tablet-alt-solid Projectmanagement

Waarom Edubook Projectmanagement?

ADAPTIEF EN ITERATIEF

Het Edubook Projectmanagement stelt studenten in staat om op het eigen tempo te studeren. Deze uitgave bevat een unieke adaptieve en iteratieve aanpak en sluit daarmee aan op het onderwijs voor morgen met uitdagend lesmateriaal.

ACTIVERENDE METHODE

Projectmanagement is hét voorbeeld van een doe-vak en daar speelt het Edubook op in. Leren aan de hand van nieuwe aanpakken zoals Agile en Scrum. Geen lappen tekst, maar afwisseling van theorie en opdrachten. Door middel van tussentijdse toetsingen krijgt de student inzicht in de eigen kennis over het onderwerp.

 

DEMO AANVRAGEN

VORMGEVING

De vormgeving van het Edubook Projectmanagement sluit volledig aan bij de belevingswereld van de moderne student. Aan de hand van aansprekende illustraties en video’s wordt de content op een speelse manier aangeboden. Alles om studenten te motiveren en beter te laten studeren.


Het Edubook Projectmanagement is ontwikkeld voor iedereen die projectmatig wil leren werken. De uitgave leent zich uitstekend voor de inzet in het (hoger) beroepsonderwijs en is te gebruiken in verschillende leerjaren van uiteenlopende opleidingen, waarin gewerkt wordt aan projecten

Projectmanagement is een beroepsoverstijgende competentie die voor elke professional van pas komt of zelfs essentieel is voor de uitvoering van het latere werk. Projectmatig kunnen werken wordt steeds relevanter voor de wendbare professional van vandaag en morgen. Nieuwe methoden van projectmanagement hebben hun intrede gedaan. De klassieke watervalmethode is nog steeds bruikbaar maar kent ook zijn beperkingen in minder stabiele omgevingen. Meer adaptieve methodes als Agile/Scrum zijn sterk in opkomst, maar worden nog niet altijd breed toegepast.

Alle reden dus om dit vakgebied een boost te geven. De tijd van papieren/theoretische boeken op dit vlak is voorbij. Hoogste tijd voor een interactief en adaptief leermiddel dat maximaal gericht is op toepassing van de principes en methodes van projectmanagement. Daarom lanceert Edumundo het Edubook Projectmanagement.

Ten grondslag hieraan liggen drie glasheldere ambities:

AMBITIE 1: INHOUDELIJK VERNIEUWD

Speciaal voor dit Edubook is de Agile5Aanpak voor projectmanagement (A5A) ontwikkeld. Dit is een handzaam stappenplan dat de meer traditionele watervalmethodiek combineert met zeven belangrijke principes van Agile/Scrum.

DE A5A KENT DE VOLGENDE STAPPEN:

 • Aftasten
 • Afbakenen
 • Activiteiten bepalen & plannen
 • Actie & aanpassen
 • Afronden

ZEVEN AGILE-PRINCIPES:

 • Vraaggericht werken
 • Iteratief werken
 • Continue feedback
 • Teams: multidisciplinair
 • Communicatie: persoonlijk, mondeling en visueel
 • Kort-cyclisch plannen

In het Edubook vindt de student tevens een Scrum Toolkit met korte uitleg en verschillende formats zodat studenten ook met deze methodiek aan de slag kunnen.

ONMISBARE ELEMENTEN VAN PROJECTMANAGEMENT KOMEN UITERAARD TERUG!

 • Duivelsdriehoek: tijd, geld & kwaliteit
 • Stakeholdersanalyse
 • Risicomatrix en beheersmaatregelen
 • Projectfinanciën
 • Impactanalyse project op de organisatie
 • Work breakdown structure
 • Projectplanning
 • Samenwerken in projecten
 • Projectevaluatie

AMBITIE 2: DIDACTISCH VERNIEUWD

Projectmanagement leer je niet enkel door een boek te lezen. Het is een doe-vak. In dit Edubook staat toepassing van theoretische concepten op relevante praktijkcases dan ook centraal. Om dit te bereiken is het boek opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • theoretisch deel
 • praktisch deel
 • projectplangenerator
 • Scrum Toolkit
 • kennistoets

AMBITIE 3: VERNIEUWEND QUA VORM

Het Edubook-platform biedt alle mogelijkheden om ook qua vorm onderscheidend te zijn. Het Edubook is:

 • digitaal en interactief;
 • tijds- en plaatsonafhankelijk;
 • alles in één;
 • een studentenvolgsysteem;
 • afgestemd op de leerstijl van de huidige generatie studenten.

