Professionele identiteit

Professionele identiteit
Gepubliceerd op 19 juni 2018

 

Hoe bereid je studenten goed voor op de toekomst en het toekomstige beroep en hoe help je hen weerbaar te worden voor een dynamische arbeidsmarkt en voor veranderingen in het beroep? De opleiding Financial Services Management van Hogeschool Rotterdam heeft het curriculum geïnnoveerd en werkt nu bijna twee jaar met de leerlijn Professionele Identiteit.

In het decembernummer van 2017 van dit tijdschrift heeft Annemiek Grootendorst uitgelegd voor welke uitdagingen de opleidingen van Hogeschool Rotterdam staan als het gaat om het ontwikkelen van Professionele Identiteit (hierna PI) in het curriculum. Dit artikel beschrijft de ervaringen uit de praktijk van de opleiding Financial Services Management (FSM) tot dusver en de eerste resultaten van de monitoringstudie. Deze tijd doet een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen (Voogt & Pareja Roblin, 2010). Regisseur kunnen zijn van je eigen loopbaan wordt steeds belangrijkerer. Dat betekent dat aandacht in het onderwijs voor het ontwikkelen van een PI steeds belangrijker wordt, immers met een goed ontwikkelde PI weet je wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor FSM om het curriculum te innoveren, loopbaangericht in plaats van studiegericht te maken en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

 

Referenties
- Biesta, G. J. J. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom/Lemma.
- Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: McGraw-Hill and Open University.
- Gerritzen, R. W. en Huibers, D. B. M. (2017). Model voor Professionele Identiteit, Financial Services Management. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
- Maslow A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers.
- Onderwijsraad. (2014). Een eigentijds curriculum.
- Voogt, J. & Roblin, N. P. (2010). 21st century (skills. Discussienota. Zoetermeer: Kennisnet.

Bron: A. Smit-Hoogendam en R.W. Gerritzen (2018). Ontwikkeling van Professionele Identiteit. Onderwijsinnovatie (Open Universiteit)pp. 25-27. Geraadpleegd van www.ou.nl/onderwijsinnovatie


Wilt u meer weten?

Neem contact op