun smartphone toegestuurd om de HAN, de stad en de opleidingen beter te leren kennen. Dit zorgt voor sociale en academische binding met de studenten en  opleidingen.

De HAN ontwikkelde bijgaande video om dit concept te introduceren bij de nieuwe lichting studenten.

Voorbeelden van deelresultaten

  • Enquêtes: respons verhoogd van 50% naar 90%.

  • Partipicatie: voor sommige evenementen tot acht keer meer participatie.

  • Gastcollege: 300 studenten woonden een niet-verplicht gastcollege bij door het op te nemen in het College Coins-programma.

  • Studievoortgang: metingen tonen een (niet significant) positief verband tussen actieve deelname aan het College Coins-programma en  studieresultaten.

Stappenplan implementatie

1. Interesse tonen - Klik op onderstaande button om een demonstratie aan te vragen. 
2. Demo - Tijdens de demo laten we zien hoe College Coins werkt en bespreken naar welke fase(s) van studentonboarding de interesse uitgaat.
3. Voorstel - Edumundo presenteert een conceptprogramma ten behoeve van de relevante onboardingfase(s).
4. Offerte en contractfase - Na akkoord op de offerte, leggen we de afspraken vast in een contract.
5. Implementatie
- We leggen gezamenlijk de laatste hand aan het scenario en Edumundo zet alles klaar in de app.
6. Training - Edumundo verzorgt een dashboardtraining voor betrokkenen.
5. Lancering/kick-off -  Jullie kunnen van start met het pre- en onboarden van studenten! 
6. Nazorg - Natuurlijk blijven wij jullie ook na de start ondersteunen om een optimaal resultaat te bereiken.

Interesse in het pre- en onboarden van studenten?

Demo aanvragen