tablet-alt-solid Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk

Waarom Edubook Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk? 

Actueel & relevant

Het Edubook biedt studenten handvatten voor vitaliteit en geluk. Steeds meer studenten ervaren emotionele problemen, zoals een depressie, stress of angststoornis. De pandemie heeft deze problemen bij veel jongeren alleen maar erger gemaakt. Het Edubook bouwt aan veerkracht en welbevinden door te werken aan een stevige identiteit, mentale weerbaarheid, een gezond lijf en positieve relaties.

Modulair

Het Edubook biedt een modulair programma met veel mogelijkheden om de problematiek én de effectieve interventies naar voren te brengen en studenten te laten werken aan het opbouwen van weerbaarheid en welbevinden.

PRODUCT INZIEN?

Veerkrachtscan

Het Edubook gaat van start met een veerkrachtscan om zicht te krijgen welke onderwerpen voor de student extra aandacht vragen. De scan laat zien dat veel aspecten met elkaar samenhangen en zorgt voor een verhoogde motivatie om met de thema's aan de slag te gaan.

 

Het Edubook Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk helpt studenten om een stevige basis te ontwikkelen op het gebied van veerkracht, weerbaarheid en welbevinden. De uitgave biedt handvatten om jezelf te ontwikkelen, om te kunnen gaan met tegenslagen en zo een gelukkig, gezond en betekenisvol leven te leiden.

Het Edubook is voor iedere opleiding relevant. Niet elke student ervaart klachten. Ook dan is het goed om te werken aan studentenwelzijn. De insteek van het Edubook is daarom ook preventief en positief: de modules helpen studenten om een stevige basis te hebben die hun dagelijks welbevinden versterkt én helpt om goed om te kunnen gaan met toekomstige tegenslagen

Het Edubook is los verkrijgbaar maar kan ook volledig geïntegreerd worden in het Edubook Studie & Loopbaan.

PRODUCT INZIEN?

Inhoud

Iedereen komt vroeg of laat met stressvolle situaties in aanraking. In het Edubook ontwikkelen studenten veerkracht en weerbaarheid om het hoofd te bieden aan zulke situaties. Hoe beter je hiermee leert om te gaan, hoe beter je erin zult slagen om het beste uit je zelf te halen. Daarmee wordt voorkomen dat je gestrest raakt, last krijgt van lichamelijke klachten of zelfs in een burn-out belandt.

Juist voor studenten is veerkracht van groot belang. Ongeveer één op de vijf studenten heeft psychische problemen zoals angststoornissen, depressie, veel stress of slaapproblemen. Stress onder jongvolwassenen - met mogelijke gevolgen voor de psychische gezondheid - lijkt ook onder studenten een groeiend probleem.

In het Edubook Veerkracht: Life skills voor vitaliteit en geluk ligt de focus op preventie bij het aanpakken van deze problematiek. Door het welzijn en de weerbaarheid te vergroten is de kans kleiner dat studenten psychische problemen ontwikkelen en juist meer kans dat zij voldoening en tevredenheid ervaren in hun dagelijks leven. Inzichten uit de positieve psychologie maken duidelijk dat (jonge) mensen veel invloed kunnen hebben op hun eigen welzijn.

Het Edubook bouwt aan veerkracht en welbevinden door te werken aan een stevige identiteit, mentale weerbaarheid, een gezond lijf en positieve relaties. Daarnaast leren de studenten effectieve technieken toe te passen om hun gedrag op deze domeinen positief te veranderen. Kort gezegd leren de studenten zelf aan de knoppen te draaien om hun veerkracht en welbevinden te bevorderen.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Nog nooit is veerkracht zo belangrijk geweest: één op de vijf studenten ervaart emotionele problemen als eenzaamheid, angst en depressie. Drie op de vier heeft last van stress. De pandemie heeft deze problemen bij veel jongeren alleen maar verergerd. Tegelijkertijd is er steeds meer bekend over wat mensen zelf kunnen doen om om te gaan met tegenslagen én om zelf te werken aan een gezond, gelukkig en betekenisvol leven.

 

Ook in de beroepspraktijk is de aandacht voor stress en psychologische gezondheid toegenomen. Werkgevers ervaren dat veel werknemers beroepsklachten ervaren die direct terug te voeren zijn op stress en bijkomende gezondheidsklachten. Steeds meer dringt het besef door dat het werken aan veerkracht en vitaliteit onderdeel behoort te zijn van de skills van elke professional.

didactiek

Het Edubook steekt in op een activerende didactiek. Doordat studenten zich zelfstandig voorafgaand aan de lessen verdiepen in de thema's kan de docent tijdens bijeenkomsten in een veilige omgeving hier dieper op ingaan.

Het studentendashboard ondersteunt studenten bij het plannen van hun voortgang en resultaten. Door deze manier van werken (flipping the classroom) ontstaat ruimte voor de docent om in de lessen aandacht te besteden aan specifieke thema's.

Het docentendashboard stelt de docent in staat om de voortgang en resultaten van studenten te volgen, zowel op individueel als op groepsniveau. 

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit diverse modules. De modules zijn flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma of op de individuele behoeften van studenten. 

Meer informatie of direct aanvragen?

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak