Curriculumverbetering: Gaming voor studentmotivatie en resultaten

Curriculumverbetering: Gaming voor studentmotivatie en resultaten
Gepubliceerd op 8 december 2017

Van losse businessgames naar spelonderdelen in het curriculum. 

Het inzetten van games wordt vaak nog gezien als een doel op zich in plaats van een middel om kennis en kunde over te brengen. Games worden vaak los van de rest van de stof in het curriculum aangeboden. Er is echter veel meer mogelijk. Vanuit de businessgames hebben wij (didactische) technieken gedistilleerd die we kunnen gebruiken om onderdelen van het curriculum te verbeteren met als resultaat: 

 

Meer studentmotivatie;

het aansluiten bij diverse leervormen;

betere resultaten door het toevoegen van een competitie-element;

het fungehalte en plezier in leren gaat omhoog.


Lees hier meer over onze curriculumontwikkelingen. Graag verwijzen wij je naar een heel concreet voorbeeld van een toepassing voor de Hogeschool Leiden: de goede-doelengame.

COLLEGA'S UIT ONDERWIJSLAND DIE je VOOR GINGEN

Hieronder vind je twee voorbeelden van docenten die allebei op een heel andere manier gaming hebben opgenomen in het onderwijs. De manieren om gaming in te zetten zijn legio: denk hierbij aan het inzetten van de game gedurende een heel blok of jaar, tijdens een introductie- of juist finaleweek, tijdens een projectdag of bijvoorbeeld een (inter)nationale competitie met een andere hogeschool.

Sara_businessgame_ervaring

 Interview 1

  Sara Lesage
  Hogeschool VIVES (België)
  Handelswetenschappen en bedrijfskunde 

 

Welke game wordt er gebruikt?

My Marketing Experience

Bij welk vak wordt de game ingezet?

Het vak Marketing Cases voor tweedejaars studenten marketing (dit is een vak dat valt onder praktijktraining). In het eerste deel van het semester worden voor dit vak gastdocenten uitgenodigd om over trending marketing topics te komen spreken, in het tweede deel van het semester wordt de businessgame gespeeld.

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In het eerste jaar zien de studenten in het vak marketing het boek Marketing de Essentie van Philip Kotler. De game dient als concrete toepassing van deze bestudeerde theorie en sluit hier ook perfect bij aan. De studenten krijgen gedurende zes weken twee uur per week de tijd om onder begeleiding de rondes van de game te spelen. In het begin van elke les worden de rondes die ze zullen spelen kort uitgelegd. Verder wordt nog even de link gelegd naar de bestudeerde theorie en worden de belangrijke beslissingen die ze tijdens deze ronde moeten maken toegelicht.

Wat zijn jouw ervaringen met de game?

Het spelen van deze game leert de studenten concreter na te denken over de theorie en de toepassing daarvan in de beroepspraktijk. Door de game krijgen ze ook beter inzicht in belangrijke marketingbeslissingen.

Wat zijn de ervaringen/reacties van de studenten?

De studenten vinden het heel interessant om in de 'veilige omgeving' van de game uit te testen wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn, hoe concurrentie hun marketingstrategie kan beïnvloeden en wat er allemaal bij komt kijken om hun uiteindelijke bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

In hoeverre heeft de game verdieping/verbetering aan uw onderwijs/vak?

Aangezien het een concrete toepassing is van de reeds bestudeerde marketingtheorie biedt het voor dit vak een hele grote meerwaarde. De game helpt om marketingstudenten nog beter voor te bereiden op een baan als marketeer.

Zou je het gebruik van een game aanraden aan andere docenten/hogescholen?

Vast en zeker! Ik probeer tijdens het uitleggen van bepaalde marketingtheorieën deze zoveel mogelijk met praktische voorbeelden te staven, maar nog eens allemaal echt te kunnen toepassen in een game biedt een hele meerwaarde vind ik persoonlijk.

 

Theo_businessgame_ervaring

 Interview 2

  Theo van Mal
  Hanzehogeschool
  Instituut voor Financieel Economisch Management

 

 

 

 

Welke game wordt er gebruikt?

Prosim Advanced. Wij zetten het spel in tijdens de introductieweek, de eerste lesweek met de nieuwe studenten.

hoe wordt de game gebruikt ingezet?

De studenten zijn nieuw, met hele diverse achtergronden qua vooropleiding. Wij realiseren ons dat terdege. Het spel wordt één hele dag gespeeld in diverse speelrondes. Vanwege het gebrek aan voorkennis bij een deel van de nieuwe studenten geven wij dan ook eerst een inleidend college Financieel Management. Daarna wordt het spel gespeeld onder deskundige en prettige leiding van Edumundo. Daarbij worden zij bijgestaan door ouderejaars studenten.

Wat zijn jouw ervaringen met de game?

De ervaringen zijn zeer positief. Wij spelen dit nu vier jaar. Edumundo is zeer adequaat en flexibel. Wij hebben korte lijntjes met Edumundo en zijn eigenlijk al in een vroeg stadium met ze in gesprek over het nieuwe jaar. Maar zelfs op de speeldag zelf is die flexibiliteit nog groot: als er minder teams blijken te zijn, kan dat direct aangepast worden. Als blijkt dat studenten de game te makkelijk vinden, worden er extra vragen (problemen) ingebouwd voor studenten. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Wat zijn de ervaringen/reacties van de studenten?

Achteraf evalueren wij ook de introductieweek bij studenten. Eigenlijk levert dat overwegend positieve reacties op. Studenten vinden het prettig om op zo'n wijze te ervaren (zij het natuurlijk heel summier) wat hun studie inhoudt. Op basis hiervan hebben zij (maar ook wij als opleiding) gespreksstof om te praten en te denken over hun studiekeuze. Daarnaast wordt het competitieve element ook als erg leuk ervaren.

In hoeverre geeft de game verdieping/verbetering aan het onderwijs/vak?

De student kan in ons geval nu goed nadenken over zijn/haar studiekeuze.

Zou je het gebruiken van een game aanraden aan andere docenten/hogescholen?

Absoluut! En uiteraard staat het de collega's vrij om contact met mij op te nemen via t.g.van.mal@pl.hanze.nl.


Wil je meteen met één van onze collega's spreken die je direct kan adviseren over welke game bij jouw programma past? Neem dan contact op met Jordy de Jong (j.d.jong@edumundo.com), onze specialist op het gebied van businessgames.


Wil je meer weten?

Laat het ons weten