tablet-alt-solid Studie & Loopbaan

Waarom Edubook Studie & Loopbaan? 

Modulair

Het Edubook Studie & Loopbaan bevat alle relevante thema's voor een leerlijn van vier jaar en is modulair opgebouwd. Er is geen voorgeschreven volgorde van bestuderen.
Op deze manier biedt het maximale flexibiliteit voor student én docent.

Dashboard

Met het docentendashboard kan de voortgang per student tot in detail worden gevolgd. Op deze manier is voor de docent duidelijk wat het niveau is en welke onderwerpen meer aandacht behoeven. Dit helpt om bijeenkomsten te verdiepen en concreter te maken.

PRODUCT INZIEN?

Portfolio

Het geïntegreerde portfolio dat wordt opgebouwd door studenten kan worden gebruikt bij assessments en voor toetsingsdoeleinden. Omdat het portfolio kan worden geëxporteerd kan de student het ook na de studie nog gebruiken bij sollicitaties en dergelijke.

Het Edubook Studie & Loopbaan is een digitaal theorie-, werkboek en portfolio in één, dat studenten tijdens de gehele studie ondersteunt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. Dit leermiddel is niet bedoeld als vervanger van persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten. Sparren met een begeleider en medestudenten is essentieel voor een goede ontwikkeling van de student. Echter, doordat de student geactiveerd wordt en begeleiders veel meer inzicht hebben in de ontwikkeling van de student, helpt het Edubook om gesprekken met studenten te verdiepen en concreter te maken.

Het Edubook wordt al sinds 2016 succesvol ingezet bij vele opleidingen in heel Nederland en wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo'n 10.000 studenten werken reeds met deze methode voor studieloopbaan. Dit digitale leermiddel voor studieloopbaan is ook in het Engels beschikbaar.

Demo aanvragen

Docentenvoordeel

 • Geeft inzicht in de voortgang van individuele studenten en klassen
 • Helpt docenten om persoonlijke gesprekken beter en concreter te maken
 • Maakt het mogelijk om lessen effectiever in te richten
 • Geef studenten digitale feedback via het Edubook
 • Biedt overal toegang tot het lesmateriaal
 • Activeert studenten
 • Modulair opgebouwd en op maat in te richten
 • Heeft een printfunctionaliteit

Studentenvoordeel

 • Op interactieve wijze aan de slag met de lesstof
 • Vervangt alle leermiddelen voor het vak in één online platform
 • Stimuleert zelfstandig werken
 • Geeft inzicht in het eigen leergedrag
 • Bouwt een digitaal portfolio op welke met LinkedIn gesynchroniseerd kan worden
 • Biedt overal toegang tot het lesmateriaal
 • De 'carrierekit' geeft handvatten tijdens de stageperiode en het afstuderen

 

 

drie hoofdthema’s

Het Edubook Studie & Loopbaan bevat alle relevante thema's voor een leerlijn van vier jaar. Persoonlijke ontwikkeling loopt als rode draad door de leerstof. In het eerste jaar wordt ingezoomd op studievaardigheden en beroepsoriëntatie. De laatste leerjaren wordt aandacht besteed aan zelfverkenning en loopbaanontwikkeling. 

 1. Studieontwikkeling
 2. Zelfverkenning en persoonlijke ontwikkeling
 3. Professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling

Per thema worden stukken theorie en een grote variatie aan opdrachten aangeboden. Het Edubook bevat verschillende zelftests die inzicht geven in het persoonlijke leergedrag en de motivatie. Het thema Loopbaanontwikkeling kan worden gezien als een carrièrekit waarin studenten allerlei handige tools krijgen aangereikt om passende functies te vinden en deze te bemachtigen.

Het Edubook is modulair opgebouwd. Er is geen voorgeschreven volgorde van bestuderen. Op deze manier biedt het maximale flexibiliteit voor student én docent.

De belangrijkste opdrachten die de student maakt komen terug in het persoonlijke portfolio. Dit vormt een interessant onderdeel van het Edubook Studie & Loopbaan. Doordat het portfolio zich gedurende de opleiding steeds verder vult, krijgt de student inzicht in hoe hij zich ontwikkelt. Het portfolio kan tevens worden gebruikt voor persoonlijke presentaties aan medestudenten en begeleiders en is te gebruiken voor toets- en accreditatiedoeleinden. Het (digitale) portfolio is geïntegreerd in het MyEdumundo dashboard en kan worden geëxporteerd

PRODUCT INZIEN?

Demo aanvragen
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

In deze snel veranderende wereld wint het onderwerp Studie & loopbaan nog elke dag aan belang. Opleidingen hebben als primaire taak om studenten op te leiden tot beroepsbekwame professionals. Maar de garantie dat dit beroep over 5 of 10 jaar nog hetzelfde is, is klein. Bepaalde (21e eeuwse) vaardigheden zoals: kritisch denken, reflecteren, samenwerken, leren studeren en communiceren zijn dan ook onmisbaar.

De professionals van morgen worden gedwongen om steeds opnieuw keuzes te maken over het toekomstige beroep. Om deze keuzes passend te kunnen maken, hebben studenten persoonlijk inzicht nodig. Wat zijn de persoonlijke onderscheidende eigenschappen, kwaliteiten en interesses bijvoorbeeld? Alleen met dit inzicht kan op een goede manier worden gezocht naar passende nieuwe mogelijkheden. Vervolgens is het essentieel dat het onderscheidende vermogen kan worden uitgedragen binnen het netwerk en tijdens sollicitaties.

Opleidingen hebben de zeer belangrijke taak om hun studenten toekomstbestendig te maken. Hierbij kan een vierjarige leerlijn rondom studie & loopbaan niet ontbreken. Bij aanvang ligt de focus met name op leren studeren, het ontwikkelen van studievaardigheden en plannen en samenwerken. In de hogere leerjaren neemt de aandacht voor zelfverkenning en loopbaanontwikkeling steeds verder toe. Op deze wijze worden studenten optimaal opgeleid tot toekomstbestendige startende professionals die zijn voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt.

MEER OVER STUDIELOOPBAANBEGELEIDING

 • Tips voor SLB-lessen op afstand (online)
 • Case Study Personal Development Courses at Amsib
 • Interview met SLB-docent over studieloopbaanbegeleiding op afstand
 • Whitepaper SLB bij een ICT-opleiding
 • Webinar over studie en loopbaan
 • Whitepaper studieloopbaanbegeleiding noodzakelijk kwaad of kans voor het leven?
 • Ondersteuning nodig bij de inrichting van uw slb-programma of het werken met het Edubook Studie & Loopbaan? 
Auteur: Reinier Gerritzen & José van Zwieten

Bekijk dit edubook

Demo aanvragen

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Interesse in een demo van Studie & loopbaan?

VRAAG DEMO AAN