tablet-alt-solid Edubooks Commercieel

Een interactief en digitaal leermiddel dat alle lesmaterialen van een vak samenbrengt. Dat is het Edubook. De theorie, het naslagwerk, aantekeningenblok en werkboek in één digitaal platform met tal van voordelen. De interactieve opzet activeert studenten en het studentenvolgsysteem biedt docenten inzicht in de studievoortgang van zowel individuen als groepen leerlingen. Het leermiddel is tijd- en plaatsonafhankelijk te benaderen, bevat aansprekende voorbeelden en cases en biedt in het kader van formatief toetsen tevens quizzen aan. Het leermiddel is eenvoudig te koppelen aan vrijwel ieder LMS, wat directe toegang biedt tot het Edubook, zonder extra inloghandelingen. Onderstaande Edubooks zijn met name geschikt voor commerciële opleidingen.

NIEUW - HBO
nl
Marketing in actie
Peter Otto, Jean-Pierre van der Rest & Erik van 't Klooster
Het Edubook Marketing in actie ondersteunt studenten bij het schrijven van een volledig marketingplan aan de hand van veel oefenmateriaal en praktijkvoorbeelden.
Lees meer
HBO
nl
uk
Marketing
Peter O. Van der Meer & Edumundo
In het Edubook Marketing vinden we een algemene inleiding in de marketing voor het hbo. In Marketing passeren de gangbare theorieën en invalshoeken de revue, met de nadruk op de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Online marketing
Lisa Dijkstra, Oeds Baart & Edumundo
Het Edubook Online marketing is een inleiding e-marketing ontwikkeld voor en door HEO-opleidingen. Het Edubook biedt studenten een overzicht van alle tactische facetten van het onderwerp, ...
Lees meer
HBO
nl
Marketingcommunicatie
Bibianne Boumans
Het Edubook Marketingcommunicatie is direct inzetbaar bij alle hbo-opleidingen in Nederland waarin marketingcommunicatie een plek binnen het curriculum heeft. Deze leermethode betreft een ...
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Doelgericht schrijven
Simone Oskam
Het Edubook Doelgericht schrijven leert studenten schrijven om een doel te bereiken. Studenten trainen hun vaardigheden in het schrijven van teksten die werken.
Lees meer
HBO
nl
Marktonderzoek
Twan Arts & Edumundo
In het Edubook Marktonderzoek vinden CE-studenten alles wat zij moeten weten voor het uitvoeren van een marktonderzoek. Zowel de theorie als de praktijk komen uitputtend aan bod. Daarbij is ...
Lees meer
HBO
nl
Branding & positionering
Simone van der Vorst, Bibianne Boumans & Edumundo
Het Edubook Branding & positionering focust op alle relevante facetten van het merkbeleid. Dit Edubook is ontwikkeld voor economische hbo-studenten en leert hun te begrijpen wat branding & ...
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Beeldcommunicatie
Ben van Hamersveld, Mark Stevens, Jan Blaauw & Marijn de Jong
Een digitaal lespakket dat studenten laat kennismaken met de basisprincipes van visuele communicatie. Stap voor stap ontwikkelen studenten zich tot een ‘wendbare visuele professional’.
Lees meer
HBO
nl
Sales- en accountmanagement
Paul Hassels Mönning & Edumundo
Sales vervult een centrale rol in elke commerciële organisatie. Het salesvak is sterk aan verandering onderhevig. Dit komt onder meer door de opkomst van internet, sociale media en globalisering.
Lees meer
HBO
nl
Professionele gespreksvaardigheden
Reinier Gerritzen en Frank Sturrus
Professionele gespreksvaardigheden is geschikt voor hbo-opleidingen die inhouden van de opleiding beter willen koppelen aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzaamheid in bedrijf: ondernemen, bedrijfsvoering en marketing
Ad Marijs
Een volledig lesprogramma dat alle onderdelen van duurzaamheid dekt. Het leermiddel is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.
Lees meer
HBO
nl
uk
Fundamenten van Finance & control
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Het Edubook Fundamenten van Finance & control is een inleiding bedrijfseconomie voor financiële en niet-financiële studies. Het Edubook bestaat uit een theorie-, opgaven- en uitwerkingenboek ...
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Digitaal bronnenonderzoek
Jos van Helvoort & Peter Becker
Het Edubook Digitaal bronnenonderzoek biedt studenten concrete handvatten om gestructureerd en kritisch bronnenonderzoek te doen.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
gb
Logistiek: de basis
Jan van Elderen & Henri Grolleman
Deze leermethode maakt studenten wegwijs in de wijde wereld van logistiek. Met behulp van veel actuele voorbeelden, oefeningen en casussen gaan studenten actief aan de slag.
Lees meer
HBO
nl
Organisatiekunde
Peter van der Meer, Frank Sturrus en Eric Leltz
Het Edubook Organisatiekunde vormt een algemene inleiding in de organisatiekunde voor het hbo. In het Edubook passeren alle gangbare theorieën en invalshoeken de revue. Daarnaast bevat het ...
Lees meer
HBO
nl
Human Resource Management
Max van Liemt
Human Resource Management is geschikt voor hbo-opleidingen waar kennis van HRM en de ontwikkelingen daarbinnen essentieel zijn. Het is een standaardwerk voor opleidingen HRM en Bedrijfskunde ...
Lees meer
HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars en Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & loopbaan
Reinier Gerritzen, José van Zwieten & Edumundo
Dit Edubook is onderverdeeld is in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling en helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. Het Edubook is ...
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk
Mischa van Jaarsveld en José van Zwieten
Een digitaal lespakket dat studenten helpt om een stevige basis te ontwikkelen op het gebied van veerkracht, weerbaarheid en welbevinden.
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den Brink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt ...
Lees meer
HBO
nl
Praktijkgericht onderzoek
Jan Dik Zegel
Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Management accounting
Sonni Jensen, Anka Goos & Edumundo
In het Edubook Management accounting leren studenten hoe zij berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen, ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Financieel management
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Door middel van het Edubook worden studenten bekend gemaakt met financieel management. Het vakgebied wordt stap voor stap uitgelegd en aan de hand van eenvoudige voorbeelden wordt steeds een ...
Lees meer
HBO
nl
Bedrijfsadministratie
Dorde Barac, Maurice Hoogenboom, Jeroen Kleijn, John Peters van Ton & Edumundo
Bedrijfsadministratie bestaat uit theorie en een digitaal werkboek. In de digitale oefenomgeving kunnen studenten uitgebreid oefenen op het maken van journaalposten en het bijhouden van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Lean ondernemerschap
Gert Poppe & Magid El Massoudi
Ondernemerschap is een doe-vak, waarbij het Edubook ondersteunt in het proces van theorie naar praktijk. De theorie wordt op een beknopte manier aangeboden en laat studenten actief aan de slag gaan. ...
Lees meer
HBO
nl
Inleiding bedrijfsprocessen
Jan Dik Zegel & Wilco Dado
Inleiding bedrijfsprocessen introduceert organisatieprocessen. Studenten zijn na het doorlopen van dit leermiddel in staat om verschillende soorten bedrijfsprocessen te beschrijven, ...
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alle lesmaterialen van een vak samengebracht in één online applicatie. Door in te loggen krijgen studenten en docenten toegang tot alle benodigde theorie en ondersteunende middelen van het vak.

Plaats- en tijdonafhankelijk

Tegenwoordig wordt er op steeds meer verschillende locaties en tijden gestudeerd. Doordat het Edubook een online leerplatform is, kan het nagenoeg overal en altijd worden benaderd.

Studentvolgsysteem

Het studentenvolgsysteem maakt het voor docenten mogelijk om de begeleiding op de student aan te passen. Bovendien geeft het inzichten waardoor de contactmomenten specifieker kunnen worden ingezet.

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Demo aanvragen