tablet-alt-solid Oriëntatie op ondernemerschap

Waarom edubook Oriëntatie op ondernemerschap?

Geïntegreerd portfolio

Tijdens het doorlopen van het Edubook krijgt de student regelmatig opdrachten aangeboden die opgenomen worden in een individueel portfolio. Dit document is te exporteren en kan als eindproduct van de cursus worden gepresenteerd aan klasgenoten en docenten.

Persoonlijk

De theorie in het Edubook wordt vrijwel direct gekoppeld aan de persoonlijke situatie van de student. Zo gaat de student bijvoorbeeld aan de slag met een individuele SWOT-analyse en met de uitwerking van een bedrijfsidee in de vorm van een ondernemingsplan.

METHODE INZIEN?

Toegankelijk

Het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap laat studenten op een toegankelijke manier kennismaken met ondernemerschap. Het biedt studenten inzicht waardoor zij de keuze kunnen maken of ze zich verder willen ontwikkelen tot ondernemer.Het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap introduceert het vakgebied ondernemerschap bij studenten. Het leermiddel is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs voor opleidingen van niveau 2 en 3. Het Edubook is inzetbaar bij iedere opleiding waarbinnen ondernemerschap een rol speelt. Vraag direct een demo voor Oriëntatie op ondernemerschap aan.

Voor mbo-opleidingen van niveau 4 en voor eerstejaars studenten  van het hoger beroepsonderwijs is het Edubook Ondernemerschap meer geschikt. 

DEMOCODE AANVRAGEN

Het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap is opgesplitst in verschillende modules, te vergelijken met hoofdstukken uit een boek. Elke module bestaat uit meerdere paragrafen, waarin diverse aspecten aan bod komen die te maken hebben met het starten van een eigen bedrijf.

In de eerste modules oriënteren studenten zich op de arbeidsmarkt en leren zij wat het betekent om ondernemer te zijn. Diverse relevante onderwerpen komen voorbij. Zo worden de risico’s, verantwoordelijkheden en benodigde 21e-eeuwse vaardigheden van een ondernemer uitgebreid behandeld. Daarnaast wordt er ingezoomd op een aantal trends op de arbeidsmarkt.

In de daaropvolgende modules leren studenten wat er allemaal komt kijken bij het starten van een onderneming. In dit onderdeel denken studenten na over de onderneming die zij willen starten. Dit idee wordt volledig uitgewerkt aan de hand van het Business Model Canvas (BMC). Bij de uitwerking van het bedrijfsidee wordt uitgebreid aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de financiële administratie.

Iedere paragraaf bevat naast de theorie ook vragen en/of opdrachten. Docenten kunnen de ontwikkeling van studenten inzien en feedback geven op de ingevulde antwoorden. Verder sluit elke module af met een quiz, bestaande uit tien meerkeuzevragen.

Tot slot wordt op basis van geselecteerde opdrachten in het Edubook een individueel portfolio opgebouwd. Dit document is het eindproduct van de cursus en kan worden gepresenteerd aan klasgenoten en docenten.

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De laatste jaren groeit het aantal ondernemingen hard. Ook onder studenten is het beginnen van een eigen bedrijf erg populair. Steeds meer studenten kiezen er voor om na, of zelfs tijdens de studie een eigen bedrijf op te richten. Het afgelopen jaar groeide het aantal ondernemers van 18 jaar of jonger met maar liefst 70 procent, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De populariteit en exploratieve groei wijst er echter niet op dat het starten en runnen van een eigen onderneming gemakkelijk is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 75% van alle startups geen succes wordt. Het is daarom van groot belang dat studenten zich eerst goed oriënteren of het ondernemerschap bij hen past.

BEKIJK DIT EDUBOOK

Inhoud

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

Features

Interesse in een demo van Oriëntatie op Ondernemerschap?

Bekijk demo