favicon Privacyverklaring

Via www.edumundo.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Edumundo BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 september november 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

U kunt contact met ons opnemen via verschillende contactformulieren op de website. Als u deze invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij deze gegevens voor zolang nodig is voor een volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

U hebt de keuze om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van het Amerikaanse bedrijf “HubSpot”. Dit bedrijf slaat uw emailadres en eventueel uw naam op bij servers in Amerikaanse datacentra.

Het bedrijf stuurt alleen nieuwsbrieven in opdracht van ons. Wij hebben HubSpot geen toestemming gegeven voor een andere verwerking van de gegevens dan noodzakelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief, inclusief bijbehorende analytics. Met HubSpot hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om websitegedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, loopt uiteen van persoonsgegevens, zoals IP-Adres of interessegebieden waarin u geïnteresseerd bent tot informatie die welliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Hotjar

Wij gebruiken de tool Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring voor bezoekers te optimaliseren (bijvoorbeeld hoeveel tijd je als bezoeker besteed aan welke pagina's, welke links je op klikt, wat je als gebruiker wel en niet leuk vindt, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website door te ontwikkelen en feedback van gebruikers te ontvangen. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en voorkeurstaal. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om het te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken. U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, of het opslaan hiervan bij Hotjar door op deze link te klikken.

Advertentie cookies

Om gerichtere advertenties aan mensen te tonen, maken wij gebruik van remarketing en de mogelijkheid om vergelijkbare doelgroepen aan te maken om te adverteren. Dit betekent dat wij uw gegevens door kunnen geven aan advertentieplatformen als Facebook/Instagram, Google Adwords, Bing en Linkedin. In dit profiel is informatie over u vastgelegd met als doel om u in te delen in bepaalde interessecategorieën of mensen advertenties te laten zien die sterk overeenkomen met uw surfgedrag of interessegebieden. Voor het volgen en vastleggen van uw surfgedrag in profielen, worden door adverteerders en advertentienetwerken cookies gebruikt. Deze cookies maken het dus mogelijk dat er gerichte, op uw interesses afgestemde advertenties getoond kunnen worden. U kunt zich afmelden hiervoor door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising initiatief te gaan of enkele instellingen op uw apparaat te wijzigen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Andere websites van Edumundo BV

Deze privacyverklaring is eveneens niet van toepassing op andere websites van Edumundo. Ieder van deze websites verzamelt in meer of mindere mate persoonsgegevens. Om deze reden hebben deze websites een eigen privacyverklaring. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Jan van Nassaustraat 113
2596 BS Den Haag
Telefoon: 070-3600510