tablet-alt-solid Corporate finance

Het Edubook Corporate finance is een complete lesmethode met theorie, opgaven, uitwerkingen en kennisclips. Het leermiddel verschaft verdiepende kennis en vaardigheden voor financiële studies in het hoger onderwijs. 

Voor studenten zonder voorkennis wordt het Edubook Fundamenten van Finance & Control aanbevolen als een passende voorbereiding op dit verdiepende materiaal. 

Inhoud bekijken

Dagelijks verloop van de AEX-index (AEX-index).
Dagelijks verloop van de AEX-index ©Edumundo
image005
De verhoudingen tussen risico en rendement ©Edumundo
Het tijdspad van een investeringsproject ©Edumundo

Inhoud

De uitgave bestaat uit elf modules die gekoppeld zijn aan een specifiek onderwerp binnen het vakgebied corporate finance.

Het Edubook bestaat uit de volgende modules:

 • Financiële analyse
 • Bedrijfstak- en strategische analyse
 • Financiële rekenkunde
 • Kapitaalmarkt en vermogensbeheer
 • Portefeuilletheorie en CAPM
 • Weighted average cost of capital
 • Financiering
 • Investeringsselectie
 • Projectanalyse
 • Obligaties
 • Aandelen

Veel oEFENMATERIAAL

In het Edubook bevat veel oefenmateriaal in de vorm van opdrachten, formatieve toetsen, meerkeuze vragen en casussen. Na het maken krijgen de studenten een terugkoppeling met een stapsgewijze uitleg hoe tot het juiste antwoord gekomen kan worden. Ook ontvangen de studenten formatieve feedback bij opdrachten zodat zij zelfstandig toewerken naar het eindniveau. Dit maakt de lesmethode zeer geschikt voor zelfstandig studeren.

Demo aanvragen

Algemene terugkoppeling
Algemene terugkoppeling na het maken van een oefening ©Edumundo
Portefeuillesamenstelling (ING).
Portefeuillesamenstelling ©Edumundo

Opbouw

Elke module begint met het formuleren van leeruitkomsten, waarna theorie wordt afgewisseld met verschillende soorten oefeningen. Op deze manier wordt de theorie direct actief gemaakt. Bovendien worden aansprekende voorbeelden en kennisclips gebruikt om de lesstof levendig en relevant te maken.

De focus van de uitgave ligt op de toepassing van corporate finance in de praktijk met Excel. Zo bevat de lesmethode kennisclips met uitwerkingen van opdrachten in Excel. Ook zijn er Exceltemplates voor de student aanwezig.

Elke module wordt afgerond met een handige samenvatting en een formuleblad dat studenten kunnen raadplegen ter voorbereiding op het tentamen. Ook omvat elke module een begrippenlijst en begrippentrainer. Ten slotte worden studenten uitgedaagd met meerkeuzevragen en praktijkcasussen om hun verworven kennis en vaardigheden te testen.

visueel en aansprekend

Het lesmateriaal is visueel aantrekkelijk met veel afbeeldingen van financiële informatie, interactieve formules en waar nodig een video met uitleg van belangrijke concepten. De interactieve aanpak met aansprekende illustraties sluit perfect aan bij de leefwereld van de moderne student én is sterk ondersteunend aan het leerproces.

AANSLUITEND OP ELKE MANIER VAN LESGEVEN

Het Edubook kan op verschillende manieren ingezet worden. Studenten kunnen de studiestof thuis voorbereiden en in de klas hulp krijgen bij verdieping of verbreding. Het meegeleverde docentendashboard in combinatie met de aangeboden opdrachten en formatieve toetsen maken het eenvoudig voor een docent om studenten in groepen en/of individueel te begeleiden en zicht te hebben op het leerproces.

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak