Zo bevorder je het welzijn van studenten

Zo bevorder je het welzijn van studenten
Gepubliceerd op 8 november 2022

Het verhaal van Meike is een somber verhaal. Een aantal jaren geleden startte Meike als student in jaar 1. Ze was net op kamers gegaan en kende niemand in studentenstad. Ze werkte hard om zich thuis te voelen maar het duurde lang voordat dit haar lukte. Of de opleiding helemaal bij haar paste was haar nog niet duidelijk, maar door hard werken wist ze alle studiepunten te behalen. Tot ze startte met haar stage ging het ogenschijnlijk goed met haar. Eenmaal op haar stageplaats voelde Meike zich niet op haar plek, de werkzaamheden gaven haar geen energie, maar stoppen was geen optie. Ze was immers al zo ver gekomen. Meike reageerde op deze situatie zoals ze gewend was te reageren; ze ging nog harder werken. Net zolang tot ze niet meer kon. Ze voelde zich doodmoe, lusteloos en kon alleen maar huilen. Ze kreeg steeds meer lichamelijke klachten. De huisarts constateerde een burn-out en sommeerde haar om per direct met haar stage te stoppen.

Het verhaal van Meike staat niet op zichzelf. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat de helft van de hbo-studenten (51 procent) psychische klachten zoals angst en somberheid ervaart, van wie 12 procent in ernstige mate (J. Dopmeijer, J. Nuijen, M. Busch, N. Tak, 2021). Het Trimbos Instituut concludeert dat het mentaal welbevinden (dat is: veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) van studenten in het hoger onderwijs niet in balans is. Gelukkig is er steeds meer bekend over wat studenten zelf kunnen doen om beter om te gaan met tegenslag én om zelf te werken aan een gezond, gelukkig en betekenisvol leven. Deze inzichten, onder andere uit de positieve psychologie, vormen de basis van het Edubook Veerkracht Lifeskills voor vitaliteit en geluk.

Het actief versterken van het studentwelzijn draagt positief bij aan studiesucces (Kunnen, Holwerda & Bosma, 2018). Dit maakt studentwelzijn een belangrijk thema binnen opleidingsinstituten en opleidingen. Onderwijsprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van veerkracht bij hun studenten. Maar uit ervaring weten wij dat het vaak lastig is om dit in de praktijk
vorm te geven. Hoe krijg je echt zicht op hoe het met studenten gaat? Hoe maak je de psychische en fysieke gezondheid van studenten bespreekbaar? Hoe biedt je laagdrempelige ondersteuning en handvatten om met welzijn en vitaliteit aan de slag te gaan? Iedere student is anders, hoe kun je aansluiten op de behoefte van de individuele student? Allemaal vragen waar wij als onderwijsprofessionals mee worstelen in de praktijk. 

Het Edubook Veerkracht geeft docenten en andere onderwijsprofessionals tools om studenten preventief te helpen en maatregelen te nemen om het studentenwelzijn te bevorderen. Omdat iedere student anders is, is een one size fits all benadering lastig. Het Edubook kan als (digitaal) modulair programma hiervoor de uitkomst bieden. Het Edubook biedt de mogelijkheid de problematiek én de effectieve interventies passend bij die student op dat moment naar voren te brengen. Studenten kunnen een Veerkrachtscan doen om de thema’s te identificeren die voor hen het meest relevant zijn. Geen thema blijft onbesproken, denk aan omgaan met negatieve gedachten, middelengebruik, mindfulness, sociale druk, zelfbeeld, kwaliteiten, leefstijl en optimisme. Elke module bevat een combinatie van theorie, praktische oefening en reflectie. Een uniek leermiddel met aandacht voor mentale én fysieke gezondheid.

Ik ben erg onder de indruk. Het Edubook neemt me mee in een duidelijk en helder verhaal. De onderwerpen zijn goed onderbouwd met theorie en toch niet te langdradig. Er zijn interessante tests qua veerkracht. Ik vond het werken met dit Edubook erg nuttig om te doen en heb zo extra zelfinzicht gekregen wat mij helpt me beter te voelen.”


- Reactie van Emma (student opleiding HRM) na het doorlopen van het Edubook Veerkracht

Niet alleen studenten met burn-out klachten zijn een doelgroep van het Edubook Veerkracht. Het is zeker ook bedoeld voor de ‘gemiddelde’ student die met enige ups en downs de studietijd succesvol doorloopt. Met de oefeningen uit het Edubook kan elke student leren om (nog) beter in zijn of haar vel te zitten en meer voldoening en plezier te ervaren in het dagelijks leven. Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik die meer inzetten? Hoe kan ik mijn sociale contacten versterken? Hoe kan ik mijn energieniveau verhogen? Wat kan ik doen om beter met stress om te gaan? Allemaal vragen waar studenten mee aan de slag kunnen in het Edubook Veerkracht.

Studenten kunnen volledig zelfstandig met het Edubook werken. Daarnaast kunnen de leeruitkomsten en de uitkomsten van de Veerkrachtscan als startpunt dienen om in met elkaar gesprek te gaan over psychische en fysieke gezondheid. Want sociale steun is een belangrijke hefboom bij het werken aan vitaliteit en geluk. Dit kan in de vorm van één-op-één gesprekken tussen docent en student of door gesprekken van studenten onderling.

Tot slot; ook in de beroepspraktijk is de aandacht voor stress en psychische gezondheid fors toegenomen. Werkgevers ervaren dat veel werknemers beroepsklachten ervaren die direct terug te voeren zijn op stress en bijkomende gezondheidsklachten. Steeds meer dringt het besef door dat veerkracht en vitaliteit belangrijke skills zijn van elke professional. Met het doorlopen van het Edubook Veerkracht leren studenten het welzijn en de weerbaarheid van zichzelf en van anderen te vergroten. De opgedane vaardigheden stellen hen in staat om ook in de toekomst hun eigen veerkracht op peil te houden.


Meer weten hoe jouw opleiding het geluk en welzijn van studenten kan bevorderen?

Het Edubook Veerkracht: Lifeskills voor vitaliteit en geluk is ook onderdeel van StudentVitaal: een totaalpakket om studentenwelzijn te bevorderen. Het materiaal helpt studenten bij het (terug)vinden van stabiliteit en welzijn. Dit maakt StudentVitaal uitermate geschikt om de NPO-gelden in te zetten.

NEEM CONTACT OP