tablet-alt-solid Duurzaamheid in bedrijf: ondernemen, bedrijfsvoering en marketing

Waarom Edubook Duurzaamheid in bedrijf? 

Modulair

Het Edubook bestaat uit een groot aantal modules en submodules die flexibel kunnen worden ingezet. Stem dit leermiddel eenvoudig af op ieder curriculum.

Activerend

Het Edubook kent een activerende didactiek door interactieve elementen zoals groepsopdrachten, memoryspellen, informatieve afbeeldingen met audiofunctie en een begrippentrainer waarin studenten racen tegen de klok.

PRODUCT INZIEN?

AANSPREKEND

Motiverende praktijkcases van bedrijven als Hema, Ahold, De Vegetarische Slager, Heineken, en Tony's Chocolonely spreken tot de verbeelding van studenten,  spelen in op actuele kwesties en zijn voorzien van opdrachten met gerichte aanwijzingen en feedback.

 

Het Edubook Duurzaamheid in bedrijf: ondernemen, bedrijfsvoering en marketing biedt een volledig lesprogramma dat alle onderdelen van duurzaamheid dekt. Het leermiddel is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. Studenten krijgen zicht op de rol die SDG's spelen bij ondernemen en bedrijfsvoering en hoe ondernemingen de SDG's kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen en marketing.

Het Edubook is goed te combineren met de SDG Challenge, waarin studenten met behulp van gamification duurzame challenges aangaan en zo worden geactiveerd om de wereld te verduurzamen. Lees meer over de SDG-Challenge.

oPBOUW

Het leermiddel bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. dUURZAAM ONDERNEMEN

Dit onderdeel start met de vraag hoe de SDG’s vertaald kunnen worden naar ondernemingsdoelen. Daarna wordt uiteengezet dat voor duurzaam ondernemen ook nieuwe businessmodellen nodig zijn. Vervolgens wordt aandacht besteed aan stappenplannen van de Verenigde Naties en accountantskantoren voor het invoeren van de SDGs in het ondernemingsbeleid.

2. dUURZAme bedrijfsvoering

Het opnemen van ecologische en sociale doelen naast de economische doelen vraagt om een nieuwe manier van denken en om geïntegreerd management. Ondernemingen werken de drie soorten doelen vanaf het begin van het managementproces uit in de hele managementcyclus. Integratie bij management, verslaggeving, risico- en crisisbeheer en de financiering van de onderneming staan in dit onderdeel centraal.

3. dUURZAme Marketing

Ook de marketingafdeling heeft te maken met duurzaamheidsaspecten. Zij heeft een taak in het verkopen van producten die duurzamer zijn dan de alternatieven. De marketeer onderzoekt de markten, stelt doelen, doet voorstellen voor productontwikkeling en vormt een belangrijke schakel in het opzetten van partnerschappen binnen de onderneming en in de keten. Omdat duurzaamheidsmarketing ecologische en sociale waarden toe kan voegen aan de functionele waarde die een onderneming aanbiedt, kunnen consumenten ecologische en sociale waarden ook een rol laten spelen in hun consumentengedrag.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De Sustainable Development Goals dringen meer en meer door tot in de haarvaten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Zij vormen de leidraad voor het ontwikkelen van managementinstrumenten en businesscases. Ondernemingen maken steeds meer gebruik van modellen waarbij de ecologische en sociale doelen zijn geïntegreerd met de economische doelen. Nationale en internationale overheden, grote ondernemingen, banken, accountantskantoren en ngo's ontwikkelen in snel tempo wetgeving, businessmodellen en pakketten met normen en criteria die tot doel hebben de SDG's te halen. Alle economische functies op hbo-niveau krijgen met deze materie te maken. In het Edubook oefenen studenten met de meest relevante modellen in praktijkcasussen van bestaande ondernemingen. Zij bereiden zich voor om zelfstandig oplossingen aan te dragen voor duurzaamheidsproblematiek in concrete situaties. 

MODULAIR

De modulaire structuur in het Edubook biedt de mogelijkheid om delen of losse modules te selecteren en te koppelen aan vakken zoals ondernemen, management en organisatie, finance en marketing. Bovendien zijn er mogelijkheden om het lesmateriaal als apart vak rond duurzaamheid aan te bieden.

didactiek

Theoretische modellen worden binnen de modules ondersteund met figuren, links en audiovisueel materiaal en afgewisseld met actuele en motiverende bedrijfscasussen die zijn voorzien van opdrachten met gerichte feedback. Studenten kunnen zo probleemgericht kennis verwerven en zich voorbereiden op hun projectmatige werkzaamheden, stage en afstudeeropdrachten. Daarnaast kunnen studenten werken aan een projectopdracht en het opleveren van een beroepsproduct. 

Oefenmateriaal

De serie bevat drie soorten oefenmateriaal:

  • Meerkeuzevragen: Met de meerkeuzevragen kunnen studenten de kennis van de stof toetsen. Deze zijn te maken tijdens of na het bestuderen van elke submodule en bieden een goede voorbereiding op een tentamen.
  • Opdrachten: De opdrachten gaan bijna allemaal over Nederlandse ondernemingen en zijn afgestemd op de theorie in de submodules. De opdrachten bereiden studenten systematisch voor op de uitvoering van hun projecten.
  • Projectopdrachten: In de projectopdrachten kunnen studenten de concepten toepassen, hun kennis verdiepen en de juiste verbanden leren zien.

    Ten behoeve van mc-tentamens is een uitgebreid bestand met vragen beschikbaar.

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Duurzaam ondernemen

Meer informatie of direct aanvragen?

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak