tablet-alt-solid Veranderkunde

Waarom edubook veranderkunde? 

Aansluiting

Het Edubook vat alle relevante onderwerpen en theorieën met betrekking tot veranderkunde samen en vertaalt deze naar de leefwereld van de doelgroep. De gebruiker wordt aan de hand van open vragen actief aan het denken gezet over de veranderingen die hij/zij heeft meegemaakt.

Persoonlijk aspect

De rol van de mens, als veranderaar, staat in dit Edubook centraal. Er wordt uitvoerig ingegaan op de persoonlijke aspecten van veranderen.

PRODUCT INZIEN?

Van analyse tot praktijk

Het Edubook kent een logische opbouw. Het uitgebreide deel over interventiestrategieën daagt de gebruiker uit tot verder onderzoek en het opzetten van interventieprogramma’s. Hiervoor kan inspiratie worden gehaald uit diverse video-interviews met ervaren veranderaars.

Het Edubook Veranderkunde is ontwikkeld voor studenten van economische en/of financiële opleidingen in het hoger onderwijs. Daarnaast is het Edubook zeer bruikbaar voor andere opleidingen waarin veranderkunde een rol speelt.

Tevens is het Edubook geschikt voor professionals die in hun werk te maken hebben met verandermanagement, kennismanagement, verbetermanagement en innovatie.

Het Edubook Veranderkunde van Frank Sturrus leert de gebruiker om veranderingen in organisaties te begrijpen en te begeleiden. Het complete handboek bevat vernieuwde theoretische inzichten, persoonlijke reflecties en uitgebreide interventieprocedures.

Naast algemene veranderkundige modellen belicht het Edubook de rol van de mens als veranderaar. Bekende theorieën over veranderkunde worden gekoppeld aan nieuwe inzichten waarbij persoonlijke aspecten centraal staan. Er wordt ingezoomd op de werking van het brein en beschreven waarom veranderen zo moeilijk is.

Door individuen binnen een organisatie zo veel mogelijk te betrekken en in te spelen op het psychologische proces is het mogelijk om gedrag duurzaam te veranderen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het proces van een verandertraject: hoe zet je een verandertraject op? En hoe voer je het uit?

De verschillende fases in het verandertraject komen aan bod: hoe voer je analyses uit, bepaal je een interventiestrategie en maak je keuzes in de interventies? Daarbij wordt gekeken naar wat je op omgevings-, organisatie-, team- en individueel niveau kunt doen.

Het uitgebreide deel over interventies is opgedeeld in niveaus en daagt de gebruiker uit om zelf verder te zoeken en interventieprogramma’s op te zetten. Er kan inspiratie worden opgedaan door het bekijken van geïmplementeerde video-interviews met ervaren veranderaars.

Naast interactieve filmpjes bevat het Edubook verwerkingsopdrachten die de theorie ondersteunen. Deze opdrachten richten zich op wat de lezer zelf heeft meegemaakt aan veranderingen in organisaties. Middels casussen en meerkeuzevragen kunnen gebruikers zichzelf testen.
De rol van de veranderaar en hoe die zichzelf en het leiderschap in kan zetten als instrument om veranderingen te realiseren wordt uitgebreid toegelicht. Daarbij reflecteert de gebruiker regelmatig op zijn eigen gedrag door middel van opdrachten, testen en uitdagende experimenten.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De huidige snel veranderende wereld brengt ook voor organisaties constante verandering met zich mee. De tijd dat verandering van tijdelijke aard was, iets waar je doorheen moest zien te komen, is verleden tijd. Om studenten daar zo goed mogelijk op voor te bereiden besteden steeds meer opleidingen aandacht aan veranderkunde.

Niet volgen, maar leiden. Regisseren of geregisseerd worden? Lukt het om mee te gaan in veranderingen? Hoe doen professionals dat? Veranderen moet in de genen van de organisatie zitten en dus bij ieder individu in de organisatie. Nu is dat laatste een utopie, maar het werken aan een flexibele organisatie is belangrijk om mee te kunnen in de constant veranderende samenleving.

Het vakgebied veranderkunde gaat over het vormgeven van veranderen. Op dit vakgebied zijn verschillende wetenschappen van invloed, zoals psychologie, biologie, sociologie en organisatiekunde. Binnen deze wetenschappen vinden geregeld ontdekkingen plaats. Je kunt denken aan ontdekkingen over hoe ons brein werkt, waardoor we bijvoorbeeld meer te weten kunnen komen over hoe we reageren op veranderingen. Daarnaast hebben ook allerlei maatschappelijke veranderingen invloed op het vakgebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn digitalisering en globalisering.

Tegenwoordig is verandermanagement steeds meer dan voorheen een integraal proces van technologische, organisatorische en menselijke factoren. Vooral de zachte kant van de organisatie, de mens, krijgt nu meer en meer aandacht.

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak