tablet-alt-solid Operations Management Simulatie

In de Operations Management Simulatie vormen studenten het management team van een onderneming. Om efficiënt en concurrerend te zijn en om de klanten waar voor hun geld te bieden, moeten ze iedere ronde strategische beslissingen nemen. Deze simulatie leert studenten op een systematische manier naar processen in een organisatie te kijken, om zo beter begrip te krijgen van de principes van operations management en supply chain management.

Probeer de simulatie uit

Tijdens de simulatie werken studenten in teams in de operationele functies van hun bedrijf. Ze bepalen welke managementrol elk van hen in de simulatie zal spelen voordat ze een businessplan gaan opstellen. Zodra de teams zijn samengesteld, de rollen zijn toegewezen en hun strategie is gelanceerd, strijden de studententeams in verschillende rondes tegen elkaar om punten te verdienen (elke ronde staat gelijk aan een jaar). De punten worden toegekend op basis van de strategische beslissingen die de teams nemen om de operationele prestaties van het bedrijf te verbeteren. Deze beslissingenhangen af van de opgestelde SMART-doelstellingen van het bedrijfsplan. Bekijk de simulatie zelf.

Leeruitkomsten

 • Studenten ontwikkelen een duidelijk begrip van operations en operations management.
 • Studenten kunnen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van operationeel managers identificeren.
 • Studenten kunnen operationele en administratieve processen identificeren en creëren.
 • Studenten ontwikkelen een beter begrip van lean productie, asset- en cost management.
 • Studenten kunnen de verschillende onderdelen van de waardeketen en de wisselwerking tussen de verschillende functionele gebieden binnen de bedrijfsomgeving beschrijven.
 • Studenten zijn in staat om de principes van 'wachtrijbeheer' toe te passen en rekening te houden met 'order qualifiers' en hoe deze elementen zich verhouden tot efficiëntie en klantwaarde.

Beoordeling

In de beoordeling van de Operations Management simulatie spelen verschillende zaken een rol, onder meer hoe trouw een team is aan de doelstellingen van het bedrijf. Aan de hand van de ranglijst is te zien in welke volgorde de teams het best gepresteerd hebben. Aanvullend zijn er mogelijkheden om tot een beoordeling te komen zoals:

 • Studenten houden individueel een logboek bij (bijvoorbeeld vanuit het perspectief van hun eigen rol) met aandacht voor hun sterke kanten en de verbeterpunten, beslissingen die goed en niet goed gingen, en hoe ze het de volgende keer anders zouden doen.
 • Een portfolio waarin de teams elke ronde opschrijven welke beslissingen ze hebben genomen en wat ze denken dat de uitkomsten zullen zijn. Ze reflecteren op de beslissingen die ze in elke speelronde namen. 
 • De ranglijst kan onderdeel worden van de beoordeling, maar niet op zichzelf. Hij kan dan gecombineerd worden met een reflectieverslag of een ander rapport.
 • Een presentatie voor (virtuele stakeholders) met uitleg van de beslissingen die het team genomen heeft.

                                                      Probeer de simulatie uit

Waarom een bedrijfsSIMULATIE?

Het spelen van een bedrijfssimulatie creëert een digitale omgeving om theorieën uit de les in de praktijk te brengen. De simulaties die Edumundo aanbiedt, bevatten een sterke vorm van immersive learning. Deze manier van leren draagt bij aan een succesvol resultaat en een positieve studentenbeleving.

Benieuwd naar deze simulatie?

Probeer de simulatie uit

Beknopte Inhoud

 

 

Kenmerken
Doelgroep: hbo en wo
Thema: Operations Management, Supply-Chain M
Talen: nl gb

 

Geïnteresseerd in een demo van Phoneventures?

DEMO AANVRAGEN