tablet-alt-solid Overzicht Edubooks

Het Edubook is een interactief en digitaal leermiddel dat studenten activeert om aan de slag gaan met de leerstof voor een bepaald vakgebied. Studenten kunnen zelfstandig werken aan hun competenties aan de hand van aansprekende content in diverse vormen. Via het studentendashboard kan de persoonlijke studievoortgang worden ingezien. Docenten kunnen de resultaten volgen via het docentendashboard en zowel individueel als groepsgewijs feedback geven. De inzet van het Edubook biedt mogelijkheden om het onderwijs flexibel en modulair in te richten, eigen materiaal toe te voegen, te differentiëren en verbindingen te maken met het eigen lesprogramma. Ben je benieuwd welke Edubooks er per opleiding beschikbaar zijn? Kies dan een opleiding of bekijk de digitale catalogus.

NIEUW - HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars en Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Inleiding bedrijfsprocessen
Jan Dik Zegel & Wilco Dado
Inleiding bedrijfsprocessen introduceert organisatieprocessen. Studenten zijn na het doorlopen van dit leermiddel in staat om verschillende soorten bedrijfsprocessen te beschrijven, ...
Lees meer
HBO
nl
The Base
Reinier Gerritzen, Jan Dik Zegel & Edumundo
Het digitale lespakket is ontwikkeld voor het hoger en beroepsonderwijs. Door de toenemende relevantie van een aantal specifieke basisvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, is het ...
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & loopbaan
Reinier Gerritzen
Dit Edubook, dat onderverdeeld is in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling, helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional en is gedurende de ...
Lees meer
HBO
nl
Praktijkgericht onderzoek
Jan Dik Zegel
Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den Brink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzaam ondernemen
Ad Marijs
Het Edubook Duurzaam ondernemen is een inleiding op het denken van de Verenigde Naties over duurzaamheid en de SDG’s zoals ze in het ondernemingsbeleid kunnen functioneren. Het gaat om het integreren ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame marketing
Ad Marijs
Het Edubook Duurzame marketing gaat over duurzaamheidsmarketing. Ook de marketingafdeling heeft te maken met duurzaamheidsaspecten. Zij heeft een taak in het verkopen van producten die duurzamer zijn ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame bedrijfsvoering
Ad Marijs
Het opnemen van ecologische en sociale doelen naast de economische doelen vraagt om een nieuwe manier van denken, namelijk om geïntegreerd management.
Lees meer
HBO
nl
uk
Fundamenten van Finance & control
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Het Edubook Fundamenten van Finance & control is een inleiding bedrijfseconomie voor financiële en niet-financiële studies. In het Edubook zit een digitaal theorie- opgaven- en ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Financieel management
Sonni Jensen, Anka Goos, Sijbren Hogewerf
Door middel van het Edubook worden studenten bekend gemaakt met financieel management. Het vakgebied wordt stap voor stap uitgelegd en aan de hand van eenvoudige voorbeelden wordt steeds een ...
Lees meer
HBO
nl
Marketingcommunicatie
Bibianne Boumans
Het Edubook Marketingcommunicatie is direct inzetbaar bij alle hbo-opleidingen in Nederland waarin marketingcommunicatie een plek binnen het curriculum heeft. Deze leermethode betreft een ...
Lees meer
HBO
nl
Bedrijfsadministratie
John Peters & Edumundo
In het Edubook Bedrijfsadministratie worden alle onderdelen behandeld van het voeren van de financiële administratie. Deels worden deze aangeboden als basismodule (zoals ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Online marketing
Marije Dahmen, Manon Snoeren & Edumundo
Het Edubook Online marketing is een inleiding e-marketing ontwikkeld voor en door HEO-opleidingen. Het Edubook biedt studenten een overzicht van alle tactische facetten van het onderwerp, ...
Lees meer
HBO
nl
Marktonderzoek
Twan Arts & Edumundo
In het Edubook Marktonderzoek vinden CE-studenten alles wat zij moeten weten voor het uitvoeren van een marketonderzoek. Zowel de theorie als de praktijk komen uitputtend aan bod. Daarbij is ...
Lees meer
HBO
nl
Organisatiekunde
Peter van der Meer, Frank Sturrus en Eric Leltz
Het Edubook Organisatiekunde vormt een algemene inleiding in de organisatiekunde voor het hbo. In het Edubook passeren alle gangbare theorieën en invalshoeken de revue. Daarnaast bevat het ...
Lees meer
HBO
nl
Veranderkunde
Frank Sturrus
Constante verandering is aan de orde van de dag bij organisaties. Steeds meer opleidingen besteden daarom aandacht aan veranderkunde. Klantgerichter organiseren, verbetertrajecten, ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Management accounting
Sonni Jensen, Anka Goos & Edumundo
In het Edubook Management accounting leren studenten hoe zij berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen, ...
Lees meer
HBO
nl
Sales & accountmanagement
Paul Hassels Mönning & Edumundo
Sales vervult een centrale rol in elke commerciële organisatie. Het salesvak is sterk aan verandering onderhevig. Dit komt onder meer door de opkomst van internet, sociale media en globalisering.
Lees meer
HBO
nl
uk
Marketing
Peter van der Meer & Edumundo
In het Edubook Marketing vinden we een algemene inleiding in de marketing voor het hbo. In Marketing passeren de gangbare theorieën en invalshoeken de revue, met de nadruk op de zeven P’s. ...
Lees meer
HBO
nl
Branding & positionering
Simone van der Vorst, Bibianne Boumans & Edumundo
Het Edubook Branding & positionering focust zich op alle relevante facetten van het merkbeleid. Dit Edubook is ontwikkeld voor economische hbo-studenten en leert hun te begrijpen wat ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Lean ondernemerschap
Gert Poppe & Magid El Massoudi
Ondernemerschap is een doe-vak, waarbij het Edubook ondersteunt in het proces van theorie naar praktijk. De theorie wordt op een beknopte manier aangeboden en laat studenten actief aan de slag gaan. ...
Lees meer
MBO
nl
Ondernemerschap
Rianne Jaspers
Het Edubook Ondernemerschap is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs. In de uitgave maken studenten op een uitdagende manier kennis met allerlei aspecten van ondernemerschap.
Lees meer
MBO
nl
Oriëntatie op ondernemerschap
Rianne Jaspers
Het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap introduceert het vakgebied ondernemerschap bij studenten. Het leermiddel is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs voor opleidingen van niveau 2 en ...
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alle leermaterialen voor een vak op één plaats. Dat maakt leren eenvoudiger. Krijg toegang tot de theorie, opdrachten, ondersteunende materialen en projecten, door slechts één keer in te loggen.

Plaats- en tijdonafhankelijk

Deze en toekomstige generaties studeren plaats- en tijdonafhankelijk. Het Edubook is een digitaal leerplatform en kan nagenoeg overal worden benaderd.

Studentvolgsysteem

Het docentendashboard biedt inzicht in de studievoortgang van studenten. Hierdoor zijn docenten in staat om een meer coachende rol aan te nemen en nieuwe werkvormen tijdens de contactmomenten toe te passen. 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Demo aanvragen