FontAwsome Tablet Marketing

Waarom edubook marketing? 

Toegankelijk


In het Edubook Marketing maken studenten op een toegankelijke en overzichtelijke manier kennis met het vakgebied marketing. Het bevat relatief eenvoudige en laagdrempelige theorie: enkel de belangrijkste basisprincipes komen aan bod. Hierdoor hebben studenten geen voorkennis nodig om het Edubook te kunnen doorlopen

.

Aansprekende voorbeelden

De uitgave zit vol met aansprekende voorbeelden waarin veelal een link wordt gelegd naar een echt merk of bedrijf. Op deze manier wordt de theorie verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt, waardoor studenten de theorie beter begrijpen en onthouden.

DEMO AANVRAGEN

Diverse praktijkcases


Elke module in het Edubook sluit af met een praktijkcase. Hierin wordt de theorie gekoppeld aan een praktijksituatie en moeten studenten het geleerde daadwerkelijk toepassen. Op deze manier oefenen zij met de behandelde theorie en wordt getoetst of zij die goed beheersen.

Het Edubook Marketing leent zich bij uitstek als introductie tot het vak marketing. De uitgave is geschikt voor opleidingen waar marketing als bijvak wordt gegeven. Voor verdere verdieping laat dit Edubook zich uitermate goed combineren met de businessgame My Marketing Experience.

In het Edubook Marketing wordt het vakgebied marketing op een zeer toegankelijke manier behandeld. De belangrijkste aspecten komen op een relatief laagdrempelige manier aan bod. Na het doorlopen van dit Edubook beschikken studenten over een goede basiskennis en hebben zij inzicht in de materie.

In de eerste modules komen de onderwerpen strategie, marketingonderzoek en omgeving aan bod. Bij het onderwerp strategie leren studenten dat bedrijven niet slechts één strategie tegelijk uitvoeren. In deze module worden vanzelfsprekend de generieke concurrentiestrategieën van Porter, waardestrategieën van Treacy en Wiersema en de ‘Red & Blue ocean’-strategieën van Kim en Mauborgne’s besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van marketingstrategieën aan de hand van diverse modellen, zoals de groeistrategieën van Ansoff en de BCG-productmatrix.

De module over de omgeving draait om de omgevingsanalyse, met aandacht voor de micro-, meso-, en macro-omgeving. Studenten leren om conclusies te trekken uit de bevindingen van de omgevingsanalyse met behulp van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix.

Verderop in het Edubook wordt aandacht besteed aan consumentengedrag. In dit onderdeel wordt ingegaan op de behoeften en verlangens van de consument. Onderwerpen zoals klantrollen, het koopproces, vormen van koopgedrag en invloeden op het keuzegedrag passeren de revue. Vervolgens zijn de onderdelen segmentatie, doelgroepkeuze en positionering uiteengezet.

In de laatste modules worden de vier P’s van de marketingmix aangepakt en wordt er tevens stilgestaan bij dienstenmarketing.

Het leermiddel bevat tal van actuele voorbeelden, cases, blogs, video’s en interactieve opgaven, waardoor studenten actief met de stof aan de slag moeten. Tevens sluit elke module af met een praktijkcase waarin studenten met behulp van interactieve opgaven de behandelde theorie in praktijk zullen brengen.

DEMO AANVRAGEN

MEER OVER MARKETING

  • Lees het interview met een docent en student over hun ervaringen met het Edubook Marketing
  • Bekijk het webinar de interactieve marketingcollegereeks
  • Lees het blogartikel hoe geef je het vak marketing vorm?
  • Lees het whitepaper hoe introduceer je het concept marketing?

BEKIJK DIT EDUBOOK

UITGAVE INZIEN?

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Neem contact OP
Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Interesse in een demo van marketing?

Vraag demo aan