tablet-alt-solid Course to Career

Zelfkennis, loopbaancompetenties en andere soft skills moeten zo vroeg mogelijk ontwikkeld en gestimuleerd worden. Dit helpt jongeren om weloverwogen keuzes te maken om hun loopbaan zelf vorm te geven

(SERV, 2022).

Krijgt u ook wel eens deze vragen van studenten...

  • Waar ben ik nu eigenlijk goed in? Hoe breng ik dit in kaart? Hoe kan ik dit doelgericht verder ontwikkelen?
  • Hoe kies ik een stageplaats waar ik mijn talenten volop kan inzetten?
  • Hoe toets ik tijdens een sollicitatiegesprek af of de onderneming past bij wat ik belangrijk vind? 
  • Hoe geef ik vorm aan mijn ambities? Hoe ga ik ermee aan de slag? Wat is een eerste stap?

De nieuwe digitale uitgave Course to Career biedt studenten handvatten om met deze vragen om te gaan. Het Edubook bevat interactief studiemateriaal dat inzet op de ontwikkeling van loopbaancompetenties, ofwel: ‘career skills’. Het geeft studenten zelf de tools in handen om zich gericht voor te bereiden op de arbeidsmarkt en bewust met de eigen loopbaan aan de slag te gaan. 

Het Edubook is ontwikkeld door KdG Career Center in samenwerking met uitgeverij Edumundo. Course to Career is breed inzetbaar in het hoger onderwijs en vormt een rode draad doorheen de hele opleiding, vanaf het eerste jaar tot het moment van het behalen van het diploma.

DEMO AANVRAGEN

Inhoud en opbouw

Tijdens het doorlopen van het Edubook verwerven studenten career skills: loopbaancompetenties die hen in staat stellen om al tijdens de studies gerichte keuzes te maken, over bijvoorbeeld een bedrijfscase, een korte stage of een afstudeerstage. Ook helpt het hen om na afstuderen bewust vorm te geven aan hun professionele toekomst en eigenaarschap op te nemen over de eigen loopbaan.

Course to Career is eenvoudig opgebouwd en bevat drie hoofdonderdelenSelf awarenessContext awareness en Growth awareness. Vanaf het eerste jaar wordt stapsgewijs ingezet op deze drie bouwstenen in het ontwikkelen van career skills en het vormgeven van zogenoemde ‘job happiness’, werkgeluk of zingeving. Op het moment van afstuderen bezit de studenten de ingrediënten van de hele career circle, ofwel: van zijn/haar job happiness.

In Self awareness wordt het professioneel DNA in kaart gebracht. Studenten gaan aan de slag met de vragen: Wie ben ik als persoon? Wie wil ik zijn als professional? Wat geeft me energie? Waar zitten mijn valkuilen? Wat zijn mijn sterktes en talenten? Hoe ga ik hiermee om? En wat zijn mogelijke hindernissen op mijn weg?

In Context awareness plaatsen de studenten de inzichten uit Self awareness in een werkcontext. Ze koppelen hun professioneel DNA aan bedrijfscultuur, bedrijfsstructuur, sector, functie, teamwerking en leiderschapsstijl. 

In Growth awareness brengen de studenten tot slot hun inzichten uit Self awareness én Context awareness samen in het kader van hun ontwikkeling. De focus ligt op groei, persoonlijk leiderschap en levenslang leren als (young) professional. Ze blikken vooruit naar hun professionele toekomst aan de hand van hun professionele missie, en vertalen die door naar concrete actiepunten om aan het werk te gaan als young professional of verder te studeren.

De modules hebben een logische volgorde en bouwen op elkaar door. In een volgende module wordt regelmatig gebruik gemaakt van elementen en inzichten uit een vorige module. Dit zorgt ervoor dat de inzichten van de student steeds verder verdiepen. Deze opbouw neemt niet weg dat het de opleiding vrij staat om onderdelen naar eigen wens te kiezen en een traject samen te stellen dat is afgestemd op de aangeboden inhouden van het eigen curriculum.

DEMO AANVRAGEN

Didactiek

Iedere module start met theoretische concepten afgewisseld met quotes van young professionals, tips, inspirationals, TED-talks, enzovoort. Dit wordt gevolgd door opdrachten. 

Course to Career bevat heel wat verschillende soorten opdrachten, zoals voorbeelden geven, kenmerken verzamelen, tests uitvoeren en vaardigheden oefenen in klasverband. Ook reflectie neemt een belangrijke plaats in. Hiervoor wordt onder meer gebruikgemaakt van de STARR(T) methodiek.

Wrap-up
Aan het eind van elke hoofdmodule bundelen studenten hun inzichten in een wrap-up. Dit is een overzicht waarin de belangrijkste elementen op een kernachtige en overzichtelijke manier worden weergegeven. Dit gebeurt stap voor stap aan de hand van vragen en hun eerder gegeven antwoorden.

Career skills scoren
Tot slot scoren studenten en hun coach of docent de gedragsindicatoren van de career skills. De scores kunnen met elkaar vergeleken worden. Dit is interessante input voor een coachingsgesprek met de studenten en eventueel voor hun evaluatie. 

Career canvas
De laatste stap van Course to Career is het samenbrengen van de inzichten van de voorbije jaren in het career canvas. Dit eindproduct vormt een leidraad voor de professionele toekomst.

PRODUCT INZIEN?

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

De tijd van een loopbaan die begint en eindigt bij dezelfde werkgever is allang voorbij. Een andere aanpak dringt zich op. Een loopbaan vandaag is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Werknemers dienen zich aan het stuur van hun eigen loopbaan te zetten om een duurzame loopbaan uit te bouwen. Anderzijds wensen jongeren vandaag ook hun eigen loopbaan in handen te nemen en hebben zij specifieke noden en verwachtingen voor hun professionele toekomst (KdG Career Center, 2021).

 

Het opnemen van dit eigenaarschap over de eigen loopbaan vereist de ontwikkeling van een set van loopbaancompetenties, die studenten in staat stelt over hun loopbaan na te denken en initiatief te nemen. Het ontwikkelen van career skills van bij het begin van de opleiding geeft studenten zelf de tools in handen om bewust en gericht met de eigen loopbaan aan de slag te gaan. Het zorgt voor zelfvertrouwen, een positief en correct zelfbeeld, inzicht in de eigen mogelijkheden en motivatie, tijdens (en na) de studies, wat een belangrijke voorsprong geeft in het uitbouwen van een duurzame en gelukkige loopbaan.

Leerresultaten

Als studenten Course to Career doorlopen hebben, is dit het resultaat:

  • Ze hebben inzicht in hun professioneel DNA. 
  • Ze kunnen hun professioneel DNA vertalen naar een concrete, passende bedrijfscontext.
  • Ze zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
  • Ze zijn zich bewust van het belang van loopbaandenken en hebben inzicht in loopbaancompetenties. 

Benieuwd naar ervaringen?

In onderstaande testimonials komen twee studenten aan het woord die in het collegejaar 2021 gebruik hebben gemaakt van Course to Career. In een kort interview vertellen zij over hun ervaring en wat het hen heeft opgeleverd.

Door met Course to Career aan de slag te gaan, ben ik assertiever geworden. Ik durf sneller te benoemen wat ik wel of niet zie zitten. Ik voel me beter voorbereid op de arbeidsmarkt en dat geeft me het nodige zelfvertrouwen.”

Nelle Van Doorslaer, alumna Karel de Grote Hogeschool

Lees de ervaring van Nelle

Vooral de combinatie met Course to Career gaf me de inzichten die ik nodig had.” 

Silke Declerq, alumna Karel de Grote Hogeschool

Lees de ervaring van Silke

Auteurs: Leen Christiaens m.m.v. Zoë De Roeck en Griet van der Velden

Bekijk dit edubook

PRODUCT INZIEN?

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules. Iedere module bevat meerdere submodules met met theoretische kaders, inspirationals, quotes, tips, links en opdrachten. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het curriculum.

Het Edubook bevat de volgende modules:

Meer informatie of direct aanvragen?

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het examen. Het Edubook is een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die nodig zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit.

Waarom Edubook Course to Career?

Doorlopende leerlijn


Course to Career
vormt een rode draad doorheen de hele opleiding, vanaf het eerste jaar tot het moment van het behalen van het diploma. Het beoogt om de inzichten in het professioneel DNA samen te brengen die de studenten verwerven uit studieonderdelen als vakken, projecten, cases en stages.

Flexibel: verbreden of verdiepen

De opleiding markeert zelf welke opdrachten verplicht zijn en welke opdrachten studenten optioneel kunnen maken om hun leerproces te verbreden of verdiepen.

PRODUCT INZIEN?

 

Career canvas


Na het doorlopen van modules als Self awareness, Context awareness en Growth awareness worden de inzichten van de voorbije jaren samengebracht in het 'career canvas'. Zo krijgt de student een gestructureerd en tegelijk creatief overzicht van de sleutelelementen van zijn/haar professionele toekomst. Dit kan worden ingezet bij verdere keuzes, afwegingen en stappen als (young) professional.

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak