tablet-alt-solid Motiverende gespreksvoering

Waarom Edubook Motiverende gespreksvoering?

Veel voorbeelden

Het Edubook bevat veel voorbeelden in de vorm van audio- en videofragmenten. Deze voorbeelden ondersteunen de theorie en geven de student een goed beeld en begrip van verschillende gespreksfasen, -technieken of andere belangrijke begrippen.

Activerend

Het doorlopen van de theorie wordt ondersteund met interessante links en video's. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van veel verschillende interactieve opdrachten en feedbackmogelijkheden. 

Bekijk het Edubook zelf

 

Praktijkgericht

Aan de hand van diverse opdrachten initiëren studenten zelf gesprekken met medestudenten en voorzien zij elkaar van peerfeedback. Op deze manier oefenen zij de gespreksvoering op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven.

Motiverende gespreksvoering (MVG) is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksstijl waarbij je de persoonlijke motivatie van je gesprekspartner om te veranderen uitdaagt en versterkt. Het Edubook Motiverende gespreksvoering leert je wat MVG is, hoe je het kunt inzetten en hoe je moet handelen, wil het succesvol zijn. Met vele voorbeelden en oefeningen leren studenten op een praktische manier de vaardigheden, technieken en houdingsaspecten van MGV.

Studenten oefenen met de gesprekstechniek MGV en leren hierbij hoe zij mensen kunnen motiveren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het veranderen van gedrag. Daarbij worden handvatten aangeboden om begeleiding zo vorm te geven dat de kans op ‘mislukken’ minimaal is en de kans op een duurzame gedragsverandering optimaal.

Het Edubook is relevant voor diverse opleidingen en kan worden ingezet in al die situaties waarin gedragsveranderingsprocessen, keuzemomenten en leefstijl- of werkproblematieken aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan studies in zorg en welzijn, zoals verpleegkunde, paramedische studies, social work, gezondheidsstudies en psychologie maar bijvoorbeeld ook HRM. 

DEMO AANVRAGEN

inhoud en opbouw

Het Edubook bestaat uit zeven modules waarin alle onderdelen van MGV aan bod komen. In iedere module gaan studenten in de praktijk aan de slag met de theorie en de verschillende opdrachten. Ook bevat iedere module veel interactieve opdrachten dat de studenten actief helpt de theorie onder de knie te krijgen. 

In de eerste twee modules komt de kern van MGV aan bod. Hierbij draait het om het doel van MGV en welke houding je aanneemt tijdens een gesprek. Ook wordt de cirkel van gedragsverandering en verschillende gespreksstijlen besproken. 

Module 3 en 4 staan in het teken van de gesprekstechnieken tijdens het voeren van het gesprek en wat je beter wel en niet kunt doen om het gesprek goed te laten verlopen.

Module 5 en 6 staan met name in het teken van de vraag: hoe zorg je ervoor dat iemand zich veilig en gehoord voelt en wat kun je doen wanneer een gesprek niet helemaal lekker loopt?

Tot slot wordt aandacht besteed aan verandertaal. Wat motiveert iemand om te veranderen? En hoe gaat de omschakeling van verandertaal naar behoudtaal? 
Bekijk het Edubook zelf

didaCtiek

Het Edubook is opgezet aan de hand van een activerende didactiek. Centraal staat het laten zien en inoefenen van de praktijk.

De theorie wordt beknopt omschreven en ondersteund met veel links, video's en voorbeelden. Tussendoor worden veel activerende opdrachten aangeboden met veel interactie en feedbackmogelijkheden.

  • Per criterium een bijbehorende opdracht
  • Student initieert zelf het gesprek
  • Studenten beoordelen elkaar met een peer-review
  • Ondersteunende video's en links met artikelen
  • Verschillende interactieve oefeningen
  • Per module een afrondende meerkeuzequiz

Wanneer het Edubook is afgerond heeft de student al veel geoefend en weet hij welke positie ingenomen moet worden tijdens een gesprek, hoe er omgegaan moet worden met een minder goed lopend gesprek en hoe de omschakeling van verandertaal naar behoudtaal in elkaar zit en blijvend is.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkeling in het vakgebied

De laatste vijftien jaar heeft Motiverende gespreksvoering (MGV) stormachtig haar intrede gedaan op diverse terreinen, onder andere in het gevangeniswezen, de schuldhulpverlening, het onderwijs, de sportwereld, management en leiderschap, re-integratie, HRM en de bredere gezondheidszorg.

 

In de sector Zorg & Welzijn is MGV veelal het belangrijkste instrument dat een professional kan inzetten. Vrijwel alle problematiek heeft te maken met gedragsverandering, of die nu voorafgaat aan problemen die mensen ervaren of daar een gevolg van is. Tegelijk is gedragsverandering een lastig punt om te bewerkstelligen. De methodiek van MGV is daarin bewezen effectief en vormt de standaardaanpak. Tegelijk is het aanleren van die standaard erg lastig. De theorie lijkt simpel om toe te passen maar in de praktijk is dat dus erg lastig. Veel oefenen is daarom wezenlijk om de vaardigheden, technieken en houdingsaspecten van MGV onder de knie te krijgen.

 

Om hier op in te spelen koppelt het Edubook de theorie aan oefeningen en aan de praktijk. 

Auteur: Hetty de Laat

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak