tablet-alt-solid Fundamenten van Finance & Control

Waarom Edubook fundamenten van Finance & Control? 

Differentiatie

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control bevat veel oefenmateriaal in de vorm van opdrachten, formatieve toetsen en casussen. De opdrachten zijn beschikbaar op verschillende niveaus van één ster (beginner) tot en met drie sterren (eindniveau).

 

 

 

Berekeningen en terminologie

In het Edubook Fundamenten van Finance & Control staan berekeningen en terminologie centraal. Doordat relevante begrippen één voor één worden geïntroduceerd en gedefinieerd, worden gebruikers stap voor stap meegenomen in het vakgebied. 

DEMO AANVRAGEN?

 

Visuele aanpak

Het lesmateriaal is visueel aantrekkelijk met veel afbeeldingen van financiële informatie, interactieve formules en waar nodig een video met uitleg van belangrijke concepten.

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control is een digitaal theorie-, opgaven- en uitwerkingenboek in één. Het leermiddel verschaft de basiskennis voor het onderdeel Bedrijfseconomie en is flexibel in te zetten bij verschillende opleidingen en lesperiodes.

Het leermiddel heeft een zeer aantrekkelijke en flexibele prijs die afgestemd is op de keuzes voor de afname van opdrachten en modules. De uitgave is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

De flexibiliteit van het digitale leermiddel maakt een perfecte aansluiting mogelijk op zowel het niveau van de studenten als de diverse manieren van lesgeven. Zowel bij financiële als bij niet-financiële opleidingen en bij duale en deeltijdopleidingen werken studenten en docenten naar volle tevredenheid met het Edubook.

Inhoud en opbouw

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control ondersteunt studenten stapsgewijs en op hun eigen niveau bij het maken van bedrijfseconomische berekeningen. Daarnaast verschaft het leermiddel de basiskennis voor het professioneel begrijpen, verwerken en analyseren van (financiële) gegevens en geeft het inzicht in de inrichting en optimalisering van bedrijfseconomische processen. Hierdoor sluit het leermiddel goed aan op de  voorbereiding op het werken met beroepsproducten.

De uitgave bestaat uit twee onderdelen:

1. Financieel management
In het onderdeel Financieel management wordt de student bekend gemaakt met het opleveren van financiële informatie. Dit gebeurt veelal in de vorm van financiële overzichten zoals de balans, de resultatenrekening en het liquiditeitsoverzicht. Zowel de structuur, analyse en de praktische toepassing ervan worden uitgebreid behandeld. 

2. Management accounting
Het onderdeel Management accounting richt zich op specifieke interne informatievoorziening voor managers. Studenten leren hoe zij kostprijsberekeningen kunnen maken en interpreteren. Na het doorlopen van dit onderdeel is de student in staat essentiële informatie te genereren en om een waardevolle bijdrage te leveren bij de besluitvorming.

DEMO AANVRAGEN?

BEREKENINGEN EN TERMINOLOGIE

In het Edubook Fundamenten van Finance & Control staan berekeningen en terminologie centraal. Doordat relevante begrippen één voor één worden geïntroduceerd en gedefinieerd, worden gebruikers stap voor stap meegenomen in het vakgebied. Dit maakt de leerstof uitermate geschikt voor gebruikers zonder voorkennis van het vak.

visueel en aansprekend

Het lesmateriaal is visueel aantrekkelijk met veel afbeeldingen van financiële informatie, interactieve formules en waar nodig een video met uitleg van belangrijke concepten. De interactieve aanpak met aansprekende illustraties sluit perfect aan bij de leefwereld van de moderne student én is sterk ondersteunend aan het leerproces.

Differentiatie en feedback

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control bevat veel oefenmateriaal in de vorm van opdrachten, formatieve toetsen en casussen. De opdrachten zijn beschikbaar op verschillende niveaus van één ster (beginner) tot en met drie sterren (eindniveau). In combinatie met de unieke feedback in stappen stelt dit studenten in staat om het eigen niveau te beoordelen en te verhogen.

AANSLUITEND OP ELKE MANIER VAN LESGEVEN

Het Edubook kan op verschillende manieren ingezet worden. Studenten kunnen de studiestof thuis voorbereiden en in de klas hulp krijgen bij verdieping of verbreding. Het meegeleverde docentendashboard in combinatie met de aangeboden opdrachten en formatieve toetsen maken het eenvoudig voor een docent om studenten in groepen en/of individueel te begeleidingen en zicht te hebben op het leerproces.

DEMO AANVRAGEN?

BEKIJK DIT EDUBOOK

PRODUCT INZIEN?

Inhoud

Fundamenten van Finance & Control


Financieel management


Management accounting

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak