tablet-alt-solid Bedrijfsadministratie

Waarom Edubook Bedrijfsadministratie?

Differentiatie

Het Edubook Bedrijfsadministratie bevat de basiskennis voor het voeren van de financiële administratie in een organisatie. De theorie wordt duidelijk uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De opgaven zijn ingedeeld in drie verschillende inhoudelijke niveaus.

Docentendashboard

Met het unieke docentendashboard kunnen docenten de voortgang per student tot in detail volgen. Het geeft hun zicht op de inzet en de prestaties van hun studenten. Zodoende weten zij steeds op welk niveau hun studenten presteren en welke onderwerpen meer aandacht behoeven.

PRODUCT INZIEN?

Vijf feedbackstappen

Het Edubook Bedrijfsadministratie stelt studenten in staat om zelf aan de slag te gaan. Bij veel opdrachten in het werkboek krijgen zij feedback in vijf stappen, waardoor zij steeds verder op weg worden geholpen. Met behulp van het docentendashboard kunnen docenten per stap zien met welke onderdelen van de stof hun studenten moeite hebben.

 

In het Edubook Bedrijfsadministratie worden alle onderdelen behandeld van het voeren van de financiële administratie. Deels worden deze aangeboden als basismodule (zoals grootboekrekeningen en journaliseren), deels als verdiepende module (zoals converteerbare obligaties, inruil van vaste activa en dubieuze debiteuren). Afhankelijk van het lesprogramma kunnen docenten zelf bepalen welke modules zij hun studenten laten maken.

Het Edubook Bedrijfsadministratie gaat van start met het uitleggen van de balans, het vertrekpunt van iedere administratie. Vanuit de balans wordt duidelijk gemaakt hoe financiële gegevens in de administratie dienen te worden verwerkt. Hierbij komen grootboekrekeningen, de kolommenbalans en het journaliseren aan bod. Deze theorie kan de student vervolgens zelf toepassen. Met de opgedane kennis kunnen studenten alle soorten financiële transacties verwerken.

Binnen de theorie over de balans wordt gestart met de liquide middelen (kas- en bankboek), waarna de hele balans wordt uitgelegd, van debiteuren tot aan voorraadwaardering, privé, voorzieningen, leningen, crediteuren, enzovoort. Het Edubook Bedrijfsadministratie is een volledige leermethodiek die past binnen het blended lesontwerp.

Studenten kunnen zelf aan de slag met het Edubook. Bij veel opdrachten in het werkboek geeft het systeem feedback in vijf stappen. Op die manier wordt de student, indien nodig, steeds verder op weg geholpen. Via het docentendashboard kunnen docenten zien hoeveel en welke feedback studenten nodig hebben om de opgaven te maken.

DEMO AANVRAGEN

Elke module bestaat afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp uit vijf tot twintig opgaven van verschillende moeilijkheidsniveaus. Met behulp van adaptieve feedback helpt het systeem studenten bij het vinden van de juiste antwoorden.

De digitale oefenomgeving bevat theorie en bijbehorende opgaven en vormt zo de complete stof voor het eerstejaarsvak Boekhouden. Er wordt afgesloten met aandacht voor de boekhouding van productiebedrijven en dienstverlenende organisaties.  

De digitale oefenomgeving is specifiek bedoeld voor studenten die beginnen met boekhouden, zoals eerstejaarsstudenten van financieel-economische opleidingen. 

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Iedere organisatie voert een (financiële) administratie en is verplicht de resultaten hiervan te publiceren. Accurate informatie vormt een zeer belangrijke factor in de besluitvorming van organisaties. Nauwkeurige verwerking van de financiële gegevens is dan ook een vereiste. Natuurlijk komt de automatisering binnen organisaties hierbij goed van pas. Toch is het van belang dat studenten zelf over deze kennis beschikken, opdat zij in staat zijn om administratieve gegevens te verzamelen, te interpreteren, te controleren en te corrigeren. Dat kunnen zij alleen maar wanneer zij zelf een administratie weten in te richten en te voeren.

beknopte Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die nodig zijn om een vak op een vernieuwende manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak