tablet-alt-solid Inleiding Bedrijfsprocessen

Waarom het Edubook Inleiding Bedrijfsprocessen?

Toegankelijk

Dit interactieve leermiddel over procesmanagement behandelt veel leerstof op een beknopte manier. Alle belangrijke aspecten komen op een toegankelijke manier aan bod. Dit zorgt ervoor dat de uitgave goed aansluit op de studiebehoefte en dat het leermiddel gebruikt kan worden zonder voorkennis.

Toepassing

Naast theorie en een eerste inleiding op het vakgebied, ligt in deze uitgave de nadruk op de toepassingsmogelijkheden. Deze zijn terug te vinden in diverse cases en de optie om per thema te werken aan een beroepsproduct voor een eigen project of bedrijf.

PRODUCT INZIEN?

Actueel

Inleiding bedrijfsprocessen behandelt de belangrijkste trends binnen het vakgebied procesmanagement, zoals: Lean, Six Sigma en Business Proces Modelling. De koppeling met de moderne en relevante inzichten maken het digitale leermiddel aantrekkelijk voor studenten.

Het Edubook Inleiding bedrijfsprocessen is geschikt voor hbo opleidingen waarin aandacht is voor organisatie- en bedrijfsprocessen. Het niveau van het leermiddel is geschikt voor eerstejaars studenten zonder voorkennis van het vakgebied. De uitgave sluit aan bij een cursus van twee tot vijf studiepunten.

Daarnaast is dit digitale
leermiddel over procesmanagement bruikbaar als naslagwerk voor (midden)managers die in hun beroep te maken krijgen met organisatieprocessen.

 

Het Edubook Inleiding bedrijfsprocessen leert studenten om verschillende soorten bedrijfsprocessen te beschrijven, visualiseren, analyseren, verbeteren en managen.

Inhoud

Het lesmateriaal bestaat uit meer dan dertig verschillende modules die zijn onderverdeeld in vier thema’s. In elk thema maken studenten kennis met een nieuw onderwerp binnen procesmanagement.

Thema 1. Procesmatig denken
Het eerste thema voorziet in basiskennis die nodig is om processen en procesmanagement te begrijpen.

Thema 2. Beschrijven en visualiseren van processen
De aandacht gaat hier uit naar het kunnen beschrijven en visualiseren van de essentiële zaken van processen. Er wordt als het ware geleerd om een bouwtekening van een proces te maken, om er vervolgens zelf mee aan de slag te kunnen.


Thema 3. Analyseren van processen
De analysefunctie is er om te onderzoeken of een proces goed functioneert en wat de eventuele knelpunten zijn die verbeterd moeten worden.


Thema 4. Processen verbeteren en borgen
In het laatste thema worden enkele verbetermethoden aangedragen. Daarnaast komen de manieren om die verbeteringen gestructureerd in een organisatie door te voeren naar voren.
Een belangrijk onderwerp hierbij is het blijvend borgen van de kwaliteit van processen.

DEMO AANVRAGEN

OPBOUW

De opbouw in het Edubook is voor alle thema’s hetzelfde. Elke module begint met een voorbeeld dat het onderwerp van de module op eenvoudige wijze illustreert. Daarna volgen de leerdoelen en wordt duidelijk gemaakt waar de module precies over gaat. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de relevantie en het nut voor het professioneel functioneren.

Hierna wordt een casus beschreven waaruit kan worden opgemaakt hoe een bepaald concept of een methode in de praktijk wordt gebruikt. Voordat alle theorie en methoden aan bod komen wordt een lijstje aangereikt met definities van termen die in de module aan de orde komen. Kennis van deze begrippen is belangrijk om de module succesvol af te ronden.

Na het doorlopen van het lesmateriaal worden opdrachten en een quiz aangeboden. Op deze manier wordt de theorie direct toegepast en getoetst of de behandelde stof goed is blijven hangen.

PRODUCT INZIEN?
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Bedrijfs- en organisatieprocessen worden steeds belangrijker. Veel organisaties moeten als gevolg van veranderingen in de bedrijfsomgeving hun processen snel kunnen aanpassen. Dit maakt het analyseren en aanpassen van de bedrijfsprocessen voor managers en adviseurs essentiële competenties.

Het Edubook Inleiding Bedrijfsprocessen helpt bij het ontwikkelen van deze competenties. Hierbij ligt de nadruk op het visualiseren, analyseren, verbeteren en optimaliseren, beheersen en managen van bedrijfsprocessen.

Lees ook het artikel over bedrijfsprocessen

Bekijk dit edubook

DEMO AANVRAGEN

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

DEMOVERZOEK OF CONTACT MET ONZE COLLEGA'S?

Maak een afspraak