Verslag webinar: curriculumvernieuwing

Verslag webinar: curriculumvernieuwing
Gepubliceerd op 25 januari 2019
 

Op dinsdag 22 januari vond het webinar curriculumvernieuwing van Edumundo plaats. Door de grote opkomst, vele vragen en positieve reacties kunnen wij stellen dat het webinar een groot succes is geweest. De zeer diverse deelnemerslijst bestond uit docenten, leden van curriculumcommissies en onderwijsvernieuwers van verschillende hogescholen uit het hele land.

Het voornaamste doel van de deelnemers was om ervaring uit te wisselen en inspiratie op te doen. Verder zochten kijkers naar nieuwe inzichten en kansen voor blended learning.

Tijdens het webinar sprak Menno Thijssen samen met ervaringsdeskundige Peter Becker over de verschillende manieren van aanpak bij curriculumvernieuwing en over de betrokkenheid van docenten bij een vernieuwingstraject.

Peter Becker is docent bij de Haagse Hogeschool. De afgelopen jaren is hij in verschillende hoedanigheden betrokken geweest bij curriculumvernieuwing van verschillende opleidingen. Als programmamanager van een opleidings-overstijgende vernieuwing heeft hij veel ervaring opgedaan met de organisatie van een vernieuwingstraject en de betrokkenheid van docenten daarbij.

 

De onderwerpen waarover Peter vertelde zijn:

Vernieuwing op twee aspecten: inhoud en didactiek

 

Het creëren van draagvlak

 

Inspraak en kaders

 

Verschillende aspecten

 

Manieren van aanpak

 

De volgende onderwerpen werden door op aanvraag van diverse kijkers behandeld:

 

1. toetsing en studiepunten

 

2. omgang met conservatieve attitude met cucoleden

3. ervaring van Peter

4. onderscheid in betrokkenheid van docenten en studenten

5. tips voor de implementatie

 

Gedurende het webinar werden ook enkele polls ingebracht. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat het publiek de meeste discussie bij een vernieuwing ervaart binnen het domein ‘opleiding’ (47%), gevolgd door ‘taken’ 26%, ‘doelgroep’ 16% en tot slot ‘persoonlijk’ 11%.

Tot slot delen wij graag nog de eerder uitgebrachte whitepaper met betrekking tot dit onderwerp.

U kunt het webinar hier terugkijken.

 


Wilt u meer weten?

Neem contact op