tablet-alt-solid Digitaal bronnenonderzoek

Waarom Edubook Digitaal bronnenonderzoek?

Compleet

In het Edubook leren studenten niet alleen om informatie te vinden en te beoordelen, maar ook om de informatie te analyseren en verantwoord te gebruiken. Daarbij gebruiken ze online hulpmiddelen zoals de literatuurmatrix. Door de reflectieve vragen ontwikkelen ze hun onderzoekende houding steeds verder.

Breed inzetbaar

Het Edubook is niet gebonden aan een domein of fase in de studie, maar richt zich op alle studenten in het HBO. Daarbij is het uitermate geschikt om in combinatie met projectonderwijs of (afstudeer)stage in te zetten. Studenten doorlopen de stof en opdrachten zelfstandig en de docenten hebben verschillende tools in handen om direct feedback en andere ondersteuning te geven.DEMO AANVRAGEN

 

Aantrekkelijk

Door de afwisseling van tekst, video, oefeningen en opdrachten biedt het Edubook een aantrekkelijke omgeving om informatievaardigheden aan te leren. Het Edubook ontzorgt docenten: het biedt concrete feedback bij verschillende opdrachten en een dashboard om het resultaat te beoordelen.

Het Edubook Digitaal bronnenonderzoek biedt studenten concrete handvatten om gestructureerd en kritisch bronnenonderzoek te doen. Centraal daarbij staan de zeven stappen die door de auteurs zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke inzichten. Het Edubook is zo geschreven dat het direct kan worden gekoppeld aan projectonderwijs of een (afstudeer)stage: een leeromgeving waarin studenten werken aan een concreet beroepsproduct of onderzoeksresultaat.

Dit Edubook is breed toepasbaar bij iedere hbo-opleiding en kan gedurende de hele studieperiode worden gebruikt. Van een kleine opdracht tot aan de afstudeerscriptie: bij alles is brononderzoek een belangrijk onderdeel. 

DEMO AANVRAGEN

inhoud

Het ontwikkelen van een onderzoekende houding is een belangrijke doelstelling in het hbo. Daaronder vallen onder andere het willen begrijpen, nieuwsgierigheid en de bereidheid om van perspectief te wisselen. Het goed kunnen omgaan met informatiebronnen is daarbij een noodzakelijke vaardigheid. Om in het enorme aanbod de juiste informatie (relevant, betrouwbaar en actueel) te vinden en te gebruiken, moeten concrete methoden en technieken worden aangeleerd. Ook (juist!) in deze tijd waarin tools als ChatGPT studenten werk uit handen kunnen nemen, is het belangrijk om gevonden informatie in de juiste context te kunnen plaatsen en te kunnen beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

oPBOUW

Het Edubook is zo geschreven dat studenten het Edubook zelfstandig kunnen doorlopen en opdrachten maken die direct bijdragen aan het eindproduct van hun projectwerk. Daarbij maakt het niet uit in welk vakgebied de student de activiteiten uitvoert, het Edubook is generiek geschreven met voorbeelden uit verschillende domeinen. Iedere module eindigt met een portfolio-opdracht die is toegespitst op het eigen project of beroepsproduct.

Teksten met uitleg worden afgewisseld met illustraties, video’s, oefeningen en opdrachten. Dit maakt het Edubook niet alleen aantrekkelijk, maar vergroot ook het leereffect. Studenten worden continu geactiveerd om de stof direct toe te passen en hierop te reflecteren.

Docenten kunnen via het docentendashboard de voortgang van de studenten volgen en feedback geven. Bovendien hebben docenten de beschikking over een rubric om het werk van de studenten aan de portfolio-opdrachten te beoordelen. Ook de rubric is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de onderwijskunde en informatiewetenschap.

Digitaal Bronnenonderzoek kan worden ingezet zonder grote aanpassingen te doen in het onderwijs. Bij ieder project kan het als hulpmiddel worden gebruikt, waarbij docenten naar eigen inzicht ondersteuning kunnen bieden in de vorm van aanvullende lessen of spreekuren.

  • De zeven stappen van bronnenonderzoek
  • Vraagarticulatie en zoektermen
  • Het diepe web
  • Zoekmethoden
  • Bronnen: van social media tot wetenschappelijke bronnen
  • Beoordelen op relevantie, betrouwbaarheid en actualiteit
  • Gebruik: analyse en synthese van informatie
  • Bronverwijzingen
  • Publiceren

DEMO AANVRAGEN

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Opmerking van de auteurs

Wie een tekst wil schrijven kan gebruik maken van verschillende AI-tools zoals ChatGPT. Deze tools kunnen daarbij zelfs bronverwijzingen maken. Net zoals bij de komst van Internet stellen professionals en docenten zich de vraag of zoekvaardigheden nog wel nodig zijn als dergelijke tools beschikbaar zijn. Dat blijkt uitdrukkelijk het geval, en misschien wel sterker dan ooit. Zoals Internet zorgde voor een informatie-overload waarbij gericht zoeken en kritisch selecteren van informatie belangrijke vaardigheden zijn, zo zorgen de verschillende AI tools voor teksten met bronverwijzingen die soms heel handig kunnen zijn, maar in andere gevallen incompleet zijn, de plank misslaan of zelf bronnen noemen die in het geheel niet bestaan. Voor iedere tool geldt dat het een mooie aanvulling is, maar dat de meerwaarde pas echt tot zijn recht komt bij zorgvuldig gebruik. Docenten hanteren dan ook wel de term ‘prompt engineering’ of ‘computational thinking’: de vaardigheid om de tools van de juiste input te voorzien en de output naar waarde te schatten. Welbeschouwd kan prompt engineering worden beschouwd als een vorm van informatievaardigheden, de vaardigheid die in dit Edubook centraal staat.

Auteurs:  Jos van Helvoort & Peter Becker

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak