tablet-alt-solid Beeldcommunicatie

Waarom Edubook Beeldcommunicatie?

Visuele zelftest

In het Edubook maken de studenten op twee momenten een visuele zelftest. Deze test maakt hen ervan bewust of zij op dit moment vooral naar beeld kijken met de blik van een ontvanger, een maker of een beslisser. Deze tests helpen bij het reflecteren op de eigen ontwikkeling als wendbare beeldprofessional.

 

 

Belevingswereld

Het Edubook bevat veel praktijkvoorbeelden en -opdrachten die aansluiten op de belevingswereld van de student. Op deze manier wordt betekenis gegeven aan de leerstof.

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

Eigen inbreng

Veel opdrachten vragen de studenten om hun eigen kijk op beelden als ‘gewone ontvanger’ in te brengen of te onderzoeken. Op die manier leren zij veel over het afstemmen van beelden op een beoogde doelgroep.

 

Het Edubook Beeldcommunicatie laat studenten kennismaken met de basisprincipes van visuele communicatie. Stap voor stap ontwikkelen studenten zich tot een wendbare visuele professionaldie vanuit drie perspectieven naar beeld kan kijken: de beeldontvangers, beeldmakers en beeldbeslissers. 

De kennis die wordt opgedaan is relevant voor toekomstig marketeers, journalisten en media- of communicatieprofessionals. Dit maakt het Edubook breed toepasbaar in het hoger onderwijs. Afhankelijk van de modules die gekozen worden, sluit het niveau aan bij leerjaar 1,2 en 3, en bijvoorbeeld ook in minoren.

PROBEER GRATIS UIT

opbouw van het edubook

Het Edubook gaat van start met een module rondom de bewustwording van beeldcommunicatie. Met behulp van oefeningen en een visuele zelftest ontdekken studenten welke van de drie basisrollen van de wendbare visuele professional van nature bij henzelf aanwezig is en in welke mate.

Daarna volgen meerdere toegankelijke modules die ieder inzoomen op een specifiek onderwerp. Deze modules zijn flexibel in te zetten, afgestemd op het eigen onderwijs. Tijdens het doorlopen van het Edubook ontwikkelen studenten stap voor stap kennis over beelden en het slimme gebruik ervan. Hierin zijn vier belangrijke kanten van eigentijds beeldwerk verwerkt: het zakelijke, het creatieve, het ethische en het overtuigende. 

Aan het eind van het Edubook volgt opnieuw een visuele zelftest waarna studenten reflecteren op hun eigen ontwikkeling als beeldprofessional. Zo beoordelen ze bijvoorbeeld hun eigen biografie en die van peers en professionals op social media.

Mailing_Quotes (Simone 2)

Inhoud per module

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving per module.

Perceptie en leesbaarheid
Deze module gaat in op de werking van het oog en de rol van het brein en de context waarin je waarneemt. De studenten leren met voorbeelden en opdrachten visuele uitingen leesbaarder te maken. Ook testen zij hun eigen waarneming en ervaren zij dat niet alles is wat het lijkt.

Aandacht en attentie
In deze module leren studenten welke informatie aandacht krijgt en met welke technieken zij hiermee hun voordeel kunnen doen. Studenten oefenen met praktijkvoorbeelden om deze kennis toe te passen.

Interpretatie en betekenis
Iedereen die informatie haalt uit beelden, doet dit door wat te zien is te interpreteren en van betekenis te voorzien. Studenten leren bij het maken en beslissen over beeld rekening te houden met de doelgroep aan de ene kant en met het vertalen van de boodschap aan de andere kant. Onder andere het herkennen van fake news en framing komen aan bod.

Beïnvloeden en beslissen
Mensen nemen niet vaak volledig rationeel en weloverwogen een beslissing. In deze module maken de studenten kennis met het gebruik van beslisregels. Verder leren zij welke designtrucs gebruikt kunnen worden om uitingen gemakkelijker verwerkbaar te maken. Door middel van de BESCO-stappen leren studenten de juiste technieken te selecteren om te beïnvloeden met beeld.

Misleiden en begrenzen
Studenten leren met welke technieken je de werkelijkheid kunt vervormen. Zij leren om niet alleen te kijken naar wat kan en mag, maar ook naar wat juist is en of de inzet van een beïnvloedingstechniek niet voorbijgaat aan bepaalde morele grenzen, gevolgen en principes. Onder andere de objectiviteit van cijfers wordt onder de loep genomen.

Ritme en ruimte
Studenten bouwen in deze module kennis op over technische aspecten die de blik van de kijker kunnen sturen zoals licht, compositie, hoeken, kaders en montage. Door te experimenteren en te proberen, leren zij op een toegankelijke manier wat termen inhouden en hoe zij deze aspecten in de praktijk kunnen toepassen.

PROBEER GRATIS UIT

Activerende Didactiek

Het Edubook steekt in op een activerende didactiek.

  • Theorie komt op een aantrekkelijke wijze met visuele ondersteuning aan bod.
  • Theorie wordt afgewisseld met verschillende interactieve oefeningen.
  • Door de instant feedback kunnen studenten zelfstandig aan de slag met de leerstof.
  • Elke module bevat  formatief oefenmateriaal, quizzen, video’s, animaties, en praktijkvoorbeelden.
  • Via het docentendashboard kunnen docenten de voortgang van op individueel- en groepsniveau volgen en daarop aansturen.
  • De modules met theorie sluiten af met een samenvatting, begrippenlijst, begrippentrainer en eindopdrachten om het geleerde te begrijpen, te onthouden en toe te passen.

Het Edubook neemt de student op een speelse en leerzame manier mee in de beroepswereld van de beeldwerker. Soms wordt bijvoorbeeld aan de student gevraagd om iets te maken. Hierdoor leert de student het maakproces op waarde te schatten in elke rol van beeldende communicatie. Ook zorgt deze ervaring ervoor dat zij de beeldmakers (met wie zij in de toekomst gaan werken) goed kunnen aansturen en begeleiden.

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

In de samenleving en op de arbeidsmarkt komt steeds meer aandacht voor bewust omgaan met de beelden die we iedere dag ontvangen. Voor professionals die beeldmateriaal inzetten om hun boodschap kracht bij te zetten wordt dit logischerwijs ook steeds belangrijker. Denk onder andere aan marketeers, journalisten en media- of communicatieprofessionals. Beeldprofessionals ontvangen niet alleen beelden, maar hebben er ook hun beroep van gemaakt. Zij zijn ook makers van beeldmateriaal of beslissen wat anderen aan beelden te zien krijgen.

 

In dit Edubook ontwikkelen studenten een kennisbasis rond visuele communicatie. Daarmee kunnen zij een start maken met het bewust toepassen van de principes van visuele communicatie als beginnende wendbare visuele professional.

Auteurs: Ben van Hamersveld, Mark Stevens, Jan Blaauw en Marijn de Jong

Bekijk dit edubook

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken, zodat de onderwerpen optimaal zijn afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak