tablet-alt-solid Business Consultancy simulatie

In de Business Consultancy Simulatie simuleren de studententeams een groep 'business consultants'. Ze krijgen de opdracht om een bedrijf te analyseren dat er zo slecht voorstaat, dat het op omvallen staat. Aan de hand van de gemaakte interne en externe analyse zullen de business consultants een actieplan moeten presenteren dat van het bedrijf binnen pakweg vijf jaar (elk jaar staat gelijk aan één simulatieronde) een winstgevende, stabiele onderneming moet maken. Zodra het actieplan is goedgekeurd, krijgen de business consultants (de studenten) het roer in handen als zijnde interimmanagers, om zo hun actieplan tot uitvoer te brengen.    

Probeer de simulatie uit

Wanneer de teams zijn samengesteld, is het aan de studenten om te bepalen welke consultantrol elke teamlid zal spelen. Bijvoorbeeld gefocust op marketing, operations en inkoop, HR, financiën of strategie. Daarna voeren de studenten een diepgaande interne en externe analyse uit. Daaruit volgt een actieplan.

Tijdens elke ronde moeten de studenten reageren op nieuwsberichten en schommelingen in de markt. Elke ronde moeten ze weer nieuwe strategische en operationele beslissingen nemen om snel te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de markt . Aan het einde van elke ronde krijgen de consultancyteams die de grootste impact hebben gehad op het verbeteren van de bedrijfsprestaties punten. Na de laatste simulatieronde worden de resultaten van het actieplan gepresenteerd. Bekijk de simulatie zelf.

Leeruitkomsten

  • Studenten maken een actieplan dat is ontworpen om de omzet te verhogen, kosten te besparen en duurzaamheid te vergroten.
  • Studenten krijgen meer inzicht in de rol van consultants en in verandermanagement.
  • Studenten ontwikkelen teamwork-, analytische-, strategische- en leiderschapsvaardigheden.
  • Studenten begrijpen en waarderen het belang van belangrijke functies in een organisatie, welke taken horen erbij en hoe werken mensen samen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Beoordeling

Beoordeling van de Business Consultancy Simulatie vindt op verschillende manieren plaats. Aan de hand van de ranglijst is te zien in welke volgorde de teams het best gepresteerd hebben. Aanvullend zijn er meerdere mogelijkheden om tot een beoordeling te komen, zoals: 

  • Studenten houden individueel een logboek bij (bijvoorbeeld vanuit het perspectief van hun eigen rol) met aandacht voor hun sterke kanten en verbeterpunten, beslissingen die goed en niet goed gingen, en hoe ze het de volgende keer anders zouden doen.
  • Een portfolio waarin de teams elke ronde opschrijven welke beslissingen ze hebben genomen en wat ze denken dat de uitkomsten zullen zijn. Ze reflecteren op de beslissingen die in elke speelronde worden genomen. 
  • 360 graden feedback waarin studenten punten moeten toewijzen aan teamgenoten op basis van hun bijdrage en inzet.
  • Een ‘Dragon’s Den’ investeringspitch, gespeeld door de andere studenten of docenten.

Waarom een bedrijfsSIMULATIE?

Het spelen van een bedrijfssimulatie creëert een digitale omgeving om theorieën uit de les in de praktijk te brengen. De simulaties die Edumundo aanbiedt, bevatten een sterke vorm van immersive learning. Deze manier van leren draagt bij aan een succesvol resultaat en een positieve studentenbeleving.

Benieuwd naar deze simulatie?

Probeer de simulatie uit

Beknopte Inhoud

 

 

Kenmerken
Doelgroep: hbo en wo
Thema: Internationale handel,
Business management,
Business consultancy, Management en strategie 
Talen: nl gb

 

Geïnteresseerd in een demo van Phoneventures?

DEMO AANVRAGEN