5 tips voor activerend onderwijs

5 tips voor activerend onderwijs
Gepubliceerd op 21 augustus 2019

Voor veel studenten is het lastig om in september hun studie weer op te pakken. De vakantie is zoals gewoonlijk voorbijgevlogen en iedereen zit nog in de 'vakantiemodus'. Dit terwijl alles weer van start gaat: colleges, huiswerkopdrachten, projecten en tentamens.

Niet alleen voor studenten kan dit lastig zijn, maar ook voor docenten. Niks is vervelender dan een groep onderuitgezakte studenten die niet vooruit te branden is. In dit blog geven wij u vijf tips om uw studenten te activeren in de les.

1 Stel activerende vragen

Het stellen van vragen is een zeer effectieve manier om studenten actief te betrekken bij de les. Een veelvoorkomend probleem is echter dat meestal dezelfde studenten reageren. Vaak zijn dit de meest fanatieke studenten. Hierdoor is het juiste antwoord in veel gevallen al na enkele seconden bekend. Dit heeft als gevolg dat het denkproces bij de rest van de groep stopt. Dit terwijl veel van hen nog geen antwoord paraat hadden of nog niet eens begonnen waren met denken. Veel studenten beginnen namelijk pas met nadenken wanneer zij de beurt krijgen. Het is daarom van groot belang dat de docent vooraf duidelijk maakt dat bij een vraag iedereen in de klas de beurt kan krijgen. Het opsteken van vingers is niet nodig. Daarnaast is het belangrijk dat er na het stellen van de vraag een moment van rust optreedt. Het antwoord wordt niet direct bekend gemaakt, waardoor de gehele groep de mogelijkheid krijgt om na te denken. Nadat een student de vraag heeft beantwoord, dient er wederom gewacht te worden. Het antwoord wordt nog niet bevestigd. Vraag in deze periode aan andere studenten wat zij van het antwoord vinden.

2 Actieve houding van docent

De houding van de docent is het cruciaal bij het actief betrekken van studenten. Wanneer een docent aan het begin van de les zijn of haar studenten verwelkomt en gedurende de les door de klas loopt, zorgt dit voor meer betrokkenheid. Zitten achter een bureau of een laptop werkt averechts.

3 Laat studenten schrikken

Een passende start van een les of cursus is een taak die overeenkomt met de toekomstige beroepspraktijk van studenten. Dit is een taak die zij waarschijnlijk in de toekomst gaan uitvoeren, zoals het schrijven van een persbericht. Op dit moment worden de studenten direct geconfronteerd met hun toekomstige beroepspraktijk. Zeer waarschijnlijk ervaren zij dat ze dit nog niet kunnen en zullen ze ervan schrikken. Zij worden zich bewust van hun onbekwaamheid en dit activeert vervolgens de leerhouding. De student dient echter wel de mogelijkheid te ervaren om deze onbekwaamheid te veranderen (met behulp van de lessen).

4 Gebruik activerende werkvormen

Het gebruiken van activerende werkvormen is misschien wel een van de belangrijkste factoren om een groep studenten te activeren. Er zijn tal van dit soort werkvormen te onderscheiden en elk sluit aan bij een ander leerdoel. Maak dus een goede overweging van wat u wilt bereiken tijdens de bijeenkomst. Voorbeelden van dit soort werkvormen zijn: flipping the classroom, actuele dilemma's, een groepsdiscussie, het voorleggen van stellingen en het spelen van een rollenspel.

5 Sluit de les af met een competitieve en/of uitdagende opdracht

Door de les af te sluiten met een uitdagende opdracht wordt de behandelde lesstof op een speelse manier herhaald. Het biedt de mogelijkheid om studenten het niveau van hun kunnen te doen inschatten en het geeft de docent inzicht. Bovendien ervaren studenten dit soort opdrachten als plezierig, waardoor de les positief beéindigd wordt. Apps zoals Socrative of Kahoot! zijn bruikbare voorbeelden hiervan.

Uiteraard heeft ook de leeromgeving invloed op het gedrag en de houding van studenten. Zorg daarom te allen tijde voor een opgeruimd, licht en niet te warm lokaal, zodat studenten zo min mogelijk afleiding krijgen.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit blog, of wellicht geïnteresseerd bent in mogelijke activerende oplossingen, neem dan vooral contact met ons op.

Edumundo wenst u een fijn en leerzaam schooljaar toe.


Meer weten?

Neem contact op

Literatuur