gamepad-solid College Coins

Het hedendaagse onderwijs heeft met turbulente ontwikkelingen te maken. Zo zijn er ambitieuze ontwikkelingen op het gebied van bildung, communityvorming, digitalisering en het benaderen van de student als partner. Daarnaast kampen opleidingen met problemen als ongemotiveerde studenten, hoge uitvalpercentages en gering studiesucces. Verder hebben zij te maken met snelle veranderingen in de leefwereld van hun studenten en in het werkveld waarvoor zij hun studenten opleiden. De nieuwe College Coins-app en de daaraan complementerende onderwijsconcepten spelen op deze ontwikkelingen in en zijn daarmee mogelijk de sleutel tot succes.

 

screenshot2punt0

App voor studenten

College Coins verwerkt gamification in het onderwijs. De app maakt het onderwijs niet alleen een stuk uitdagender, maar ook realistischer. College Coins biedt docenten, opdrachtgevers en de hogeschool de mogelijkheid om opdrachten klaar te zetten en te versturen naar studenten. Wanneer de opdracht verstuurd wordt, krijgen studenten een pushbericht op hun smartphone. Deze notificatie wordt automatisch weergegeven op het toegangsscherm, zodat studenten de melding meteen zien. De student kan kiezen om de opdracht te accepteren en individueel, in teamverband of klassikaal te volbrengen, waarmee vervolgens ‘coins’ verdiend kunnen worden. De coins kunnen worden gekoppeld aan studiepunten en vormen daarmee een extra motiverende laag over het onderwijs.

ONLINE DOCENTENDASHBOARD

De verdiende coins worden per student en/of klas bijgehouden. Via het online dashboard zijn diverse ranglijsten zichtbaar voor docenten. Dit geeft de mogelijkheid om goed presterende studenten periodiek te belonen. Deze beloning is overigens niet de enige motiverende factor in dit concept. Inzicht in de prestaties, uiteraard met inachtneming van de privacyregels, zorgt voor acceptatie en waardering vanuit de sociale omgeving. Dit brengt één van de krachtigste en meest effectieve vormen van motivatie teweeg. Ook de autonomie die de student krijgt doordat hij opdrachten zelf kan accepteren werkt sterk motiverend.

COMPETITIE, UITDAGING EN CULTUUR

De ranglijsten brengen enige mate van competitie met zich mee, waardoor het onderwijs als uitdagender ervaren wordt en het studieresultaat een impuls krijgt. Het geeft studenten een extra stimulans om hoger te scoren dan de minimale 5,5 die vaak nodig is voor het behalen van de studiepunten.

MONITORING VAN EN MET STUDENTEN

Een bijkomend voordeel is dat College Coins een zeer interessante managementtool voor onderwijscoördinatie bevat. Realtime dashboards maken het mogelijk om gedurende de onderwijsperiode een vinger aan de pols te houden, in plaats van achteraf te sturen op rendementen.

TOEPASSING

College Coins kan flexibel worden ingezet in een curriculum. Het programma wordt gekoppeld aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met specifieke modules of onderwijseenheden, maar het is ook mogelijk om het gamificationonderwijsconcept aan semesters, jaren of zelfs volledige (vierjarige) programma’s te koppelen. College Coins biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de veranderende wensen vanuit het werkveld. Zo kunnen snel en eenvoudig opdrachten van bedrijven worden uitgezet bij een grote populatie studenten zonder langdurig begeleidingstraject.

Stappenplan implementatie

1. Kennismaking door middel van een gratis demo.
2. Inventarisatie van de startperiode.
3. Inventarisatie van de te implementeren opdrachten.
4. Docententraining.
5. Implementatie (met begeleiding vanuit Edumundo).

Bekijk de video voor een impressie van het gebruik van de College Coins-app op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Waarom College Coins?

Studiesucces

Door het vergroten van intrinsieke en extrinsieke motivatie kan studiesucces worden verbeterd. De College Coins-app daagt studenten uit en stimuleert hen om zo goed mogelijk te presteren.

Digitalisering in het onderwijs

Het ICT-gebruik neemt bij zowel onderwijsinstellingen, studenten als het werkveld sterk toe. De app speelt flexibel in op de veranderende beroepspraktijk en het type student: Generatie Z.

Flexibel 

De app is gemakkelijk te implementeren in huidige curricula. Het programma kan gekoppeld worden aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. De opdrachten worden op maat ingevuld.

Voorbeeld

Voorbeeld: College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituut: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Afdeling: Instituut van Bedrijfskunde
Periode: propedeuse
Aantal studenten: 800
Concept: U.R. Business
Startjaar: 2018

 

De HAN gebruikt de College Coins-app binnen het U.R. Business-concept. Bij binnenkomst worden studenten direct in de rol van startend professional gezet. Het uitgangspunt is dat klassen gedurende een blok, semester of een heel jaar zelf een businessunit runnen, vallend onder een holding (het instituut/opleiding/faculteit). De studenten zijn medewerkers van deze businessunit. De businessunits concurreren met elkaar door middel van individuele- en groepsprestaties. Binnen dit grote concept maakt de College Coins-app het versturen van opdrachten, het toeschrijven van coins en het bijhouden van resultaten mogelijk.

De opdrachten die studenten toegestuurd krijgen zijn bij de HAN veelal opdrachten uit het bedrijfsleven, maar er worden ook opdrachten vanuit de interne functionaliteiten, zoals marketing en communicatie verzonden. Bij de meeste opdrachten vervullen de studenten de rol van consultant. Op deze manier ontstaat er een win-winsituatie. De opdrachtgevers krijgen relevante input van studenten met een frisse blik en de studenten krijgen actuele opdrachten vanuit de praktijk.

"Ondanks het feit dat het hele concept pas een aantal weken draait zien we reeds een aantal verbeteringen. Studenten zijn positief en gaan door de challenges eerder aan de slag. Daarnaast zijn de uitwerkingen van challenges veel creatiever en origineler. Het competitie-element zorgt voor meer saamhorigheid en binding in de klas! De sfeer in de klassen lijkt daardoor beter en dat is, naast aandacht voor de student, een hele belangrijke factor voor studiesucces."

 

- Stephan Plat, coördinator van de HAN

han-collegecoin-1


Bekijk hier enkele casestudies

 

Interesse in een demonstratie van College Coins?

Demo aanvragen