tablet-alt-solid Organisatiekunde

Wat is het Edubook Organisatiekunde?

Het Edubook Organisatiekunde is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij het vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken

Waarom het Edubook Organisatiekunde?

Het 7s-model

Het 7S-model loopt als rode draad door het Edubook, waarbij alle elementen met elkaar geïntegreerd aan bod komen. Door deze opzet sluit het leermiddel goed aan bij de manier waarop veel opleidingen het vak organisatiekunde geven.

Inhoud

Het Edubook Organisatiekunde biedt de gewenste diepgang per onderwerp. Doordat overbodige thema’s buiten beschouwing worden gelaten, wordt een heldere structuur gewaarborgd.

DEMO AANVRAGEN?

Vormgeving

Het Edubook staat vol met sterke en aansprekende hedendaagse voorbeelden. De overzichtelijke lay-out en goede visuele ondersteuning sluiten perfect aan op de belevingswereld van de huidige student.

Het Edubook Organisatiekunde biedt een inleiding op het vakgebied organisatiekunde. Het 7S-model van McKinsey loopt als rode draad door het Edubook. De opbouw van dit online leermiddel bestaat uit acht modules waarbij in elke module één of meer onderdelen van het 7S-model aan bod komen. De laatste module behandelt diverse stromingen en ontwikkelingen in de organisatiekunde.

7S model van McKinsey

Opbouw en didactiek

Het Edubook Organisatiekunde onderscheidt zich door een activerende didactiek gekoppeld aan toegankelijke inhoud. Elke module gaat van start met een introductie en/of begincasus, met als doel om de student te motiveren met de stof aan de slag te gaan en voorkennis te activeren. Per module worden de leerdoelen getoond, waardoor het voor de student inzichtelijk is wat er verwacht wordt. De theorie en heldere structuur bieden genoeg diepgang zonder dat het complex wordt. Door de formatieve toetsen aan het eind van elke module, kan de student testen of hij de studiestof goed heeft begrepen én kan deze direct worden toegepast in één of meerdere cases.

integratie van het 7S-model

In het Edubook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de integratie van de verschillende onderdelen van het 7S-model. Door in elke module het behandelde onderdeel te koppelen aan de andere onderdelen van het 7S-model wordt de student gewezen op de samenhang en integratie. 

OEFENINGEN

Elke paragraaf sluit af met meerkeuzevragen en iedere module eindigt met een quiz. Deze meerkeuzevragen met feedback zijn gekoppeld aan de leerdoelen. Op deze manier kan de student nagaan of hij de stof goed beheerst. Tevens bevat het leermiddel diverse interactieve oefenopgaven en sluit iedere module af met een praktijkcase waarin de student leert de theorie toe te passen in een praktijksituatie.

DEMO AANVRAGEN?

PORTFOLIO

Bij het doorlopen van het Edubook komt de student na elke module portfolio-opdrachten tegen. De portfolio-opdrachten zijn gelinkt aan de onderdelen van het 7S-model en worden toegepast op een bedrijf naar keuze. De portfoliovragen ondersteunen de student bij het maken van een organisatieanalyse en kunnen daarmee ingezet worden om te werken aan een beroepsproduct.

aansprekend en actueel

Het leermiddel heeft een overzichtelijke lay-out en een goede visuele ondersteuning. Het Edubook biedt zeer actuele cases die perfect aansluiten op de belevingswereld van de student. Enkele voorbeelden zijn: Tony's Chocolonely, Swapfiets, Airbnb, Hello Fresh en het artiestenmanagementbureau SPEC van Ali B.

Daarbovenop staat de uitgave vol met sterke aansprekende voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van CoolBlue om fysieke winkels te openen, de 'rise and fall' van platenzaak Free Record Shop en de turbulente overgang van Videoland als videotheek naar online streamingsdienst.

PRODUCT INZIEN?
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Organisaties zijn van belang omdat de mens als individu niet altijd in staat is om bepaalde doelen te bereiken die wel kunnen worden behaald door samen te werken. Organisaties kunnen sterk van elkaar verschillen, maar hebben desondanks drie zaken met elkaar gemeen: ze beschikken over doelstellingen, mensen en middelen. Mensen werken samen om doelstellingen te bereiken en maken daarbij vrijwel altijd gebruik van middelen. Hoe organisaties moeten worden ingericht hangt van verschillende aspecten af. Er worden steeds nieuwe organisatievormen en inrichtingen bedacht en getest. Denk aan netwerkorganisaties, samenwerkingsvormen, zelfsturende teams, samensturing en Agile. Uitgangspunt is telkens om de organisatie zo in te richten dat de opdrachtgever zo goed mogelijk kan worden bediend. Dat vraagt om een goede afstemming van alle elementen waaruit het 7S-model bestaat.

Dit Edubook helpt gebruikers om die elementen te snappen en te doorgronden. Het biedt handvatten om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van organisaties in kaart te brengen. Daarnaast biedt het inzicht in de samenhang van alle relevante onderdelen.

Bekijk dit edubook

PRODUCT INZIEN?

 

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

DEMOVERZOEK OF CONTACT MET ONZE COLLEGA'S?

Maak een afspraak