tablet-alt-solid Human Resource Management

Waarom het Edubook Human Resource Management?

Actueel

Het Edubook heeft aandacht voor recente ontwikkelingen en trends binnen HRM. Veel actuele thema's zoals employer branding, HR analytics en onboarding komen uitgebreid aan bod.

Compleet

Met een directe en bondige schrijfwijze worden alle belangrijke onderwerpen en theorieën behandeld.

GRATIS EXEMPLAAR AANVRAGEN

Moderne didactiek

Naast leerdoelen, tabellen, figuren en een begrippenlijst bevat het leermiddel veel formatief oefenmateriaal. Hierbij wordt een koppeling naar beroepsproducten en praktijkopdrachten gemaakt.

Het Edubook Human Resource Management (HRM) behandelt de belangrijkste essenties en fundamenten van HRM op een activerende en aantrekkelijke manier. 

Deze interactieve leermethode is geschikt voor hbo-opleidingen waar kennis van HRM en de ontwikkelingen daarbinnen essentieel zijn. Het is een standaardwerk voor opleidingen HRM en Bedrijfskunde vanaf het eerste studiejaar, maar past gezien de brede insteek ook uitstekend bij financiële en commerciële studies. 

Dit digitale leermiddel geeft de (toekomstige) manager zicht op het managen van de belangrijkste resources binnen hun organisatie: de medewerkers.

Het Edubook heeft een zeer praktische insteek. Dit uit zich in vele voorbeelden en illustraties die aansluiten op de belevingswereld van de student. Bovendien zijn er veel moderne didactische elementen verwerkt. Naast leerdoelen, tabellen, figuren en begrippenlijsten bevat het leermiddel veel formatief oefenmateriaal waarbij continu een koppeling wordt gemaakt naar beroepsproducten en praktijkopdrachten. De modulaire opzet biedt tal van mogelijkheden om keuzes binnen het aangeboden lesmateriaal af te stemmen op jouw onderwijs.

Het leermiddel is eenvoudig te koppelen aan vrijwel ieder LMS, waarmee je direct toegang hebt tot jouw Edubook, zonder extra inloghandelingen.

Inhoud en didactiek

Inhoudelijk onderscheidt de uitgave zich door in te zoomen op de essenties en actualiteiten van HRM, wat ten goede komt aan de diepgang. Elke module in Human Resource Management bevat een casus gericht op het activeren van voorkennis en motivatie. Vervolgens komt de theorie op een aantrekkelijke wijze met visuele ondersteuning aan bod. Die theorie wordt afgewisseld met oefeningen die zijn voorzien van instant feedback, waardoor studenten zelfstandig en actief aan de slag kunnen met de leerstof. 

Iedere module sluit af met een kennisquiz en formatieve opdrachten die studenten helpen om het geleerde te begrijpen, te onthouden en toe te passen. 

Elke module bevat tevens een verbinding met beroepsproducten/praktijkopdrachten. Deze opdrachten laten zien welke vragen er leven in de beroepspraktijk en ondersteunen de student bij de voorbereiding daarop.

Via het docentendashboard kunnen docenten de voortgang van individuele of groepen studenten volgen en daarop aansturen. Doordat inzichtelijk wordt op welke onderdelen studenten meer ondersteuning nodig hebben, kunnen de contactmomenten nóg effectiever worden ingezet.

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

De toekomst van het economisch werkveld is complex en onzeker. Organisaties staan voor grote innovatieopgaven. Alle veranderingen binnen en buiten de organisatie hebben invloed op de personele bezetting, zowel op de korte als op de lange termijn. De focus van HRM verschuift meer naar het leveren van waarde voor het gehele bedrijfsproces. Daardoor is er meer aandacht voor strategische keuzes, performance management en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Door de inzet van goed werkende HR-technologie en HR-analytics zijn organisaties steeds beter in staat om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Zo dragen e-HRM en HR-analytics bij aan flexibelere organisaties. De HR-professional krijgt meer tools in handen om de strategie en uitvoering steeds beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het Edubook Human Resource Management laat zien wat deze ontwikkelingen voor een HR-professional betekenen. 

Auteur: Max van Liemt

Bekijk dit edubook

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

DEMOVERZOEK OF CONTACT MET ONZE COLLEGA'S?

Maak een afspraak