gamepad-solid College Coins

Waarom College Coins?

Binding

College Coins is dé tool om academische en sociale binding te bevorderen. Daag studenten op een leuke manier uit en stimuleer hen om zo goed mogelijk te presteren. Studenten worden benaderd waar ze veel tijd spenderen.  Online, op de smartphone.

Flexibel 

College Coins is makkelijk te implementeren en zowel fysiek, als online en blended in te zetten. Koppel het programma aan bestaand of nieuw onderwijs. Vanuit een groot aantal basis challenges per thema, wordt ieder traject op maat ingevuld.

Studiesucces

Verbeter met behulp van gamification de motivatie van studenten. Maak studeren leuker, uitdagender en effectiever om uitval te verminderen en studiesucces te verhogen.

Wat is College Coins?

Op een leuke manier aan motivatie werken? De College Coins-app is een mobiele applicatie die gamification in het onderwijs verwerkt, om de betrokkenheid van studenten te verhogen en studieuitval te verlagen. Door het toevoegen van spelelementen worden studenten aangemoedigd om deel te nemen aan studieactiviteiten, games, challenges en sociale activiteiten. Zo helpt de app studenten om elkaar (beter) te leren kennen en samen te werken tijdens introductieperiodes, gedurende een onderwijsperiode of tijdens projectweken. 

CC icon-3

Hoe werkt college coins?

  1. Studenten downloaden de College Coins-app op hun smartphone.

  2. Vanuit het docentendashboard worden challenges/activiteiten naar de studenten verstuurd.

  3. Studenten ontvangen challenges, activiteiten (en berichten) op hun smartphone. Deze worden individueel, per team, of klas uitgevoerd. 

  4. Studenten ronden de challenge/activiteit af en verdienen daar coins mee. 

  5. De coins kunnen als basis dienen voor competitie-elementen en ranglijsten. Docenten kunnen prijzen hangen aan bepaalde aantallen coins, of bijvoorbeeld de winnaar. 
WhatsApp Image 2020-11-23 at 13

Vraag een gratis demonstratie aan

DEMO AANVRAGEN

Toepassing

College Coins kan flexibel worden ingezet, doordat het te koppelen is aan diverse thema's. De thema's waarbij College Coins momenteel het meest wordt toegepast zijn:

 

Succesverhalen

Voorbeelden van deelresultaten

  • Enquêtes: respons verhoogd van 50% naar 90%.

  • Partipicatie: voor sommige evenementen tot acht keer meer participatie.

  • Gastcollege: 300 studenten woonden een niet-verplicht gastcollege bij door het op te nemen in het College Coins-programma.

  • Studievoortgang: metingen tonen een (niet significant) positief verband tussen actieve deelname aan het College Coins-programma en  studieresultaten.

Stappenplan implementatie

1. Interesse tonen - Klik op onderstaande button om een demonstratie aan te vragen. 
2. Demo - Tijdens de demo bespreken we jullie doel en laten we zien hoe College Coins werkt.
3. Voorstel - Edumundo presenteert een conceptprogramma ten behoeve van het doel.
4. Offerte en contractfase - Na akkoord op de offerte, leggen we de afspraken vast in een contract.
5. Implementatie
- We leggen gezamenlijk de laatste hand aan het scenario en Edumundo zet alles klaar in de app.
6. Training - Edumundo verzorgt een dashboardtraining voor betrokkenen.
5. Lancering/kick-off -  Jullie kunnen van start! Op aanvraag kunnen wij een officieel startmoment organiseren.
6. Nazorg - Natuurlijk blijven wij jullie ook na de start ondersteunen om een optimaal resultaat te bereiken.

Vraag een gratis demonstratie aan

Demo aanvragen