tablet-alt-solid Studie & Loopbaan

Waarom Edubook Studie & Loopbaan? 

Vier jaar in één

Het Edubook Studie & Loopbaan bevat alle relevante thema’s voor een leerlijn van vier jaar. Het thema persoonlijke ontwikkeling loopt als rode draad door de leerstof. In het eerste jaar wordt ingezoomd op de studievaardigheden en beroepsoriëntatie. De laatste leerjaren wordt meer aandacht besteed aan de loopbaanontwikkeling.

Docentendashboard

Het Edubook heeft een unieke feature: het docentendashboard. Hiermee kan de voortgang per student tot in detail worden gevolgd. Op deze manier is voor de docent duidelijk wat het niveau is en welke onderwerpen meer aandacht behoeven.

Portfolio

Het geïntegreerde portfolio dat wordt opgebouwd door studenten kan worden gebruikt bij assessments en voor toetsingsdoeleinden. Omdat het portfolio kan worden geëxporteerd kan de student het ook na de studie nog gebruiken bij sollicitaties en dergelijke.

Dit leermiddel is geschikt voor studenten van leerjaar 1 t/m 4 en kan binnen elke hbo-opleiding worden ingezet.

Het Edubook Studie & Loopbaan is een digitaal theorie-, werkboek en portfolio in één, dat studenten tijdens de gehele studie ondersteunt bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. De leerstof bevat drie hoofdthema’s:

12 relevante thema's voor jaar 2 t/m 4

Per thema worden stukken theorie en een grote variatie aan opdrachten aangeboden. Het Edubook bevat verschillende zelftests die inzicht geven in het persoonlijke leergedrag en de motivatie. Het thema Loopbaanontwikkeling kan worden gezien als een carrièrekit waarin studenten allerlei handige tools krijgen aangereikt om passende functies te vinden en deze te bemachtigen.

Het Edubook is modulair opgebouwd. Er is geen voorgeschreven volgorde van bestuderen. Op deze manier biedt het maximale flexibiliteit voor student én docent.

De belangrijkste opdrachten die de student maakt komen terug in het persoonlijke portfolio. Dit vormt een interessant onderdeel van het Edubook Studie & Loopbaan. Doordat het portfolio zich gedurende de opleiding steeds verder vult, krijgt de student inzicht in hoe hij zich ontwikkelt. Het portfolio kan tevens worden gebruikt voor persoonlijke presentaties aan medestudenten en begeleiders en is te gebruiken voor toets- en accreditatiedoeleinden. Het (digitale) portfolio is geïntegreerd in het MyEdumundo dashboard en kan desgewenst worden geëxporteerd.

Dit Edubook is niet bedoeld als vervanger van persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten. Sparren met een begeleider en medestudenten is essentieel voor een goede ontwikkeling van de student op dit vlak. Echter, doordat de student geactiveerd wordt en begeleiders veel meer inzicht hebben in de ontwikkeling van de student, helpt het Edubook om gesprekken en bijeenkomsten te verdiepen en concreter te maken.

In deze snel veranderende wereld veranderen relevante theorieën natuurlijk ook. Auteur Reinier Gerritzen voert regelmatig updates door, waardoor studenten geen verouderde leerstof tot zich nemen. Daarnaast kan het Edubook gedurende de gehele studie worden geraadpleegd.

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Toekomstbestendig opleiden is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Door allerlei (technologische) ontwikkelingen verandert de wereld razendsnel. Daarmee is de arbeidsmarkt ook sterk in beweging. Opleidingen hebben als primaire taak om studenten op te leiden tot beroepsbekwame professionals. Maar de garantie dat dit beroep over 5 of 10 jaar nog hetzelfde is, is klein. Bepaalde (21e eeuwse) vaardigheden zoals: kritisch denken, reflecteren, samenwerken, leren studeren en communiceren zijn dan ook onmisbaar.

Doordat de arbeidsmarkt snel verandert, worden de professionals van morgen gedwongen om steeds opnieuw keuzes te maken over het toekomstige beroep. Om deze keuzes passend te kunnen maken, hebben studenten persoonlijk inzicht nodig. Wat zijn de persoonlijke onderscheidende eigenschappen, kwaliteiten en interesses bijvoorbeeld? Alleen met dit inzicht kan op een goede manier worden gezocht naar passende nieuwe mogelijkheden. Vervolgens is het essentieel dat het onderscheidende vermogen kan worden uitgedragen binnen het netwerk en tijdens sollicitaties.

Opleidingen hebben dus een belangrijke taak in het toekomstbestendig maken van hun studenten. Hierbij is een leerlijn rondom Studie & Loopbaan gedurende de hele opleiding onmisbaar. In het begin ligt de focus met name op leren studeren, het ontwikkelen van studievaardigheden en plannen en samenwerken. In de hogere leerjaren neemt de aandacht voor zelfverkenning en loopbaanontwikkeling steeds verder toe. Op deze wijze worden studenten optimaal opgeleid tot toekomstbestendige startende professionals die zijn voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt.

MEER OVER STUDIELOOPBAANBEGELEIDING

  • Edumundo organiseerde onlangs een webinar m.b.t. studie en loopbaan.
  • Enige tijd geleden brachten Reinier Gerritzen en Menno Thijssen een whitepaper uit met het onderwerp studieloopbaanbegeleiding.
  • Edumundo en auteur Reinier Gerritzen bieden ook ondersteuning bij de inrichting van uw slb-programma of het werken met het Edubook Studie & LoopbaanVoorstel advies en training Edubook.

Bekijk dit edubook

Demo aanvragen

Inhoud

tekstballon-studieenloopbaan-1

 

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak