gamepad-solid College Coins

Waarom College Coins?

Studiesucces

Door het vergroten van intrinsieke en extrinsieke motivatie kan studiesucces worden verbeterd. De College Coins-app daagt studenten uit en stimuleert hen om zo goed mogelijk te presteren.

Digitalisering

Het ICT-gebruik neemt bij zowel onderwijsinstellingen, studenten als het werkveld sterk toe. De app speelt flexibel in op de veranderende beroepspraktijk en het type student: Generatie Z.

Flexibel 

De app is gemakkelijk te implementeren in huidige curricula. Het programma kan gekoppeld worden aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. De opdrachten worden op maat ingevuld.

De leefwereld van studenten en het werkveld waarvoor zij worden opgeleid veranderen in rap tempo. Het onderwijs kan niet anders dan meebewegen. Op een leuke manier aan motivatie werken? Studiesucces een boost geven? Een verbinding maken met het bedrijfsleven? De College Coins-app en de daaraan gekoppelde onderwijsconcepten spelen op deze ontwikkelingen in en zijn daarmee mogelijk de sleutel tot succes.

 

screenshot2punt0

App voor studenten

College Coins verwerkt gamification in het onderwijs. De app maakt het onderwijs uitdagender en realistischer. College Coins biedt docenten, opdrachtgevers en de hogeschool de mogelijkheid om opdrachten klaar te zetten en te versturen naar studenten. Wanneer de opdracht verstuurd is, krijgen studenten een pushbericht op hun smartphone. Deze notificatie wordt weergegeven op het toegangsscherm, zodat studenten de melding meteen zien. De student kan kiezen om de opdracht te accepteren en individueel, in teamverband of klassikaal te volbrengen, waarmee vervolgens ‘coins’ verdiend kunnen worden. De coins kunnen worden gekoppeld aan studiepunten en vormen daarmee een extra motiverende laag over het onderwijs. Ook de autonomie die de student krijgt doordat hij opdrachten zelf kan accepteren werkt sterk motiverend. 

ONLINE DOCENTENDASHBOARD

De verdiende coins worden per student en/of klas bijgehouden. Via het online dashboard zijn diverse ranglijsten zichtbaar, waardoor goed presterende studenten periodiek beloond kunnen worden. Deze beloning is niet de enige motiverende factor in dit concept. De realtime dashboards maken het tevens mogelijk om gedurende de onderwijsperiode een vinger aan de pols te houden, in plaats van achteraf te sturen op rendementen. 

COMPETITIE, UITDAGING EN CULTUUR

De ranglijsten brengen een vorm van competitie met zich mee. Inzicht in de prestaties, uiteraard met inachtneming van de privacyregels, zorgt voor acceptatie en waardering vanuit de sociale omgeving. Dit brengt één van de krachtigste en meest effectieve vormen van motivatie teweeg en geeft het studieresultaat een impuls.


TOEPASSING

College Coins kan flexibel worden ingezet in het curriculum. Het programma wordt gekoppeld aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. Dit kan in combinatie met specifieke modules of onderwijseenheden, maar het is ook mogelijk om het concept aan semesters, jaren of zelfs volledige opleidingen te koppelen. College Coins speelt flexibel in op de veranderende wensen vanuit het werkveld. Zo kunnen opdrachten van bedrijven snel worden uitgezet bij een grote populatie studenten.

ref_han_cc-3

Stappenplan implementatie

1. Kennismaking door middel van een gratis demo
2. Inventarisatie van de startperiode
3. Inventarisatie van de te implementeren opdrachten
4. Docententraining
5. Implementatie onder begeleiding van Edumundo

Bekijk de video voor een impressie van het gebruik van de College Coins-app op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voorbeeld

College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Instituut: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Afdeling: Instituut van Bedrijfskunde
Periode: propedeuse
Aantal studenten: 800
Concept: U.R. Business
Startjaar: 2018

 

De HAN gebruikt de College Coins-app binnen het U.R. Business-concept. Bij binnenkomst worden studenten direct in de rol van startend professional gezet. Het uitgangspunt is dat klassen gedurende een blok, semester of een heel jaar zelf een businessunit runnen, vallend onder een holding (het instituut/opleiding/faculteit). De studenten zijn medewerkers van deze businessunit. De businessunits concurreren met elkaar door middel van individuele- en groepsprestaties. Binnen dit grote concept maakt de College Coins-app het versturen van opdrachten, het toeschrijven van coins en het bijhouden van resultaten mogelijk.

De opdrachten die studenten toegestuurd krijgen zijn bij de HAN veelal opdrachten uit het bedrijfsleven, maar er worden ook opdrachten vanuit de interne functionaliteiten, zoals marketing en communicatie verzonden. Bij de meeste opdrachten vervullen de studenten de rol van consultant. Op deze manier ontstaat er een win-winsituatie. De opdrachtgevers krijgen relevante input van studenten met een frisse blik en de studenten krijgen actuele opdrachten vanuit de praktijk.

 

"Ondanks het feit dat het hele concept pas een aantal weken draait zien we reeds een aantal verbeteringen. Studenten zijn positief en gaan door de challenges eerder aan de slag. Daarnaast zijn de uitwerkingen van challenges veel creatiever en origineler. Het competitie-element zorgt voor meer saamhorigheid en binding in de klas! De sfeer in de klassen lijkt daardoor beter en dat is, naast aandacht voor de student, een hele belangrijke factor voor studiesucces."

 

- Stephan Plat, propedeusecoördinator van het Instituut Bedrijfskunde van de HAN

 

han-collegecoin-1


Bekijk hier enkele casestudies

 

Interesse in een demonstratie van College Coins?

Demo aanvragen