tablet-alt-solid The chocolate firm

In deze bedrijfssimulatie vormen studenten het managementteam van een productieonderneming, genaamd The Chocolate Firm. De simulatie bevat zeer gedetailleerde bedrijfsgegevens. Het managementteam bepaalt welke informatie relevant is en dient de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden. Na een uitgebreide marktanalyse wordt het bedrijfsplan vastgelegd. Vervolgens worden de studenten voor diverse tactische keuzes gezet die invloed hebben op het bedrijfsproces. De beslissingen moeten aan de hand van de waardeketen van Porter worden gemaakt en hebben als doel om het bedrijfsplan en de doelstellingen te realiseren. De bedrijfssimulatie biedt veel bedrijfseconomische berekeningen en behandelt de financiële kengetallen. Bekijk de simulatie zelf.

Probeer de simulatie uit

The Chocolate Firm is eenvoudig aan te kleden met aanvullende opdrachten om de focus binnen de bedrijfssimulatie op een specifiek domein te richten. Op deze manier kan een optimale aansluiting met het curriculum gerealiseerd worden. De productieonderneming wordt vanuit een realistische invalshoek en zeer gedetailleerd benaderd. De combinatie van spelelement en educatie maken de deelnemers enthousiast over de theorieën die zij moeten beheersen. Onder andere door de steile leercurve in de simulatie leren zij in korte tijd ontzettend veel over een productiebedrijf. De feedback binnen de bedrijfssimulatie zorgt ervoor dat studenten altijd inzicht hebben in de uitkomsten van hun gemaakte beslissingen. 

The Chocolate Firm is opgebouwd aan de hand van gedegen theoretische onderbouwing. Deelnemers ervaren concreet de consequenties als ze bijvoorbeeld de kwaliteit van de chocolade wijzigen; blijven consumenten de chocolade dan nog kopen? Welke nieuwe markten boren ze aan? Hoe veranderen de kostenniveaus? En welke wijziging in de consumentenprijs moet hierop volgen?

Op deze manier krijgen de studenten inzicht in de consequenties van de gekozen strategie en het gevoerde beleid. Per beslissingsgebied wordt aangegeven welke vragen ze zichzelf moeten stellen om de juiste afweging te maken en is er ook theoretische uitleg beschikbaar. 

Leeruitkomsten

  • Studenten ontwikkelen inzicht en begrip van management accounting op strategisch niveau.
  • Studenten kunnen theoretische principes en boekhoudmodellen toepassen op hun besluitvormingsprocessen.
  • Studenten begrijpen hoe afdelingen op elkaar inwerken en hoe beslissingen elkaar beïnvloeden.
  • Studenten ontwikkelen sterke analytische vaardigheden, analyseren de effectiviteit van voorraden, financiën, grondstoffen, kostprijzen, leveranciers, productiekosten en voorraadoverzichten.
  • Studenten kunnen operationele processen ontwerpen en verbeteren door beslissingen te nemen voor alle afdelingen, waaronder het investeren in machines, het afsluiten van nieuwe leverancierscontracten, magazijnopbouw, productsamenstellingen en marketing etc.

Beoordeling

Aan de hand van de ranglijst is te zien in welke volgorde de teams het best gepresteerd hebben. Aanvullend zijn er meerdere mogelijkheden om tot een beoordeling te komen. Onderstaand twee populaire opties:

  • Een individueel reflectieverslag over wat studenten hebben bereikt en wat ze hebben geleerd van de bedrijfssimulatie.
  • Een portfolio waarin de teams elke ronde opschrijven welke beslissingen ze hebben genomen en wat ze denken dat de uitkomsten zullen zijn. Ze reflecteren op de beslissingen die in elke speelronde worden genomen. 
  • Een presentatie voor investeerders (docenten) waarin de studenten de gemaakte beslissingen verantwoorden en hun toekomstverwachtingen presenteren.

The Chocolate Firm is interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in het financiële, administratieve segment van economie. De resultaten omzetten naar bruikbare informatie (door het doen van kostenberekeningen en andere technieken om ervoor te zorgen dat het bedrijf optimaal en efficiënt presteert) is niet voor iedereen weggelegd. 

Waarom een managementsimulatie?

Het spelen van een managementsimulatie creëert een digitale omgeving om theorieën uit de les in de praktijk te brengen. De managementsimulaties die Edumundo aanbiedt, bevatten een sterke vorm van immersive learning. Deze manier van leren draagt bij aan een succesvol resultaat en een positieve studentenbeleving.

Benieuwd naar deze simulatie?

Probeer de simulatie uit

Beknopte Inhoud

 

Kenmerken
Doelgroep: Derde- en vierdejaars studenten hbo/wo
Thema: Productie en handel
Talen: nl gb

 

Geïnteresseerd in een demo van The chocolate firm?

DEMO AANVRAGEN