icon praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek

Waarom Edubook praktijkgericht onderzoek? 

 

Praktijkgericht

Met behulp van de theorie en opgaven voeren studenten opdrachten uit om de beroepspraktijk van een specifieke opdrachtgever te verbeteren. Dit Edubook koppelt onderzoeksvaardigheden aan de ontwikkeling van beroepsproducten.

Volledig

Onderzoeksvaardigheden zijn een onmisbare competentie voor het succesvol werken in deze tijd. Dit Edubook leert de student alles wat hiervoor nodig is en kan vanaf het eerste leerjaar tot en met de afstudeeropdracht worden ingezet. 

 

DEMO AANVRAGEN

Universeel

Door het duidelijke onderscheid tussen het onderzoek en de opdracht, kunnen de basisonderzoeksvaardigheden in verschillende praktijksituaties en disciplines worden toegepast.

Praktijkgericht onderzoek komt bij veel opleidingen in het hoger beroepsonderwijs van pas. De uitgave is geschreven voor bacheloropleidingen in het economische domein, maar is ook zeer toepasbaar voor studenten van andere studies die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten.

Het Edubook introduceert praktijkgericht onderzoek en werkt de principes en opzet van een onderzoek volledig uit. Hierdoor is het inzetbaar vanaf het eerste leerjaar tot en met de afronding van een afstudeeropdracht. 

Auteur: Jan Dik Zegel

In Praktijkgericht onderzoek wordt de gehele onderzoekscyclus chronologische doorlopen, maar deze volgorde is niet dwingend. De keuze is aan de docent of de student: eerst een aantal basismodules volgen en daarbij oefenen met deelaspecten (thema 1 t/m 3) om daarna te werken aan het praktijkonderzoek (thema 4), of direct starten met het onderzoek (thema 4) en teruggrijpen op kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn (thema 1 t/m 3). 

Studenten leren de benodigde relevante kennis op een betrouwbare en methodische manier te verzamelen. En ze leren hier op een professionele manier over te kunnen rapporteren. Het is het perfecte leermiddel om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

DEMO AANVRAGEN


vier thema's: 

Thema 1: eisen aan onderzoek en onderzoeker
In dit thema maakt de student kennis met de belangrijkste principes en eisen die aan een onderzoek en de onderzoeker worden gesteld: een onderzoekende houding, betrouwbaarheid, een methodische werkwijze, duidelijkheid en ethiek.

Thema 2: een onderzoek voorbereiden en ontwerpen
Dit thema is gewijd aan het begrip kennis, aan verschillende functies en vormen van onderzoek en aan de eerste twee stappen van de onderzoekscyclus: de probleemanalyse (wat wil je weten?) en het onderzoeksontwerp (hoe ga je dat aanpakken?).

Thema 3: een onderzoek uitvoeren en documenteren
Thema drie laat de student kennismaken met de volgende stappen van de onderzoekscyclus: gegevens verzamelen, de uitkomsten analyseren en het resultaat vastleggen. Verschillende onderzoeksmethoden komen aan bod, evenals methoden om gegevens te analyseren, visualiseren en documenteren.

Thema 4: een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren
Het laatste thema ondersteunt de student bij het toepassen van onderzoek bij praktijkproblemen. De focus ligt op het maken van beroepsproducten en de wijze waarop onderzoek daaraan kan bijdragen.

De student doorloopt aan de hand van de modules de verschillende stappen van een praktijkopdracht en legt de resultaten daarvan vast in het Edubook. Deze resultaten worden automatisch in twee Word-documenten geladen. Het eerste document vormt de basis van een plan van aanpak en het tweede de opzet voor een verslag. 

DEMO AANVRAGEN

Flipping the classroom

Studenten kunnen de oefeningen en theorie in het Edubook zelfstandig doorlopen, waardoor de docent in de les nu tijd heeft voor individuele begeleiding. Bovendien geven het docentendashboard en de portfoliodocumenten een goed beeld van de voortgang en resultaten per student. Dit geeft de docent handvatten om het onderzoeksproces te begeleiden en te toetsen.

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Het leveren van een bijdrage aan het functioneren of verbeteren van organisaties is een belangrijk onderdeel in het werk van veel professionals. Het maken van beroepsproducten, zoals adviezen of ontwerpen, speelt hierbij een belangrijke rol. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen en informatievaardigheden zijn van onschatbare waarde. Studenten worden opgeleid tot professionals die over voldoende kennis en kunde beschikken om goed te functioneren in de huidige maatschappij. Het doen van onderzoek speelt daarbij een rol die naar verwachting alleen maar belangrijker zal worden. Het Edubook Praktijkgericht onderzoek leidt de studenten niet op tot onderzoeker, maar bereidt studenten erop voor om hun analyses en adviezen voor de praktijk te baseren op relevante en evidence based kennis. In het Edubook komen enkele 21st century skills prominent naar voren, waarbij de studenten leren om methodisch en betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Uiteindelijk zal dit resulteren in de kennis en vaardigheid die nodig zijn om een relevante bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beroepspraktijk. 

BEKIJK DIT EDUBOOK

DEMO AANVRAGEN

inhoud

Thema 1: Eisen aan onderzoek en onderzoeker

Thema 2: Een onderzoek voorbereiden en ontwerpen

Thema 3: Een onderzoek uitvoeren en documenteren

Thema 4: Een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen samenbrengt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, de syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die nodig zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak