tablet-alt-solid Financieel management

Waarom Edubook Financieel management?

Oefenmateriaal

Het Edubook Financieel management bevat naast theorie veel tussentijdse oefenopdrachten. Daarnaast worden alle modules afgesloten met een groot aantal (digitale) opgaven en een case, waardoor studenten in de gelegenheid gesteld worden om de theorie direct toe te passen en ermee te oefenen. 

Geautomatiseerde feedback

Veel tussentijdse oefenopdrachten zijn voorzien van geïntegreerde feedback. Studenten worden stap voor stap meegenomen in het vakgebied. Door de geautomatiseerde feedback kunnen ze de oefeningen zelfstandig maken.

PRODUCT INZIEN?

Differentiatie

De opdrachten in het Edubook variëren in niveau van één ster (beginnersniveau) tot en met drie sterren (eindniveau). De feedback helpt gebruikers om het eigen niveau in te schatten en te verhogen.


Het Edubook Financieel management is bruikbaar in verschillende leerjaren van diverse opleidingen. Het leermiddel sluit bijvoorbeeld perfect aan bij eerstejaarsstudenten van een financiële opleiding, maar past ook goed bij opleidingen waar studenten een financieel-economische basis moeten verwerven. Hierbij valt te denken aan facilitymanagement, logistiek, bedrijfskunde, hotelmanagement, commerciële economie et cetera. Tevens kan het in hogere leerjaren van economische en commerciële opleidingen gebruikt worden.

Door middel van het Edubook worden studenten bekend gemaakt met financieel management. Het vakgebied wordt stap voor stap uitgelegd en aan de hand van eenvoudige voorbeelden wordt steeds een koppeling met de praktijk gemaakt.

In de eerste modules staan de belangrijkste overzichten centraal: de resultatenrekening, het liquiditeitsoverzicht en de balans. Zowel de structuur als de praktische toepassing ervan worden uitgebreid behandeld. Verder worden alle relevante begrippen uiteengezet.

In de latere modules worden onderwerpen zoals het ondernemingsplan, vaste en vlottende activa en ratioanalyses uitvoerig beschreven.

De verschillende manieren van investeringsselectie komen in de module over vaste activa aan bod en in het onderdeel vlottende activa is aandacht voor het werkkapitaal en de optimalisatie ervan.

Tot slot worden het eigen en vreemd vermogen van een onderneming uitgebreid behandeld.

TYPEREND VOOR DIT EDUBOOK ZIJN DE VOLGENDE VRAGEN:

  • Hoe verhouden de gewenste investeringen zich tot de beschikbare financiering?
  • Zijn de verwachte opbrengsten hoog genoeg om de te verwachten kosten te dekken?
  • Heeft de organisatie op termijn voldoende geld om de betalingsverplichtingen na te komen?
  • Welke investering zal vanuit financieel perspectief de hoogste toegevoegde waarde opleveren?
  • Hoe zal de gerealiseerde winst verdeeld worden?
  • Met welke kosten moet ik rekening houden bij het aangaan van een lening?

Naast theorie bevat het Edubook Financieel management een groot aantal (digitale) opgaven en cases, die studenten in de gelegenheid stellen om met de theorie te oefenen. Elke module sluit af met diverse oefenopdrachten, ondergebracht in verschillende niveaus van één (beginner) tot en met drie sterren (eindniveau).

Na het doorlopen van het Edubook beschikt de student over brede kennis van het vakgebied financieel management.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Iedere organisatie voert een (financiële) administratie en is verplicht de resultaten hiervan te publiceren. Accurate informatie vormt een zeer belangrijke factor in de besluitvorming van organisaties. Nauwkeurige verwerking van de financiële gegevens is dan ook een vereiste. Natuurlijk komt de automatisering binnen organisaties hierbij goed van pas. Toch is het van belang dat studenten zelf bekwaam zijn, opdat zij in staat zijn om administratieve gegevens te verzamelen, te interpreteren, te controleren en te corrigeren. Dat kunnen zij alleen maar wanneer zij zelf een administratie weten in te richten en te voeren.

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak