tablet-alt-solid Marketing in actie

Waarom Edubook Marketing in actie?

Actueel

De ontwikkelingen in het vakgebied marketing gaan razendsnel. Het Edubook Marketing in actie wordt regelmatig herzien waardoor de theorie en praktijkvoorbeelden up-to-date zijn. Via annotaties kunnen docenten eenvoudig interessante links met voorbeelden of eigen teksten toevoegen.

 

 

Activerend

Tijdens het doorlopen van de theorie werken studenten aan verschillende opdrachten en doorlopende casussen. Ze gaan actief aan de slag met marketing en krijgen zo een goed beeld wat van hen verwacht wordt in de beroepspraktijk.

PRODUCT INZIEN?

 

Praktisch toepasbaar

In dit Edubook leren studenten een marketingplan te schrijven. De focus ligt daarbij op hoe een marketeer in de praktijk werkt. Naast theorie biedt het Edubook praktische tips, diverse checklists, invulbare modellen en figuren en veel voorbeelden.

Het Edubook Marketing in actie bestaat uit zes modules. Op de eerste inleidende module na is iedere module gekoppeld aan een stap van het schrijven van een marketingplan. Elke stap wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden, oefeningen en praktijkopdrachten. Deze insteek brengt het vakgebied dichter bij de beroepspraktijk en laat studenten actief aan de slag gaan met het strategische aspect van marketing. 

Het Edubook is breed toepasbaar en relevant voor vrijwel iedere opleiding binnen het hoger onderwijs waar het vak marketing deel van uitmaakt. Qua niveau is het afgestemd op de eerste twee studiejaren.

DEMO AANVRAGEN

inhoud

Het Edubook Marketing in actie ondersteunt studenten bij het schrijven van een volledig marketingplan. In vijf modules worden de vijf stappen van dit proces doorlopen.

De eerste stap draait om het bepalen van het marketingkernprobleem. Het onderwerp van de tweede is het in kaart brengen van de interne en externe omgeving van een onderneming. Deze analyse is van belang voor he t definitief vaststellen van het marketingprobleem en vormt de basis voor het vinden van een oplossing.

De derde stap behelst het vaststellen van de marketingstrategie met focus op het bepalen van de markt en doelgroepen, segmentatie en positionering. Beslissingen vanuit de marketingstrategie worden in stap vier uitgewerkt in een marketingactieplan. Hierin wordt de marketingstrategie concreet vertaald richting de vier P’s: product, prijs, promotie en plaats. Afsluitend is er aandacht voor implementatie en resultaatmeting.

oPBOUW

Het Edubook is flexibel in te zetten en kent een modulaire opbouw. Wanneer er gekozen wordt om het gehele Edubook in te zetten worden alle stappen doorlopen voor het schrijven van een volledig marketingplan. Ook kan er gekozen worden voor het schrijven van een deelplan, zoals het opzetten van een online marketingcampagne of het beschrijven en analyseren van een customer journey. 

Afhankelijk van het type marketingplan kunnen meerdere stappen en opdrachten uit het Edubook gekozen worden. Zo ligt de nadruk bij het schrijven van een strategisch marketingplan op stappen twee en drie, en bij het schrijven van een marketingactieplan op stap vier (tactische implementatie).

DEMO AANVRAGEN

dOORLOPENDE CASUSSEN

In het Edubook wordt de theorie toegelicht aan de hand van twee doorlopende casussen: Rituals en BALR. In beide casussen wordt getoond hoe het betreffende bedrijf een bepaald aspect van het marketingplan heeft aangepakt. De casussen sluiten goed aan bij de belevingswereld van de studenten en werken daardoor motiverend. Ook helpen ze de studenten de koppeling te leggen tussen theorie en praktijk, wat bijdraagt aan de toepasbaarheid van het geleerde in de beroepspraktijk.

(Afsluitende) Praktijkopdrachten

Aan het einde van elke stap (module) volgen praktijkopdrachten. Hierin passen studenten de stappen die ze eerder hebben bestudeerd toe op een eigen casus. Naar keuze kunnen zij de praktijkopdrachten maken voor een bedrijf naar keuze, voor een (fictieve) eigen onderneming of voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk.

Na het invullen van de praktijkopdrachten beschikken studenten over twintig bouwstenen op basis waarvan zij hun eigen marketingplan kunnen invullen. De opdrachten zijn optioneel en kunnen tevens dienen als een tentamen waarin studenten (delen van) een casus moet oplossen.

De praktijkopdrachten helpen studenten bij het schrijven van de onderdelen van een marketingplan. Op deze manier ondersteunt het Edubook de docent bij de procesmatige begeleiding en bij het zichtbaar maken wat de studenten doen om hen te kunnen voorzien van gerichte feedback.PRODUCT INZIEN?

Actueel

Opmerking van de auteurs

Vanuit de visie, de basis van marketing leer je het beste door het te doen, is het Edubook Marketing in actie geschreven. De uitgave is geschreven door auteurs met decennia aan ervaring in het begeleiden van het schrijven van marketingplannen. Waar dit vroeger bestond uit het maken van dikke rapporten, zien we tegenwoordig steeds vaker uitgebreide Powerpoints in PDF met een focus op acties op het deelniveau. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een reclameplan of een social-mediaplan. Het Edubook Marketing in actie is daarom flexibel opgezet. Er kan gekozen worden voor het schrijven van een volledig marketingplan of een specifiek actieplan op deelniveau.

 

Het Edubook legt naast een beproefd stappenplan de meest essentiële theorie uit zodat ook de beginner de basis achter het marketingplan begrijpt en een vertaalslag kan maken naar de praktijk. Het uitgangspunt daarbij is dat alhoewel de tools voor het marketingplan zullen veranderen (zoals persona, customer journey, analytics, engagement) de structuur van het marketingplanningsproces min of meer hetzelfde blijft. Wat dit Edubook juist in de huidige tijd relevant maakt, is dat de student aan de slag gaat met het oefenen van specifieke acties die bedrijven ondernemen om klanten te bereiken en vast te houden, iets wat steeds belangrijker en lastiger wordt.

Auteurs: Peter Otto, Jean-Pierre van der Rest & Erik van 't Klooster

Bekijk dit edubook

PRODUCT INZIEN?

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak