tablet-alt-solid Edubooks Financieel

Het interactieve en digitale karakter van het Edubook onderscheidt zich van traditionele, papieren studieboeken. Het Edubook activeert studenten en bundelt onderwijsdata die bij kunnen dragen aan het bevorderen van het studieproces. Docenten kunnen in het overzichtelijke docentendashboard de studievoortgang analyseren en van feedback voorzien. Het leermiddel kan op ieder moment en plaatsonafhankelijk worden geraadpleegd. De vakinhouden worden optimaal ondersteund door aansprekende illustraties, video’s en cases. In het kader van formatief toetsen kunnen studenten opdrachten en quizzen maken. Onderstaande Edubooks zijn zeer geschikt voor financiële opleidingen.

VERWACHT - HBO
nl
Professionele gespreksvaardigheden
Reinier Gerritzen en Frank Sturrus
Professionele gespreksvaardigheden is geschikt voor hbo-opleidingen die inhouden van de opleiding beter willen koppelen aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van ...
Lees meer
VERWACHT - HBO
nl
Human Resource Management
Peter van Liemt
Human Resource Management is geschikt voor hbo-opleidingen waar kennis van HRM en de ontwikkelingen daarbinnen essentieel zijn. Het is een standaardwerk voor opleidingen HRM en Bedrijfskunde ...
Lees meer
NIEUW - HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars & Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Inleiding bedrijfsprocessen
Jan Dik Zegel & Wilco Dado
Inleiding bedrijfsprocessen introduceert organisatieprocessen. Studenten zijn na het doorlopen van dit leermiddel in staat om verschillende soorten bedrijfsprocessen te beschrijven, ...
Lees meer
HBO
nl
The Base
Reinier Gerritzen, Jan Dik Zegel & Edumundo
Het digitale lespakket is ontwikkeld voor het hoger en beroepsonderwijs. Door de toenemende relevantie van een aantal specifieke basisvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, is het ...
Lees meer
HBO
nl
Praktijkgericht onderzoek
Jan Dik Zegel
Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den Brink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzaam ondernemen
Ad Marijs
Het Edubook Duurzaam ondernemen is een inleiding op het denken van de Verenigde Naties over duurzaamheid en de SDG’s zoals ze in het ondernemingsbeleid kunnen functioneren. Het gaat om het integreren ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame marketing
Ad Marijs
Het Edubook Duurzame marketing gaat over duurzaamheidsmarketing. Ook de marketingafdeling heeft te maken met duurzaamheidsaspecten. Zij heeft een taak in het verkopen van producten die duurzamer zijn ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame bedrijfsvoering
Ad Marijs
Het opnemen van ecologische en sociale doelen naast de economische doelen vraagt om een nieuwe manier van denken, namelijk om geïntegreerd management.
Lees meer
HBO
nl
uk
Fundamenten van Finance & control
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Het Edubook Fundamenten van Finance & control is een inleiding bedrijfseconomie voor financiële en niet-financiële studies. In het Edubook zit een digitaal theorie- opgaven- en ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Financieel management
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Door middel van het Edubook worden studenten bekend gemaakt met financieel management. Het vakgebied wordt stap voor stap uitgelegd en aan de hand van eenvoudige voorbeelden wordt steeds een ...
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & Loopbaan
Reinier Gerritzen & Edumundo
Dit Edubook is onderverdeeld in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling en helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. Het is gedurende de ...
Lees meer
HBO
nl
Organisatiekunde
Peter van der Meer, Frank Sturrus en Eric Leltz
Het Edubook Organisatiekunde vormt een algemene inleiding in de organisatiekunde voor het hbo. In het Edubook passeren alle gangbare theorieën en invalshoeken de revue. Daarnaast bevat het ...
Lees meer
HBO
nl
Veranderkunde
Frank Sturrus
Constante verandering is aan de orde van de dag bij organisaties. Steeds meer opleidingen besteden daarom aandacht aan veranderkunde. Klantgerichter organiseren, verbetertrajecten, ...
Lees meer
HBO
nl
Bedrijfsadministratie
John Peters van Ton, Maurice Hoogenboom, Jeroen Kleijn, Dorde Barac & Edumundo
Bedrijfsadministratie bestaat uit theorie en een digitaal werkboek. In de digitale oefenomgeving kunnen studenten uitgebreid oefenen op het maken van journaalposten en het bijhouden van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Management accounting
Sonni Jensen, Anka Goos & Edumundo
In het Edubook Management accounting leren studenten hoe zij berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen, ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Marketing
Peter O. Van der Meer & Edumundo
In het Edubook Marketing vinden we een algemene inleiding in de marketing voor het hbo. In Marketing passeren de gangbare theorieën en invalshoeken de revue, met de nadruk op de zeven P’s. ...
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alle leermaterialen behorend bij een vak geclusterd in één leerplatform. Dat schept overzicht. Door slechts één keer in te loggen krijgen studenten en docenten toegang tot de vakinhouden, oefentools en projecten.

Plaats- en tijdonafhankelijk

De huidige en komende generaties leren op steeds meer verschillende plekken en tijden. Het Edubook is een online leermiddel dat nagenoeg altijd en overal kan worden gebruikt.

Studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem biedt gedetailleerd inzicht in de studievoortgang van individuele en groepen studenten. Deze onderwijsdata kan worden gebruikt om het begeleidingsproces te optimaliseren en tijdens contactmomenten gebruik te maken van nieuwe werkvormen. 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Demo aanvragen