FontAwsome Tablet Marketingcommunicatie

Waarom edubook marketingcommunicatie? 

Fundament &
Context

Het Edubook Marketingcommunicatie besteedt uitvoerig aandacht aan de basis die de toekomstige (marketing)communicatieprofessional nodig heeft. Omdat marketingcommunicatie nooit op zichzelf staat wordt ook regelmatig de link gelegd met de vakgebieden branding en marketing. Zo wordt de samenhang tussen de verschillende vakgebieden zichtbaar.

Marketingcommunicatie-canvas

Het marketingcommunicatiecanvas vormt het fundament van dit Edubook. Het canvas bestaat uit verschillende bouwstenen. Elke bouwsteen biedt keuze uit verschillende onderwerpen. Sommige behoren tot de basis, andere kunnen ter verdieping worden ingezet. Omdat de identiteit en positionering van een merk voor iedere campagne het uitgangpunt vormt is de bouwsteen ‘Merkidentiteit en Positionering’ het vertrekpunt van het canvas.

DEMO AANVRAGEN

Traditioneel versus nieuw

In dit Edubook komen modellen aan de orde, waarmee professionals anno 2019 werken. Modellen als de customer journey en het Zero Moment of Truth-model van Google worden behandeld, waarbij steeds de link wordt gelegd met marketingcommunicatie. Ook meer traditionele modellen komen aan de orde, waardoor het Edubook aansluit op alle soorten curricula.

Het Edubook Marketingcommunicatie is te gebruiken door alle hbo-opleidingen in Nederland waarbij marketingcommunicatie een plek binnen het curriculum heeft.

Deze leermethode betreft een basisprogramma dat kan worden ingezet in het propedeusejaar of aan het begin van de hoofdfase. Het programma is echter ook in te zetten binnen opleidingen die marketingcommunicatie als keuzevak aanbieden.

Het Edubook Marketingcommunicatie is opgebouwd aan de hand van verschillende bouwstenen die samen het marketingcommunicatiecanvas vormen. Iedere bouwsteen biedt keuze uit verschillende onderwerpen. Sommige behoren tot de basis, andere kunnen ter verdieping worden ingezet.

Dit lesmateriaal doorloopt alle essentiële bouwstenen om tot een marketingcommunicatiecampagne te komen. Afhankelijk van het lesprogramma kan het Edubook worden ingezet voor de ontwikkeling van marketingcommunicatiestrategieën, campagneconcepten en mediaplannen. 

De bouwsteen ‘Merkidentiteit en positionering’ vormt het vertrekpunt van het marketingcommmunicatiecanvas, omdat de identiteit en positionering van een merk voor iedere campagne het uitgangspunt vormt. Om de identiteit en positionering van een merk te bepalen wordt gewerkt met het merkprofiel, een concreet merkmodel dat studenten handvatten geeft.

Bij het in kaart brengen van de communicatiedoelgroep wordt de nadruk op leefstijlsegmentatie gelegd. Een voorwaarde om tot waardevolle persona’s te kunnen komen en hun customer journey te bepalen.

De (online) customer journey is inmiddels een breed gedragen begrip waar ook de communicatieprofessional niet omheen kan. Daarom worden de doelstellingen in dit Edubook middels het see-think-do-care-model van Google gekoppeld aan de verschillende fases van de customer journey. Dit model sluit direct aan op hoe er vandaag de dag door marketing(communicatie)professionals wordt gewerkt.

In dit Edubook wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee hoofddoelstellingen:

  1. Het beïnvloeden van de positie van een merk in het brein van de consument (de breinpositie).
  2. Het beïnvloeden van (koop)gedrag.
    Vervolgens wordt er binnen deze hoofddoelstellingen gespecificeerd naar concrete effectdoelstellingen.

Het Edubook Marketingcommunicatie legt de basis voor het blended lesontwerp van een marketingcommunicatieprogramma. Daarnaast legt het leermiddel de benodigde basis voor het Edubook Branding & positionering dat geschikt is om in de hoofdfase van het curriculum op te nemen.

Door de theorie die is verrijkt met video’s, opdrachten, vragen, quizzen en links naar relevante websites, artikelen en organisaties, wordt leren een stuk actiever.

Bouwstenen Edubook

Wij zijn nog steeds heel blij met het Edubook Marketingcommunicatie. Studenten vinden het een leuk en interactief leermiddel. Wel veel informatie, maar met leuke voorbeelden. Ik vind er als docent ook veel inspiratie in.

 

Docent Fontys Eindhoven

 

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Het leven mag zich dan steeds meer online afspelen, de basis van marketingcommunicatie verandert daarmee niet. Dit Edubook besteedt uitvoerig aandacht aan de basis die iedere professional nodig heeft, ongeacht de campagne die wordt ontwikkeld.

De wereld verandert in een sneltreinvaart. Zeker in deze tijd is marketingcommunicatie geen lineair proces meer. Het marketingcommunicatiecanvas dat in dit Edubook gepresenteerd wordt speelt hierop in. Afhankelijk van de situatie is het net zo goed mogelijk dat er slechts enkele bouwstenen van dit canvas heroverwogen hoeven worden voor een nieuwe campagne. In het Edubook Marketingcommunicatie komen modellen aan de orde, waarmee professionals nu werken. Modellen als de customer journey, het see-do-think-care en Zero-Moment-of-Truth-model van Google komen aan de orde, waarbij steeds de link gelegd wordt met marketingcommunicatie. Ook meer traditionele modellen komen aan de orde, waardoor het Edubook aansluit op alle soorten curricula.

Inhoud

Samen met Edumundo hebben we ons hele programma vernieuwd, met als gevolg dat studenten veel actiever met de stof bezig zijn en hun kennisniveau en vaardigheden na afloop van het programma hoger liggen dan bij ons oude programma het geval was.

 

Ineke de Boer,

 

docent Hogeschool Leiden

 

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak