icon locaties BrightBirds Themaset - Skills Pack

Skills Pack

Word een professionele krachtpatser met ons Vaardighedenpakket! Verbeter je 21e academische vaardigheden op het gebied van leiderschap, feedback geven, reflecteren, communiceren en mondelinge presentaties op basis van onderzoek. Ontketen je innerlijke baas en verover de wereld van academici, werk en daarbuiten.

Demo aanvragen

shutterstock_2149128815

Waarom zijn skills zo belangrijk?

De National Association of Colleges and Empluers (NACE) Job Outlook voor 2022 meldt dat meer werkgevers de eisen voor het behalen van een diploma actief schrappen bij aanwervingsprocessen. Ze verschuiven hun aandacht naar vaardigheden en werkervaring. Om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs de werkgelegenheidsstatistieken van alumni hoog houdt, zullen ze hun diploma's moeten vullen met de vaardigheden en competenties waar werkgevers naar op zoek zijn (Leonard, 2023). Kloven in vaardigheden tussen universitaire curricula en de werkplek zijn het afgelopen jaar voor veel bedrijven een twistpunt geworden, waarbij bijna 90% van de bedrijven opmerkt dat ze momenteel bestaan of verwacht dat ze de komende jaren zullen gaan bestaan (Leonard, 2023).

BrightBirds kan ervoor zorgen dat studenten zowel vaardigheden als vertrouwen kunnen verwerven in het gebruik van overdraagbare academische skills.

Skills Pack - Persoonlijk leiderschap

In deze BrightBirdsset staat persoonlijk leiderschap centraal. Met dit thema geven we sturing en invulling aan de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het doel van deze gamification is dat de student enerzijds de vele facetten van persoonlijk leiderschap gaat ontdekken en anderzijds wordt de student zich bewust van welke onderdelen van persoonlijk leiderschap voor de student vooral van belang zijn, hoe de student zich daarin al heeft ontwikkeld en waarin de student zich nog verder wil ontwikkelen.

Zelf uitproberen
11-Situationele factoren-1

Skills Pack - Feedback geletterdheid

Feedback wordt erkend als een krachtig leermiddel in het hoger onderwijs (Hattie en Timperley, 2007). Studenten moeten leren om op een gepaste manier om te gaan met feedback én de capaciteit hebben om dit te doen.

Volgens Carless en Boud (2018) bestaat feedbackgeletterdheid uit drie aspecten (Leenknecht, 2018):

 • Feedback waarderen: Herkennen en waarderen van feedback (Jackson & Marks, 2016)
 • Beoordelen: Kunnen oordelen over het eigen werk (Leenknecht & Prins, 2018)
 • Beheren van affect: Emotioneel open staan voor feedback (Peeters, 2021)

BrightBirds zorgt ervoor dat studenten groeien in hun feedback geletterdheid op een interactieve, geborgde manier.

Zelf uitproberen
Feedback

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak

Bronnen

 • Carless, D., and D. Boud. 2018. “The Development of Student Feedback Literacy: Enabling Uptake of Feedback.” Assessment & Evaluation in Higher Education 43 (8): 1315–1325. doi:10.1080/02602938.2 018.1463354.
 • Hattie, J., and H. Timperley. 2007. “The Power of Feedback.” Review of Educational Research 77 (1): 81–112. [Database] doi:10.3102/003465430298487.
 • Jackson, M. and Marks, L. (2016) Improving the effectiveness of feedback by use of assessed reflections and withholding of grades. Assessment and Evaluation in Higher Education, 41(4), pp. 532-547. (doi:10.1080/02602938.2015.1030588)
 • de Kleijn, R. A. M. (2021): Supporting student and teacher feedback literacy: an instructional model for student feedback processes, Assessment & Evaluation in Higher Education, DOI: 10.1080/02602938.2021.1967283
 • Leenknecht, M.J., & Prins, F.J. (2018). Formative peer assessment in primary school: the effects of involving pupils in setting assessment criteria on their appraisal and feedback style. European Journal of Psychology of Education, 33, 101-116.
 • Leonard, L. (05.01.2023). The Five Major Challenges Impacting Universities in 2023. Virtual Internships. Geraadpleegd op 06.11.2023 van The Five Major Challenges Impacting Universities in 2023 (virtualinternships.com).
 • Peeters, W. (2021). Aan de slag met feedbackgeletterdheid. Vernieuwenderwijs. Geraadpleegd op 15.11.2023 van Aan de slag met feedbackgeletterdheid - Vernieuwenderwijs
 • Tegan Little, Phillip Dawson, David Boud & Joanna Tai (22 Feb 2023): Can students’ feedback literacy be improved? A scoping review of interventions, Assessment & Evaluation in Higher Education, DOI: 10.1080/02602938.2023.217761