tablet-alt-solid ERP en Business Management

Waarom Edubook ERP en Business Management? 

Actueel

De ontwikkelingen in het vakgebied ERP (Enterprise Resource Planning, een bedrijfsbreed informatiesysteem) gaan razendsnel. Het Edubook ERP en Business Management speelt in op de meest recente ontwikkelingen en innovaties uit de beroepspraktijk. Veel afgestudeerden krijgen in de beroepspraktijk te maken met ERP.

Flexibel

Het Edubook is modulair opgebouwd en biedt veel mogelijkheden om het materiaal flexibel in te zetten en om zelf materiaal via annotaties toe te voegen.

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

 

Uniek

Het Edubook koppelt bedrijfsprocessen (businessmanagement) aan de informatievoorziening door middel van een ERP-systeem. Dit maakt het vakgebied minder abstract en leidt tot meer inzicht in de mogelijkheden die ERP biedt om de onderneming op een goede manier aan te sturen. Dit concept wordt met vele voorbeelden en oefeningen op een duidelijke manier besproken.

Het Edubook ERP en Business Management biedt studenten een eerste kennismaking op het gebied van informatievoorziening met behulp van ERP. Op een toegankelijke wijze toont de uitgave wat zich afspeelt binnen diverse bedrijfsprocessen van een onderneming en welke rol informatievoorziening (en ICT) daarin speelt. 

Het Edubook is breed toepasbaar en relevant voor diverse opleidingen in het hoger onderwijs. Naast Finance & Control en Accountancy kan ook gedacht worden aan (Technische) Bedrijfskunde, HRM, Business IT & Management en andere opleidingen waar het denken in processen in het curriculum is opgenomen. Het niveau sluit aan op studenten zonder enige voorkennis rondom ERP en informatiekunde.

DEMO AANVRAGEN

oPBOUW EN Inhoud

Het Edubook ERP en Business Management bestaat uit verschillende modules. De modules zijn flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

De eerste twee modules gaan in op bedrijfsfuncties en de relatie tussen ERP en businessmanagement. Vervolgens wordt ingezoomd op het veelgebruikte ERP-pakket Microsoft 365 Business Central, eerder ook wel bekend onder de naam Microsoft Dynamics NAV of Navision.  

De vierde module gaat dieper in op de administratieve organisatie en hoe processen in kaart en vastgesteld kunnen worden. Dit heeft als doel om beter zicht te krijgen op de relatie tussen processen in de organisatie en aanwezige bedrijfsinformatie.

De volgende vijf modules nemen verschillende processen binnen een onderneming als verstrekpunt. Denk hierbij aan de rol van een ERP-systeem bij het marketing- en verkoopproces of binnen supply chain management bij het productie- en inkoopproces. Ook wordt gekeken naar de rol van informatie bij het dienstverleningsproces, het financieel beheersingsproces en binnen strategische en data-gedreven HRM.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Informatievoorziening aan de hand van een ERP-systeem wordt steeds belangrijker en gangbaarder in het mkb. Veel organisaties moeten als gevolg van veranderingen in de bedrijfsomgeving kunnen vertrouwen op een goede informatievoorziening. Kennis over en inzicht in dit gebied is daarom steeds belangrijker aan het worden. Studenten zullen steeds vaker terechtkomen bij ondernemingen die gebruikmaken van een ERP-pakket. Om deze reden is het belangrijk dat studenten zich tijdens de opleiding verdiepen in hoe de bedrijfsvoering (businessmanagement) samengaat met de informatievoorziening (ERP). 

Het Edubook maakt de informatievoorziening zichtbaar aan de hand van bedrijfsprocessen en functies binnen een organisatie. Studenten krijgen hierdoor een beter beeld van wat een onderneming is en hoe die processen, functies en informatiestromen doorwerken in de afstemming tussen afdelingen binnen de onderneming en tussen externe partijen zoals leveranciers en klanten. Er is aandacht voor zowel strategische aspecten als voor meer operationele aspecten van de bedrijfsvoering.

Ook wordt ingegaan op hoe processen en informatievoorzieningen aan elkaar gekoppeld worden in een ERP-systeem zoals Microsoft Dynamics 365 Business Central. Het belichten van deze koppeling maakt het vakgebied minder abstract en toont de mogelijkheden en kansen die ERP biedt om de onderneming tot een succes te maken. In het Edubook zijn geen opdrachten in Business Central zelf opgenomen. Als illustratie is Business Central gebruikt, omdat veel Nederlandse mkb-bedrijven hiermee werken.

Tot slot speelt de uitgave in op de meest recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Denk hierbij aan de sterke opkomst van online handel en dienstverlening, de enorm grote veranderingen op het gebied van techniek en ICT (Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things en veel meer) en de grotere samenwerking binnen de keten (supply chain). Deze belangrijke ontwikkelingen worden toegelicht aan de hand van aansprekende voorbeelden.

didactiek

Het Edubook zit vol interactieve elementen wat het leerproces aantrekkelijker maakt voor studenten. Elke module staat vol met afwisselende oefeningen om de student actief met de stof aan de slag te laten gaan.

Elke module bevat:

  • uitleg over het nut en de toepassing van deze kennis voor de beroepspraktijk van bedrijven en organisaties;
  • uitleg van de stof voorzien van oefeningen om actief met de stof aan de slag te gaan;
  • een kernbegrippenlijst met de belangrijkste termen en definities met daarbij een speelse begrippentrainer zoals een matchingspel en kruiswoordraadsel;
  • quizzen en opdrachten waarin wordt getoetst of de student de aangeboden kennis beheerst.

Het Edubook is zo opgebouwd dat studenten zelfstandig het lesmateriaal kunnen doorlopen. Dit maakt het mogelijk om in de les de focus te leggen op het verbreden en/of verdiepen van de lesstof. Met het docentendashboard is het altijd mogelijk zicht te houden op het leerproces en de voortgang van studenten.

DEMO AANVRAGEN

Auteur: Hans van der Hoeven

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak