tablet-alt-solid Culture & Intercultural communication

Waarom het Edubook Culture & Intercultural communication?

Modellen

In theorie wordt uitgegaan van het 4R-model van Fons Trompenaars en Charles Hampden-Turner, waarbij steeds een koppeling wordt gemaakt naar andere cultuurmodellen om de samenhang hiertussen weer te geven.

Praktijkgericht

De focus van deze uitgave ligt op het aanleren van praktische oplossingen voor interculturele dilemma's in praktijksituaties. Naast het herkennen en respecteren van cultuurverschillen, is er veel aandacht voor het aanleren van denkprocessen om complexe en conflicterende culturele waardes met elkaar te verbinden.

PRODUCT INZIEN?

Moderne didactiek

Dit Edubook maakt optimaal gebruik van digitale didactiek. Het bevat veel interacties en een portfolio met reflectie gericht op opgebouwde ervaringen rond interculturele competentie ontwikkeling. Het leermiddel geeft toegang tot een aantal assessments om diepere bewustwording over de eigen culturele oriëntatie te creëren.

 

 

Het Engelstalige Edubook Culture & Intercultural communication richt zich op het aanleren en toepassen van interculturele vaardigheden en competenties. Studenten ontwikkelen een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden

Het leermiddel is relevant voor iedere student of professional die in zijn opleiding of beroep te maken heeft met cultuurverschillen en mensen uit andere cultuurgroepen. De uitgave is in te zetten vanaf het eerste jaar van de studie en door professionals die werken in internationaal opererende organisaties of organisaties die met lokale diversiteit te maken hebben.

Het Edubook Culture & Intercultural communication is gericht op het aanleren van een manier van denken die in iedere situatie bruikbaar is. Deze manier van denken komt op een gevarieerde en interactieve manier naar voren.

De uitgave is visueel aantrekkelijk wat de motivatie om ermee aan de slag te gaan verhoogt. Ook maakt het Edubook gebruik van de vele mogelijkheden van digitale didactiek, zoals veel interacties en een portfolio met reflectie gericht op opgebouwde ervaringen rond interculturele communicatie.

HET 4R-MODEL

Het Edubook is opgebouwd rond het 4R-model (Recognition, Respect, Reconciliation, Realisation). Met het 4R-model als centraal punt wordt geleerd om interculturele competenties onder de knie te krijgen. Het draait niet alleen om het respecteren en herkennen van cultuurverschillen. Reconciliation en Realisation, ofwel, het vinden van creatieve, waarden-overstijgende oplossingen, is onderscheidend in dit Edubook en stimuleert een manier van denken die in elke interculturele situatie toegepast kan worden.

PRAKTIJKGERICHT

De focus van de uitgave ligt voornamelijk op het toepassen van interculturele vaardigheden in beroepssituaties. De theorie en diverse modellen ondersteunen het oplossen van interculturele dilemma's en het aanleren van vaardigheden en houdingsaspecten.

SAMENHANG VAN DIVERSE modellen

In het Edubook wordt uitgegaan van de 7-Dimensies van Trompenaars en Dilemma Reconciliation van Hampden-Turner, waarbij er een koppeling wordt gemaakt naar andere modellen zoals die van onder andere Hall, Schein, Hofstede en Meyer. In plaats van op elk model apart te focussen, gaat het in deze uitgave om de samenhang van de modellen bij toepassing in de praktijk. Dit komt tegemoet aan de behoeften van studenten die doorgaans een hoop modellen moeten doornemen, maar weinig zicht hebben op de samenhang ertussen.

DEMO AANVRAGEN

dE aUTEURS

Fons Trompenaars is wereldwijd bekend om zijn werk als consultant, trainer, spreker en auteur van vele boeken over cultuur en business. Riana Schreuders is docent en Assistent Professor aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze deed veel interculturele ervaring op binnen diverse rollen en gaf haar passie vorm door zich met haar promotieonderzoek te richten op 'De culturele intelligentie en aanpassingservaringen van expatvrouwen'. 

Lees in dit interview over de persoonlijke drijfveren van de auteurs voor het schrijven van het Edubook en hun kijk op cultuur.

PRODUCT INZIEN?
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Steeds meer bedrijven opereren internationaal. Waar multinationals voorheen voornamelijk grootschalige industriële bedrijven waren, geldt dit nu in toenemende mate ook voor kleinere bedrijven. Dit betekent dat het peilen van klantvoorkeuren steeds meer een internationale aangelegenheid wordt en cultuurverschillen een steeds belangrijkere rol spelen in het bedrijfsleven. Ook op de werkvloer vindt er steeds meer samenwerking plaats tussen verschillende culturen.

 

Van de afgestudeerde hbo-professional wordt daarom een brede, naar buiten gerichte blik verwacht die open staat voor de inbreng van andere culturen. Daarbij dient hij op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de beroepspraktijk en zal hij zich niet alleen moeten kunnen handhaven in een internationale omgeving, maar daar ook naar moeten handelen. Denk hierbij aan het herkennen en respecteren van cultuurverschillen (intercultural awareness) en het vertalen van globale ontwikkelingen naar de eigen omgeving.

Bekijk dit Edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Features

 

COVID-19 Hersteltest

Fons Trompenaars en EduKnowledge slaan de handen ineen en bieden onderwijsinstellingen kosteloos de COVID-19 Hersteltest aan. 

THT Consulting heeft de COVID-19 Hersteltest ontwikkeld voor onderwijsinstelllingen om de organisatorische uitdagingen op het gebied van cultuur, ontwerp, proces en technologie te helpen diagnosticeren. De test is vertrouwelijk en biedt individuele deelnemers persoonlijke feedback. Het is ook mogelijk om het groepsresultaat van uw organisatie te analyseren.

Vraag de COVID-19-hersteltest nu aan en verhoog de veerkracht van uw onderwijsinstelling.

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

Vraag een gratis demonstratie aan

Demo aanvragen?