tablet-alt-solid Ondernemerschap

Waarom Edubook Ondernemerschap?

Geïntegreerd ondernemingsplan

Tijdens het doorlopen van het Edubook werken de studenten aan opdrachten die betrekking hebben op een (reëel of fictief) ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan loopt als een rode draad door de stof heen. Op deze manier wordt automatisch aan een ondernemingsplan gewerkt, dat is opgebouwd volgens de Business Model Canvas-methode.

Theoretische verdieping

Elke module in het Edubook bevat een paragraaf met een theoretische verdieping. Op deze manier maken de studenten op een toegankelijke manier kennis met onderwerpen zoals de behoeftehiërarchie van Maslow en de concurrentiestrategieën van Porter.

METHODE INZIEN?

Volledig

In het Edubook Ondernemerschap worden alle stappen doorlopen die genomen moeten worden om tot een ondernemingsplan te komen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het Business Canvas Model als alternatief uitgangspunt voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Het Edubook Ondernemerschap is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs. In de uitgave maken studenten op een uitdagende manier kennis met allerlei aspecten van ondernemerschap. Vraag direct een demo voor Ondernemerschap aan.

De uitgave sluit perfect aan op mbo-opleidingen van niveau 4 waarin ondernemerschap een rol speelt. Het leermiddel is unit-overstijgend geschreven en daarom toepasbaar in veel verschillende beroepsopleidingen. Docenten hebben de vrije hand in de beroepsspecifieke invulling.

Voor mbo-opleidingen van niveau 2 en 3 sluit het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap beter aan.

METHODE INZIEN?

In het Edubook Ondernemerschap maken studenten op een uitdagende manier kennis met ondernemerschap. Na het doorlopen van het programma hebben de studenten een duidelijk beeld van ondernemerschap en of zij in de toekomst zelf willen gaan ondernemen.

In deze uitgave worden de stappen doorlopen die genomen moeten worden om tot een ondernemingsplan te komen. Naast theorie krijgen de studenten regelmatig opdrachten aangeboden die betrekking hebben op een (reëel of fictief) ondernemingsplan. Naast het ondernemingsplan in de oorspronkelijke vorm wordt dieper ingegaan op het Business Canvas Model als alternatief uitgangspunt voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Na een beknopte introductie over het ondernemerschap wordt uitgebreid aandacht besteed aan het bedrijfsidee. Door middel van het doorlopen van deze module krijgt de student een beeld van zijn/haar (reële of fictieve) toekomstige bedrijf. Dit is de basis van het persoonlijke ondernemingsplan dat in de loop van het Edubook verder wordt uitgewerkt. De verschillende aspecten van een bedrijfsidee komen uitgebreid aan bod, zoals het formuleren van SMART-doelstellingen, een missie, visie en strategie en de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de manieren waarop een ondernemer zich op de markt, de klanten en concurrentie kan oriënteren. In deze module wordt dieper ingezoomd op de markt en krijgt de student praktische handvaten om een marktonderzoek uit te voeren. Zodoende krijgt de student een realistisch beeld van de slagingskans en toekomst van de onderneming.

Daarnaast bevat het Edubook een module over het maken van een marketingplan. In deze module worden diverse relevante onderwerpen één voor één belicht, zoals: de marketingstrategie, marketingmix, marketingcommunicatie, online marketing en de productlevenscyclus & adoptiecurve. 

Ook het financiële aspect van ondernemerschap komt aan bod. Enerzijds is er aandacht voor de verschillende financieringsvormen, zoals een starterslening, microfinanciering en crowdfunding. Anderzijds is er aandacht voor de financiële sturing van een onderneming. Belangrijke onderwerpen van deze module zijn: de belastingen (btw en inkomstenbelasting), de privébegroting en het verdienmodel, begroten (exploitatie- en liquiditeitsbegroting), de break-evenafzet en -omzet en tot slot de jaarstukken (balans en resultatenrekening).

In latere modules komen enkele praktische zaken aan de orde, zoals: de juridische keuzes, rechtsvormen, wetgeving en vergunningen, vormen van commerciële samenwerkingen tussen ondernemers en het inhuren van externe deskundigheid door ondernemers. 

Verder bevat elke module een paragraaf met theoretische verdieping. Hier maakt de student op een toegankelijke manier kennis met wetenschappers die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoeksveld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de leerstijlen van Kolb, het Triple P-model, de concurrentiestrategieën van Porter, kartelvorming, de behoeftehiërarchie van Maslow en de BCG-matrix.

Het Edubook maakt naast theorie ook gebruik van interactieve werkvormen, testen, meerkeuzevragen, videomateriaal, polls en externe artikelen. Dit alles zorgt voor een activerende en effectievere manier van leren.

Nadat alle negen modules zijn doorlopen heeft de student een goed beeld wat er allemaal komt kijken bij ondernemerschap. Of de student nu wel of niet van plan is om op korte termijn een bedrijf te starten, de basiskennis van ondernemerschap is aanwezig.

METHODE INZIEN?

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De laatste jaren groeit het aantal ondernemingen hard. Ook onder studenten is het beginnen van een eigen bedrijf erg populair. Steeds meer studenten kiezen er voor om na, of zelfs tijdens de studie een eigen bedrijf op te richten. Het afgelopen jaar groeide het aantal ondernemers van 18 jaar of jonger met maar liefst 70 procent, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De populariteit en exploratieve groei wijst er echter niet op dat het starten en runnen van een eigen onderneming gemakkelijk is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 75% van alle startups geen succes wordt. Het is daarom van groot belang dat studenten zich eerst goed oriënteren of het ondernemerschap bij hen past.

BEKIJK DIT EDUBOOK

Inhoud

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

Features

Interesse in een demo van Ondernemerschap?

Bekijk demo