tablet-alt-solid My Marketing experience

Een managementsimulatie die vol inzet op de mogelijkheden van marketing? Wij stellen u graag voor aan My Marketing Experience. Deze simulatie is visueel mooi uitgewerkt en presteert sterk in gebruiksvriendelijkheid.

De deelnemende teams vormen de verantwoordelijke marketingafdeling van een opkomend spijkerbroekenmerk en schrijven gezamenlijk hun eigen marketingplan.

Probeer de simulatie uit

INTRO

My Marketing Experience is een zeer boeiende en interactieve simulatie die zich afspeelt in de wereld van de jeanskledingindustrie.  Door in teamverband te spelen, kunnen marketingstudenten de veranderende markt analyseren, een strategie voor hun bedrijf bepalen en tactische acties ondernemenom zo tegen elkaar te concurreren. Door de simulatie te spelen, krijgen studenten een beter inzicht in hoe marketingtheorie zich verhoudt tot zakelijke situaties in de echte wereld en kunnen ze kritisch reflecteren op beslissingen  die ze genomen hebben en zo leiden tot een sterker commercieel bewustzijn.

Simulatie

Als team vorm je de marketingsafdeling van een bedrijf wat handelt in spijkerbroeken.

Welke doelgroep wil het team aanspreken? Hoe kunnen we dat het best doen en welke middelen en content zetten we daarvoor in? Dit zijn enkel wat essentiële vragen, die het team zichzelf zal moeten stellen, alvorens het bepaald welke stappen en handelingen het moet verrichten om deze doelen te behalen. 

Het team begint met een marketinganalyse doen en opstellen van marketingdoelstellingen. Hierna speelt segmentatie en targets vaststellen een hoofdrol. Het team definieert zijn eigen specifieke doelgroep. Denk hierbij aan: man, vrouw, burgerlijke staat, jaarinkomen et cetera en vervolgens leert het zichzelf te positioneren in de gekozen markt. Uiteindelijk terechtkomen op de vooraf ingestelde positie in de markt is het doel van de simulatie, dus dit goed analyseren en vaststellen, is cruciaal!

Het team maakt beslissingen over onder andere het product, de prijs, promotie, plaats van verkoop, proces, personeel et cetera (de 7 P's). Bovendien moeten de deelnemers constant alert zijn en reageren op veranderende marktomstandigheden, nieuwsberichten en invloeden van de concurrent. Het rekenmodel achter deze simulatie is zeer ingenieus: beslissingen van de deelnemende teams worden tegen elkaar uitgespeeld. Er is dus geen vast, correct pad en je speelt niet tegen een computer, maar echt tegen andere mensen.

De simulatie neemt vervolgens de opgeslagen beslissingen mee naar de rondeberekening en daar komen resultaten uit. Één ronde staat representatief voor één kwartaal in het bedrijf. Deze resultaten zijn te zien in de afzet, scorecard, marktpositie, financiële resultaten, vraag, et cetera. Het is volledig aan de studenten om hier analyses over te doen en hierop in te spelen om zo dichter bij hun gewenste marktpositie te komen.

Wanneer de simulatie afgelopen is, zal de deelnemer een automatisch gegenereerd marketingplan krijgen, gebaseerd op alle strategische beslissingen genomen in alle voorgaande rondes. Dit marketingplan kan door de docent of trainer worden beoordeeld. Bovendien ontvangen de studenten een digitaal tekstdocument dat alle toepasbare theorie op de simulatie beschrijft. My Marketing Experience is ontwikkeld in samenwerking met een grote educatieve uitgeverij en Mairead Brady (co-auteur van Kotler's befaamde marketingmanagementboeken).

Probeer de simulatie uit

Leeruitkomsten

 • Studenten krijgen een beter begrip van een marketingmanagementfunctie binnen een wereldwijd bedrijf.
 • Studenten ontwikkelen effectieve teamwerk-, analytische, strategische en creatieve vaardigheden.
 • Studenten begrijpen het belang van het creëren van een marketingstrategie en het stellen van SMART-doelen en KPI's.
 • Studenten benutten de volledige marketingmix om de verkoop binnen de doelgroep te verhogen.


beoordeling

Aan de hand van de ranglijst is overzichtelijk te zien in welke volgorde de teams het best gepresteerd hebben op basis van puntenbeoordeling. Ook krijgen de teams aan het eind van de simulatie een gegenereerd marketingreport vanuit de simulatie. Daarnaast wordt er vaak een aanvullende beoordeling gekozen. Hieronder vind je de meest populaire opties:

 • Na de simulatie geven de studenten een presentatie over hun marketingplan voor het volgende financiële jaar.
 • Studenten dienen individuele marketingstrategieën in waarbij verschillende nieuwe jeansproducten worden gelanceerd.
 • Studenten lanceren een digitaal marketingplan om de online verkoop te vergroten.
 • Studenten lanceren een kanaalmarketingplan om de verkoop bij geselecteerde leveranciers te verhogen.
 • Studenten ontwerpen een marketingplan dat specifiek gericht is op merkbekendheid om de merkbekendheid binnen hun doelmarkten te vergroten.

uNIEKE FEATURES

My Marketing Experience is visueel zeer prikkelend en gaat als enige simulatie zo sterk in op de details en fundamenten in marketing. De studenten/deelnemers eindigen het spel niet alleen met een positie op de ranglijst, maar de simulatie rolt er een marketingsplan uit. Zodoende krijgen de deelnemers een heel goed overzicht en begrip van de marketingcontext.

Deze simulatie is bij uitstek goed inzetbaar bij de vakken:

 • Online marketing
 • Branding en positionering
 • Consumentengedrag
 • Projectmanagement
 • Marketingcommunicatie
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Marketing

Beknopte Inhoud

 

Meer weten over deze simulatie?

 

Kenmerken
Doelgroep: Eerste- tot vierdejaarsstudenten hbo/wo
Thema: Marketing
Samenwerking: Pearson Education
Talen:   gb

 

Waarom een managementsimulatie?

In een bedrijfssimulatie worden theoretische modellen in de praktijk gebracht. Bedrijfssimulaties geven deelnemers een unieke ervaring waarbij onderlinge samenwerking, analytisch denken en inzicht in complexe en dynamische verbanden belangrijke leereffecten zijn.

 

Geïnteresseerd in een online of persoonlijke demo?

Maak een afspraak