tablet-alt-solid Edubooks International Business

(For English please click uk)

Het Edubook is het interactieve en digitale leermiddel dat inspeelt op de veranderingen in de onderwijspraktijk. Het studiemateriaal is flexibel te raadplegen en activeert de student. Met een eenvoudige koppeling aan vrijwel ieder LMS wordt direct toegang geboden tot het leermiddel, zonder extra inloghandelingen. Het studentenvolgsysteem registreert en presenteert onderwijsdata die het studieproces kunnen ondersteunen. Mede hierdoor wordt de docent in staat gesteld om een meer coachende rol aan te nemen. Diverse aansprekende video’s, illustraties, voorbeelden, cases, quizzen en opdrachten ondersteunen de inhoud op een eigentijdse manier. Onderstaande Engelstalige Edubooks zijn uitermate geschikt voor de opleiding International Business en overige internationale opleidingen.

HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars en Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
HBO
nl
uk
Marketing
Peter O. Van der Meer & Edumundo
In het Edubook Marketing vinden we een algemene inleiding in de marketing voor het hbo. In Marketing passeren de gangbare theorieën en invalshoeken de revue, met de nadruk op de ...
Lees meer
HBO
uk
Beeldcommunicatie
Ben van Hamersveld, Mark Stevens, Jan Blaauw & Marijn de Jong
Een digitaal lespakket dat studenten laat kennismaken met de basisprincipes van visuele communicatie. Stap voor stap ontwikkelen studenten zich tot een ‘wendbare visuele professional’.
Lees meer
HBO
nl
gb
Logistiek: de basis
Jan van Elderen & Henri Grolleman
Deze leermethode maakt studenten wegwijs in de wijde wereld van logistiek. Met behulp van veel actuele voorbeelden, oefeningen en casussen gaan studenten actief aan de slag.
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den BRink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt...
Lees meer
HBO
nl
uk
Management accounting
Sonni Jensen, Anka Goos & Edumundo
In het Edubook Management accounting leren studenten hoe zij berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen, ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Financieel management
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Door middel van het Edubook worden studenten bekend gemaakt met financieel management. Het vakgebied wordt stap voor stap uitgelegd en aan de hand van eenvoudige voorbeelden wordt steeds een ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Online Marketing
Lisa Dijkstra, Oeds Baart & Edumundo
Het Edubook Online marketing is een inleiding e-marketing ontwikkeld voor en door HEO-opleidingen. Het Edubook biedt studenten een overzicht van alle tactische facetten van het onderwerp, ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Fundamenten van Finance & control
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Het Edubook Fundamenten van Finance & Control is een inleiding bedrijfseconomie voor financiële en niet-financiële studies. In het Edubook zit een digitaal theorie- opgaven- en ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Lean ondernemerschap
Gert Poppe & Magid El Massoudi
Ondernemerschap is een doe-vak, waarbij het Edubook ondersteunt in het proces van theorie naar praktijk. De theorie wordt op een beknopte manier aangeboden en laat studenten actief aan de slag gaan. ...
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & Loopbaan
Reinier Gerritzen, José van Zwieten & Edumundo
Dit Edubook is onderverdeeld is in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling en helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. Het Edubook is ...
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alles in één, daar droomt toch iedereen van? Log één keer in voor toegang tot de theorie, opdrachten en projecten.

Tijds- en plaatsonafhankelijk

Deze en toekomstige generaties leren tijds- en plaatsonafhankelijk. Het Edubook is een online applicatie en kan nagenoeg overal worden geraadpleegd.

Studentvolgsysteem

Het volgen van studenten middels het docentendashboard zorgt voor betere begeleiding vanuit docenten. Bovendien biedt het de mogelijkheid om nieuwe werkvormen toe te passen in de contactmomenten.

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Demo aanvragen