gamepad-solid College Coins

Waarom College Coins?

Binding

Zorg in tijden van beperkt (fysiek) contact toch voor academische en sociale binding. De College Coins-app daagt studenten uit en stimuleert hen om zo goed mogelijk te presteren. Studenten worden benaderd waar ze veel tijd spenderen.  Online, op de smartphone.

Flexibel 

College Coins is makkelijk te implementeren.
Het programma kan gekoppeld worden aan bestaand of nieuw onderwijs. Vanuit een groot aantal basis challenges per thema, kan ieder traject op maat worden ingevuld.

INFORMATIE AANVRAGEN?

Studiesucces

Door het vergroten van motivatie kan studiesucces worden verbeterd. Met behulp van gamification wordt er gewerkt aan de sleutelfactoren voor deze motivatie. Het maakt studeren leuker, uitdagender en effectiever.

De leefwereld van studenten en het werkveld waarvoor zij worden opgeleid veranderen in rap tempo. Het onderwijs kan niet anders dan meebewegen. Op een leuke manier aan motivatie werken? De onboarding van studenten rondom een open dag of proefstuderen online inrichten? Aanwezigheid belonen? Een verbinding maken met het bedrijfsleven? De College Coins-app en de daaraan gekoppelde toepassingen spelen op deze ontwikkelingen in en zijn daarmee mogelijk de sleutel tot succes.

CCapp_mockup (challengemain) 1

App voor studenten

College Coins verwerkt gamification in het onderwijs. De app maakt het onderwijs leuker, uitdagender en effectiever. College Coins biedt docenten, opdrachtgevers en de hogeschool de mogelijkheid om opdrachten klaar te zetten en direct te versturen naar de smartphones van studenten. Wanneer de opdracht verstuurd is, ontvangen studenten een pushbericht. Deze notificatie zorgt ervoor dat studenten de melding meteen zien. De student kan kiezen om de opdracht te accepteren en rondt deze individueel, in teamverband of klassikaal af. Iedere afgeronde challenge of activity levert 'college coins' op. Deze coins kunnen worden gekoppeld aan beloningen middels een ranglijst, of worden verzilverd in een heuse 'shop'. Deze verschillende 'game mechanics' vormen een extra motiverende laag over het onderwijs.

ONLINE DOCENTENDASHBOARD

In het online docentendashboard kunnen eenvoudig challenges naar wens worden toegevoegd of aangepast. Studenten kunnen na afronding worden beloond door het laten scannen van een QR-code. Ook kunnen ze middels 'activities' worden beloond voor hun aanwezigheid (i.p.v. afwezigheid af te straffen). De resultaten van de challenges en activities worden per student, team en klas bijgehouden. Deze resultaten zijn eenvoudig te exporteren naar Excel. Er zijn diverse ranglijsten zichtbaar, waardoor je als docent en management de voortgang kan monitoren en op een leuke manier preventief kan bijschaven waar nodig, in plaats van achteraf te sturen op rendementen.

COMPETITIE, UITDAGING EN CULTUUR

De ranglijsten brengen een vorm van competitie met zich mee. Inzicht in de prestaties, uiteraard met inachtneming van de privacyregels, zorgt voor acceptatie en waardering vanuit de sociale omgeving. Dit brengt één van de krachtigste en meest effectieve vormen van motivatie teweeg en geeft het studieresultaat een impuls.

INFORMATIE AANVRAGEN?

Toepassing

College Coins kan flexibel worden ingezet, doordat het te koppelen is aan diverse thema's. De thema's waarbij College Coins momenteel het meest wordt toegepast zijn:

 

Succesverhalen

College Coins in de praktijk

Bekijk de video voor een impressie van het gebruik van de College Coins-app op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Interesse in een demonstratie van College Coins?

Demo aanvragen