tablet-alt-solid Duurzaam ondernemen

Waarom Edubook Duurzaam ondernemen? 

Modulair

De Edubookserie over duurzaamheid bestaat uit een groot aantal modules en submodules die flexibel kunnen worden ingezet. Stem het Edubook eenvoudig af op uw curriculum!

Activerend

De interactieve didactische elementen zoals groepsopdrachten, een memoryspel, interactieve afbeeldingen inclusief audiofunctie en een begrippentrainer waarin studenten de strijd met de tijd aangaan maken dit Edubook zeer activerend.

PRODUCT INZIEN?

AANSPREKEND

De praktijkvoorbeelden en motiverende bedrijfscases van bedrijven als Seepje, Hema, De Vegetarische Slager, Landal Greenparks en Ikea spreken tot de verbeelding van studenten, spelen in op actuele kwesties en zijn voorzien van opdrachten met gerichte aanwijzingen en feedback.

 

Het Edubook Duurzaam ondernemen is een inleiding op het denken van de Verenigde Naties over duurzaamheid en de SDG’s zoals ze in het ondernemingsbeleid kunnen functioneren. Het gaat om het integreren van de SDG’s in de doelen van de onderneming. Dit Edubook start dan ook met de vraag hoe de SDG’s vertaald kunnen worden naar ondernemingsdoelen.

Ondernemingen passen hun businessmodellen aan met het oog op duurzaam ondernemen. Daarbij zijn de stappenplannen van de Verenigde Naties en accountantskantoren behulpzaam om de SDG’s in het ondernemingsbeleid in te voeren. Er is een aparte module over de ethiek van de SDG's en een module over de rol van de overheid bij het behalen van de SDG's.

Dit Edubook kan zelfstandig worden gebruikt maar ook worden gecombineerd met de Edubooktitels Duurzame bedrijfsvoering en Duurzame marketing en is ook zeer goed te koppelen aan de SDG Challenge, die met behulp van gamification duurzame challenges via de College Coins-applicatie uitzet bij studenten.

Actueel

Ontwikkelingen duurzaamheid

De Sustainable Development Goals dringen meer en meer door tot in de haarvaten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Zij vormen de leidraad voor het ontwikkelen van managementinstrumenten en businesscases. Ondernemingen zullen steeds meer gebruik maken van modellen waarbij ecologische en sociale doelen zijn geïntegreerd met de economische doelen. Nationale en internationale overheden, grote ondernemingen, banken, accountantskantoren en NGO's ontwikkelen in snel tempo wetgeving, businessmodellen en pakketten met normen en criteria die tot doel hebben de SDG's te halen. Alle economische functies op HBO-niveau zullen meer of minder intensief te maken krijgen met deze materie. Met behulp van de Eduboeken kunnen studenten met de meest relevante modellen oefenen op praktijkcasussen van bestaande ondernemingen. Zij bereiden zich voor om zelfstandig de duurzaamheidsproblematiek in concrete situaties op professionele wijze van oplossingen te voorzien.

Omslag Edubook Duurzaam ondernemen


Meer over de Edubookserie over duurzaamheid

De drie Edubooktitels over duurzaamheid bestaan uit een groot aantal modules en submodules die flexibel in te zetten zijn, afgestemd op elk curriculum.

In de modules worden theoretische modellen ondersteund met figuren, links en audiovisueel materiaal, afgewisseld met rijke, actuele en motiverende bedrijfscases. Elke case is voorzien van opdrachten met gerichte aanwijzingen en feedback. Studenten kunnen zo probleemgericht kennis verwerven en zich voorbereiden op hun projectmatige werkzaamheden, stage en afstudeeropdrachten.

Daarnaast kunnen studenten werken aan een projectopdracht. De opleiding formuleert hiervoor een concrete opdracht voor een beroepsproduct. Dit kan van alles zijn: een onderneming die door studenten wordt opgezet, een bestaande onderneming waarvoor studenten een probleem oplossen of een advies implementeren, of het bouwen van een duurzaamheidsmanagementsysteem. In het onderwijsmateriaal zijn steeds methodes opgenomen om de projectopdracht uit te kunnen voeren. Studenten kunnen zo werkend leren en lerend werken.

Oefenmateriaal

De serie bevat drie soorten oefenmateriaal

  • Meerkeuzevragen: Met de meerkeuzevragen kunnen studenten de kennis van de stof toetsen. Ze kunnen ze maken tijdens of na het bestuderen van elke submodule. Meerkeuzevragen bieden een goede voorbereiding
    voor een tentamen.
  • Opdrachten: De opdrachten gaan bijna allemaal over Nederlandse ondernemingen en zijn afgestemd op de
    theorie in de submodule. De opdrachten bereiden studenten systematisch voor op de uitvoering van hun projecten.
  • Projectopdrachten: In de projectopdrachten kunnen studenten de concepten toepassen, hun kennis van het probleem verdiepen en de juiste verbanden leren zien.

    Ten behoeve van mc-tentamens is een uitgebreid bestand met vragen beschikbaar.

 

Bekijk dit edubook

DEMOCODE AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt
alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak