tablet-alt-solid Edubooks - niet economisch

Het Edubook onderscheidt zich van het papieren studieboek door interactief en digitaal studiemateriaal aan te bieden dat volledig aansluit op de veranderingen in de onderwijspraktijk. Het omvat alle lesmaterialen die bij een vak komen kijken en maakt het mogelijk om onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen leren. Door middel van aansprekende voorbeelden, cases, opdrachten en quizzen daagt het Edubook de student uit tot actief leren. Vanuit het overzichtelijke docentendashboard kunnen docenten de interacties van studenten bekijken en beoordelen. Met een eenvoudige koppeling aan vrijwel ieder LMS wordt direct toegang geboden tot het leermiddel, zonder extra inloghandelingen.

NIEUW - HBO
nl
Doelgericht schrijven
Simone Oskam
Het Edubook Doelgericht schrijven leert studenten schrijven om een doel te bereiken. Studenten trainen hun vaardigheden in het schrijven van teksten die werken.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Motiverende gespreksvoering
Hetty de Laat
Met veel voorbeelden en oefeningen leren studenten op een praktische manier de vaardigheden, technieken en houdingsaspecten van motiverende gespreksvoering.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk
Mischa van Jaarsveld en José van Zwieten
Een digitaal lespakket dat studenten helpt om een stevige basis te ontwikkelen op het gebied van veerkracht, weerbaarheid en welbevinden.
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & loopbaan
Reinier Gerritzen, José van Zwieten & Edumundo
Dit Edubook, dat onderverdeeld is in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling, helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional en is gedurende de ...
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Digitaal bronnenonderzoek
Jos van Helvoort & Peter Becker
Het Edubook Digitaal bronnenonderzoek biedt studenten concrete handvatten om gestructureerd en kritisch bronnenonderzoek te doen.
Lees meer
NIEUW - HBO
nl
Professionele gespreksvaardigheden
Reinier Gerritzen en Frank Sturrus
Professionele gespreksvaardigheden is geschikt voor hbo-opleidingen die inhouden van de opleiding beter willen koppelen aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van ...
Lees meer
HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars en Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
HBO
nl
Praktijkgericht onderzoek
Jan Dik Zegel
Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den Brink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzaamheid in bedrijf: ondernemen, bedrijfsvoering en marketing
Ad Marijs
Een volledig lesprogramma dat alle onderdelen van duurzaamheid dekt. Het leermiddel is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alle leermaterialen voor een vak op één plaats. Dat maakt leren eenvoudiger. Krijg toegang tot de theorie, opdrachten, ondersteunende materialen en projecten, door slechts één keer in te loggen.

Plaats- en tijdonafhankelijk

Deze en toekomstige generaties studeren plaats- en tijdonafhankelijk. Het Edubook is een digitaal leerplatform en kan nagenoeg overal worden benaderd.

Studentvolgsysteem

Het docentendashboard biedt inzicht in de studievoortgang van studenten. Hierdoor zijn docenten in staat om een meer coachende rol aan te nemen en nieuwe werkvormen tijdens de contactmomenten toe te passen. 


Meer weten over het Edubook?

Neem contact op