tablet-alt-solid The Base

Waarom The Base? 

Volledig

The Base is een digitaal lespakket bestaande uit drie verschillende Edubooks: (1) Studie & loopbaan, (2) Projectmanagement, (3) Praktijkgericht onderzoek. Het bereidt studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt.

Toekomstbestendig

The Base is gericht op de ontwikkeling van diverse 21st century skills en voorziet studenten van een sterke basiskennis. De ontwikkeling en toepassing van vaardigheden staan in dit lespakket centraal. Deze skills zijn benodigd om goed te kunnen functioneren op de toekomstige arbeidsmarkt.

PRODUCT INZIEN?

Beleving

De vormgeving van The Base sluit uitstekend aan op de belevingswereld van de moderne student. Het leermiddel heeft een overzichtelijke lay-out en wordt ondersteund met hedendaagse voorbeelden, aansprekende illustraties en video's.

Het digitale lespakket is ontwikkeld voor het hoger en beroepsonderwijs. Door de toenemende relevantie van een aantal specifieke basisvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, is het leermiddel relevant voor elke hbo-student. Het lespakket is inzetbaar tijdens de gehele studie en kan verspreid worden over jaar 1 t/m 4.

In een chronologische volgorde wordt de gehele onderzoekscyclus doorlopen. Ondanks deze chronologische opbouw is het Edubook flexibel in te zetten. Het is aan de docent of de studenten eerst een aantal basismodules volgen en daarbij oefenen met deelaspecten (thema 1 t/m 3) en daarna werken aan hun praktijkonderzoek (thema 4), of dat ze direct starten met hun onderzoek (thema 4) en teruggrijpen op kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn (thema 1 t/m 3).

Studenten leren de benodigde relevante kennis op een betrouwbare, methodische, respectvolle en transparante manier te verzamelen. Zij dienen hier op een professionele manier over te kunnen rapporteren in een verslag. Het is het perfecte leermiddel om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

The Base bevat de volgende drie Edubooktitels:


1. Studie & loopbaan

Het Edubook Studie & Loopbaan ondersteunt studenten tijdens de gehele studie bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. De focus in deze uitgave ligt bij aanvang met name op leren studeren, het ontwikkelen van studievaardigheden en plannen en samenwerken. In de hoofdfase van de studie verschuift de focus naar zelfverkenning en loopbaanontwikkeling. Tijdens het gehele programma wordt een geïntegreerd portfolio opgebouwd dat de student tijdens en na de studie kan gebruiken.

2. Projectmanagement

Het tweede onderdeel van het lespakket is het Edubook Projectmanagement. Deze uitgave is inzetbaar in verschillende leerjaren van uiteenlopende opleidingen, waarin gewerkt wordt aan projecten. Het Edubook is een interactief en adaptief leermiddel dat maximaal gericht is op toepassing van de principes en methodes van projectmanagement. Speciaal voor deze titel is de Agile5Aanpak voor projectmanagement (A5A) ontwikkeld. Dit is een praktisch stappenplan dat de meer traditionele watervalmethodiek combineert met zeer belangrijke principes van Agile/Scrum.

3. Praktijkgericht onderzoek

Middels het Edubook Praktijkgericht onderzoek doorlopen studenten de gehele onderzoekcyclus. Hierbij worden de principes en opzet van een onderzoek volledig uitgewerkt. De volgende vier thema’s worden chronologisch doorlopen: (1) eisen aan een onderzoek en onderzoeker, (2) een onderzoek voorbereiden en ontwerpen, (3) een onderzoek uitvoeren en documenteren en (4) een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren.

Na het doorlopen van alle onderdelen van het lespakket zijn studenten optimaal voorbereid op de toekomst en zijn zij in staat goed te functioneren op de arbeidsmarkt.

The Base kan op de boekenlijst worden geplaatst, maar het is ook mogelijk om het lespakket via de begroting van het instituut aan te bieden. Het betreft een eenmalige aanschafprijs voor een gebruiksrecht gedurende de hele studie. Bovendien biedt Edumundo ondersteuning aan bij de implementatie.

DEMO AANVRAGEN
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De arbeidsmarkt is onderhevig aan grote veranderingen. De toenemende mate van technologisering en robotisering speelt hierin een grote rol. Gevolgen hiervan zullen zichtbaar zijn in vrijwel elke sector. Functies veranderen in zekere mate of worden zelfs (gedeeltelijk) overgenomen door techniek.

 

Hogescholen dragen een grote verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op dit turbulente werkveld. Schoolverlaters moeten bekend zijn met de technologische mogelijkheden en zij dienen in staat te zijn om zich deze nieuwe technieken eigen te maken.

 

Studenten zijn eigenlijk niet in staat om succesvol de arbeidsmarkt te betreden als zij zichzelf niet ontplooien door algemene vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, ondernemerschap, schriftelijke communicatie en het vinden en analyseren van gegevens aan te leren. Door gedurende de studie actief op deze vaardigheden te oefenen kunnen studenten zichzelf onderscheiden van de robot.

Features

Meer informatie of direct aanvragen?

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak
$(document).ready(function() { $('.hs-cta-wrapper').click(function() { ga('send', 'event', 'CTA', 'click', this.attr('id')); }); });