pencil-alt-square-wit Succesverhalen

Gamify your Project: International Programme voor studenten Verpleegkunde

De opleiding Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen organiseert ieder jaar groot internationaal project. BrightBirds voegde gamification-elementen toe, waardoor de motivatie en betrokkenheid van studenten steeg.

 

Bekijk case study

Innovatief onderwijs bij Commerciële Economie Next aan de HvA met Edstacks

De HvA werkt sinds studiejaar 2023 met een vernieuwend didactisch concept: CE Next. Studenten worden geactiveerd om zelf op zoek te gaan naar de benodigde kennis om beroepsvraagstukken op te lossen. Lees in deze case study hoe dit concept wordt vormgegeven met de inzet van microlearnings.

Bekijk case study

Zo laat de Hanzehogeschool studenten interculturele competenties ontwikkelen

In dit interview vertelt docent Meiny Vischer over haar ervaring met het Edubook Culture & Intercultural communications. Wat het heeft opgeleverd? Volle klassen, beter voorbereide studenten, actievere 
workshops en betere studieresultaten! 

Bekijk case study

Hoe de opleiding vastgoed & makelaardij gamification toevoegt aan hun project

Op de Hanzehogeschool heeft de opleiding Vastgoed & Makelaardij hun eigen project De Vastgoedmanagement Game met gamification door middel van Bright Birds nieuw leven ingeblazen.  Docent Leandra Fels vertelt je over haar ervaring en de opbrengsten ...

Bekijk case study

Hoe Windesheim duurzaamheid een rol laat spelen bij het opleiden van economiedocenten

In dit interview vertelt docent Evert Helfferich over zijn ervaring met de Edubooks rondom het thema duurzaamheid. Ook vertelt hij hoe de Edubooks bijdragen aan het ultieme doel: het afleveren van docenten op de arbeidsmarkt met een duurzame houding.

Bekijk case study

Hogeschool Rotterdam verhoogt studentenbetrokkenheid met BrightBirds

In dit interview vertellen docenten Annemiek Rijgersberg en Laura van Furstenberg hoe zij College Coins inzetten om de studentenbetrokkenheid te verhogen. Beiden zijn zij docent bij de opleiding Chemische Technologie en organiseerden ze dit jaar de introductieweek, ...

Bekijk case study

In gesprek met Hogeschool Inholland, early adopter van het Edubook Inleiding bedrijfsprocessen

In dit interview vertelt docent Robert Hesselink van de opleiding Finance & Control over zijn beweegredenen om de overstap naar het Edubook te maken. Daarnaast vertelt hij over zijn eigen ervaring met het leermiddel en hoe de studenten het ontvangen.

Bekijk case study

Een kijkje in de keuken bij het SLB-programma van Social Work op Avans Hogeschool

Studieloopbaanbegeleiding is voor elke student van grote waarde. In het bijzonder voor studenten uit het sociale domein. Zelfkennis, zelfinzicht en zelfreflectie zijn voor bijvoorbeeld een sociaal pedagogisch werker of een leraar onmisbaar.

Bekijk case study

Usercase Edubook Marketing

In dit dubbelinterview vertellen Will Pruijssers en haar student Giovanni (Haagse Hogeschool, Bedrijfskunde) over hun ervaringen met het Edubook Marketing en hoe De Haagse Hogeschool het Edubook inzet.

Bekijk case study

Hoe de Hanzehogeschool het vak Finance tot leven brengt

Sonni is medeauteur van het Edubook Fundamenten van Finance & Control. Dit Edubook wordt niet alleen in het hoger onderwijs gebruikt, maar ook in het bedrijfsleven. Zo gaf Sonni het afgelopen jaar aan de hand van het Edubook de bedrijfstraining Finance voor non financials bij een ...

Bekijk case study

Ondernemerschapsonderwijs binnen het mbo

Rianne Jaspers is auteur van de Edubooks Oriëntatie op ondernemerschap(K0080) en Ondernemerschap (K0165). Daarnaast is ze onder andere docent aan het Nova College. Wij spraken Rianne over haar motivatie voor het schrijven van de ...

Bekijk case study

Studie- en loopbaanbegeleiding op afstand

Het wegvallen van het fysieke contact heeft impact op het vak Studie & Loopbaan. In dit interview delen Elfriede Spendel en Lin Salcedo Knicknie hun ervaringen met het geven van studieloopbaanbegeleiding in tijden van corona. 

Bekijk case study

Case study Personal Developmentcourses at AMSIB

In deze Engelstalige case study leest u alles over het vak Studie & Loopbaan bij de internationale opleiding Bachelor of Business Administration van de Amsterdam School of International Business (AMSIB).

Zij delen hun SLB-programma en vertellen over hun ervaring met ...

Bekijk case study

De toegevoegde waarde van SLB bij een ICT-opleiding

Studenten aan ICT-opleidingen zijn over het algemeen nadrukkelijk gericht op inhoud, en professionele vaardigheden staan vaak wat verder van hen af. Voor ICT-opleidingen ligt er dus een mooie uitdaging om SLB goed vorm te geven en in te bedden in het curriculum.

Bekijk case study