Blended learning

Blended learning
Gepubliceerd op 8 februari 2018

2018 is nog maar net begonnen en het collegejaar is pas halverwege de cyclus. De herontwerpfase voor het volgende collegejaar dient zich echter alweer aan. Het is belangrijk om daarin de laatste onderwijs trends te volgen. We willen hierbij graag een helpende hand bieden. 

Bij traditioneel klassikaal onderwijs ligt de basis voor het leren in de face-to-face bijeenkomsten waarbij de de docent centraal staat. Dit zal veranderen door de komst van Blended Learning, een didactisch concept waarbij de digitale leeromgeving er voor zorgt dat de verschillende leeromgevingen (groep/klassikale bijeenkomsten, werkplek, leerteam, individueel) worden verbonden.

De docent is niet langer de kennisbron en overdrager in de les, maar degene die de online leertrajecten inhoudelijk vorm geeft en didactisch begeleidt. De docent bepaalt wat er online en wat er in de contactmomenten wordt gedaan. Laat bijvoorbeeld de studenten in hun voorbereiding thuis een online college bekijken (Flipping the Classroom). Dan blijft er meer tijd over in de contactmomenten voor individuele aandacht, verdiepende opdrachten en activerende werkvormen.

Maar hoe ontwerp je een cursus Blended?

Aan de hand van onderstaand zevenstappenplan kun je effectief zelf een cursus BLENDED gaan (her)ontwerpen. De digitale versie van Blooms taxonomie waarnaar wij verwijzen geeft hierbij praktische handvatten. Het is ook mogelijk zonder Bloom dit stappenplan te volgen.

 

 

Stappenplan: Hoe gaan we te werk?

1. Context Beschrijf de context en de plaats in het curriculum van jouw cursus. Neem daarin de link met andere cursussen, die samen een leerlijn vormen, mee.
2. Doel Beschrijf het algemene doel van de cursus. Waartoe leidt de cursus op? Wat moeten de studenten leren voor het werkveld?
3. Leerdoelen Beschrijf welke concrete leerdoelen je tijdens het opleidingsonderdeel wilt behouden dan wel nieuw zou willen behandelen.
4. Niveau van leerdoelen Beschrijf op welk niveau van Bloom's digitale taxonomie* de studenten de verschillende leerdoelen van jouw opleidingsonderdeel moeten beheersen. De digitale taxonomie van Bloom beschrijft ook een niveau van creatie. Het niveau van creatie spreekt de 21ste-eeuwse vaardigheden aan en is daarmee een toevoeging op de standaard taxonomie.
5. Niveau van leerinhouden Niveau van leerinhouden. Beschrijf op welk niveau van Bloom's digitale taxonomie* de studenten de verschillende leerinhouden, die nodig en geschikt zijn om deze leerdoelen te behalen, moeten beheersen.
6. Werkvormen / leeractiviteiten Beschrijf de werkvormen en/of leeractiviteiten die passen bij de verschillende leerinhouden. Denk aan activerende werkvormen. Gebruik hierbij ook Bloom's digitale taxonomie*. Bijvoorbeeld: als het leerdoel is om iets te begrijpen (Bloom kolom 'Understanding'), kun je een werkvorm 'Twitteren' gebruiken. Beschrijf welke activiteiten en werkvormen plaatsvinden in de voorbereiding, tijdens het contactmoment (klassikaal, én opé én of per groepje) en bij de afronding.
7. Digitale leermiddelen. Beschrijf de digitale leermiddelen die jouw werkvormen kunnen ondersteunen. Kijk terug naar Bloom's digitale taxonomie*, de leerdoelen en de werkvormen. Welke digitale leermiddelen heb je nodig? Bijvoorbeeld: bij een leerdoel waarin de student wordt gevraagd een conclusie te trekken (Bloom niveau 'Analyzing' leerdoel 'Concluding' ) en werkvorm 'video quiz' heb je een online filmpje nodig.

 


Als deze informatie is beschreven, kun je jouw ideale BLEND samenstellen en bepalen of je de classroom flipt!

Je kunt hierbij gebruikmaken van onderstaand voorbeeld.

bl2

bl3

 

In het overzicht noemen we het Edubook. Het Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een cursus horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek en de syllabus met artikelen. Het bevat eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle nodige functionaliteiten om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen, linkjes en video's, uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctie voor diegenen die nog niet 100% digitaal willen werken.

Wil je meer informatie over het Edubook of ben je benieuwd welke titels Edumundo al heeft? Klik dan hier voor de Edubookcatalogus.


Wilt u meer weten?

Neem contact OP

 

* Bronnen:
Bloom's digital taxonomy. Afbeelding Global Digital Citizen Foundation (2018) via https://globaldigitalcitizen.org.
http://edorigami.wikispaces.com
http://www.fresnostate.edu
http://www.cte.cornell.edu