Nadat de student deze uitgave heeft doorlopen heeft hij goed zicht op de belangrijkste aspecten van projectmanagement en kan deze uit de voeten met zowel de watervalmethode als recente aspecten van projectmatig werken zoals Agile werken en Scrum.

 

Inrichting van het Onderwijs

 • Zowel individueel als in projectgroepen in te zetten.
 • Ideaal om als skills-module op te nemen naast een (belangrijk) opleidings-/beroepsproject (met geïntegreerde of aparte EC’s).
 • Concrete leerdoelen per module beschikbaar voor de modulehandleiding.
 • Het Edubook biedt input voor de toetsing in de vorm van een afsluitende kennistoets en een projectplan.

 

Totstandkoming

De auteurs geloven in ‘practice what you preach’. Het Edubook Projectmanagement komt conform de Agile-principes tot stand. Hieronder enkele voorbeelden:

Vraaggericht werken

Gericht op wat het onderwijs vraagt. Ontwikkeld met zoveel mogelijk input van opleidingen. De ambitie van de auteurs is een hogeschool/opleidingoverstijgende learning community projectmanagement:

Doet u mee?

Iteratief werken + Concrete deelresultaten Gefaseerde ontwikkeling methodiek en modules. Modules worden stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd met continue een scherp oog op het grotere geheel.
Multi-disciplinair Samenwerking tussen ervaren hbo-docent/auteur en projectmanager uit de praktijk.
Continue feedback Validatie door docenten en projectmanagers uit de praktijk.
Communicatie: persoonlijk, mondeling en visueel Zo veel mogelijk duidelijke visuals ter ondersteuning van de tekst. Digitaal boek maar ook gericht op face-to-face samenwerking tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten.

 

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Projectmanagement is een onmisbare skill die steeds belangrijker wordt voor het huidige en toekomstige werken. De (technologische) veranderingen in de wereld volgen elkaar razendsnel op en dit heeft zijn weerslag op organisaties. Zij moeten wendbaar zijn en dus in staat zijn mee te bewegen met of zelfs te anticiperen op deze veranderingen.

Dit meebewegen gebeurt voor een belangrijk deel door middel van werkzaamheden die op een projectmatige wijze moeten worden aangepakt. Er wordt gewerkt met wisselende opdrachten, voor verschillende opdrachtgevers en in steeds anders samengestelde teams. Van deze teams wordt ook meer en meer verwacht dat ze zelfsturend zijn. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen. Er zijn er steeds meer zelfstandigen die in wisselende samenstellingen aan wisselende opdrachten werken.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ook tot het gebruik van nieuwe methoden van projectmanagement. De klassieke watervalmethode kent meer en meer zijn beperkingen in minder stabiele omgevingen. Meer adaptieve methodes als Scrum zijn sterk in opkomst, maar worden nog niet altijd breed toegepast buiten de ICT, waar deze van origine werd ingezet.

Voor studenten betekent dit dat ze straks terechtkomen in een sterk veranderende arbeidsmarkt waarin beroepsoverstijgende competenties zoals projectmanagement onmisbaar zijn. Dit vereist dat ze in het onderwijs al methoden en technieken moeten leren om projectmatig te werken. Tevens dienen ze zich te ontwikkelen op de hiervoor benodigde soft skills zoals samenwerken, vraaggericht werken en stakeholdermanagement. Tot slot is aandacht voor bepaalde houdingsaspecten zoals een onderzoekende houding, aanpassingsvermogen en proactief handelen onmisbaar.

inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak