tablet-alt-solid Edubooks - niet economisch

Het Edubook onderscheidt zich van het papieren studieboek door interactief en digitaal studiemateriaal aan te bieden dat volledig aansluit op de veranderingen in de onderwijspraktijk. Het omvat alle lesmaterialen die bij een vak komen kijken en maakt het mogelijk om onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen leren. Door middel van aansprekende voorbeelden, cases, opdrachten en quizzen daagt het Edubook de student uit tot actief leren. Vanuit het overzichtelijke docentendashboard kunnen docenten de interacties van studenten bekijken en beoordelen.

VERWACHT - HBO
nl
Professionele gespreksvaardigheden
Reinier Gerritzen en Frank Sturrus
Professionele gespreksvaardigheden is geschikt voor hbo-opleidingen die inhouden van de opleiding beter willen koppelen aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van ...
Lees meer
NIEUW - HBO
uk
Culture & intercultural communication
Fons Trompenaars en Riana Schreuders
Dit Edubook richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden. De uitgave stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.
Lees meer
HBO
nl
The Base
Reinier Gerritzen, Jan Dik Zegel & Edumundo
Het digitale lespakket is ontwikkeld voor het hoger en beroepsonderwijs. Door de toenemende relevantie van een aantal specifieke basisvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, is het ...
Lees meer
HBO/MBO
nl
uk
Studie & loopbaan
Reinier Gerritzen
Dit Edubook, dat onderverdeeld is in de thema’s: studieontwikkeling, zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling, helpt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional en is gedurende de ...
Lees meer
HBO
nl
Praktijkgericht onderzoek
Jan Dik Zegel
Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de ...
Lees meer
HBO
nl
uk
Projectmanagement
Reinier Gerritzen & Noor van den Brink
Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzaam ondernemen
Ad Marijs
Het Edubook Duurzaam ondernemen is een inleiding op het denken van de Verenigde Naties over duurzaamheid en de SDG’s zoals ze in het ondernemingsbeleid kunnen functioneren. Het gaat om het integreren ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame marketing
Ad Marijs
Het Edubook Duurzame marketing gaat over duurzaamheidsmarketing. Ook de marketingafdeling heeft te maken met duurzaamheidsaspecten. Zij heeft een taak in het verkopen van producten die duurzamer zijn ...
Lees meer
HBO
nl
Duurzame bedrijfsvoering
Ad Marijs
Het opnemen van ecologische en sociale doelen naast de economische doelen vraagt om een nieuwe manier van denken, namelijk om geïntegreerd management.
Lees meer

Waarom een Edubook?

Alles in één

Alle leermaterialen voor een vak op één plaats. Dat maakt leren eenvoudiger. Krijg toegang tot de theorie, opdrachten, ondersteunende materialen en projecten, door slechts één keer in te loggen.

Plaats- en tijdonafhankelijk

Deze en toekomstige generaties studeren plaats- en tijdonafhankelijk. Het Edubook is een digitaal leerplatform en kan nagenoeg overal worden benaderd.

Studentvolgsysteem

Het docentendashboard biedt inzicht in de studievoortgang van studenten. Hierdoor zijn docenten in staat om een meer coachende rol aan te nemen en nieuwe werkvormen tijdens de contactmomenten toe te passen. 


Meer weten over het Edubook?

Neem contact op