tablet-alt-solid Duurzame marketing

Waarom Edubook Duurzame marketing?

Modulair

De Edubookserie over duurzaamheid bestaat uit een groot aantal modules en submodules die flexibel kunnen worden ingezet. Stem het Edubook eenvoudig af op uw curriculum!

Activerend

De interactieve didactische elementen zoals groepsopdrachten, een memoryspel, interactieve afbeeldingen inclusief audiofunctie en een begrippentrainer waarin studenten de strijd met de tijd aangaan maken dit Edubook zeer activerend.

PRODUCT INZIEN?

Aansprekend

De praktijkvoorbeelden en bedrijfscases van bedrijven als Coca Cola, Peerby, Adidas, Better Places en Jumbo spreken tot de verbeelding van studenten en spelen in op actuele kwesties en zijn voorzien van opdrachten met gerichte aanwijzingen en feedback.

 

 

Het Edubook Duurzame marketing gaat over duurzaamheidsmarketing. Ook de marketingafdeling heeft te maken met duurzaamheidsaspecten. Zij heeft een taak in het verkopen van producten die duurzamer zijn dan de alternatieven. De marketeer onderzoekt de markten, stelt doelen, doet voorstellen voor productontwikkeling en vormt een belangrijke schakel in het opzetten van partnerschappen binnen de onderneming en in de keten. Omdat duurzaamheidsmarketing ecologische en sociale waarden toe kan voegen aan de functionele waarde die een onderneming aanbiedt, kunnen consumenten ecologische en sociale waarden ook in hun consumentengedrag vorm geven.

Duurzame marketing is in combinatie met Duurzaam ondernemen geschikt voor opleidingen die extern gericht zijn: Marketing, Retailmanagement, Communicatie et cetera. De Edubooktitels zijn ook zeer goed te koppelen aan de SDG Challenge, die met behulp van gamification duurzame challenges via de College Coins-applicatie uitzet bij studenten.

Actueel

Ontwikkelingen duurzaamheid

De Sustainable Development Goals dringen meer en meer door tot in de haarvaten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Zij vormen de leidraad voor het ontwikkelen van managementinstrumenten en businesscases. Ondernemingen zullen steeds meer gebruik maken van modellen waarbij ecologische en sociale doelen zijn geïntegreerd met de economische doelen. Nationale en internationale overheden, grote ondernemingen, banken, accountantskantoren en NGO's ontwikkelen in snel tempo wetgeving, businessmodellen en pakketten met normen en criteria die tot doel hebben de SDG's te halen. Alle economische functies op HBO-niveau zullen meer of minder intensief te maken krijgen met deze materie. Met behulp van de Eduboeken kunnen studenten met de meest relevante modellen oefenen op praktijkcasussen van bestaande ondernemingen. Zij bereiden zich voor om zelfstandig de duurzaamheidsproblematiek in concrete situaties op professionele wijze van oplossingen te voorzien.

MEER OVER de Edubooks over duurzaamheid

De Edubooks over duurzaamheid bestaan uit een groot aantal modules en submodules die flexibel in te zetten zijn, afgestemd op elk curriculum.

In de modules worden theoretische modellen ondersteund met figuren, links en audiovisueel materiaal, afgewisseld met rijke, actuele en motiverende bedrijfscases. Elke case is voorzien van opdrachten met gerichte aanwijzingen en feedback. Studenten kunnen zo probleemgericht kennis verwerven en zich voorbereiden op hun projectmatige werkzaamheden, stage en afstudeeropdrachten.

Daarnaast kunnen studenten werken aan een projectopdracht. De opleiding formuleert hiervoor een concrete opdracht voor een beroepsproduct. Dit kan van alles zijn: een onderneming die door studenten wordt opgezet, een bestaande onderneming waarvoor studenten een probleem oplossen of een advies implementeren, of het bouwen van een duurzaamheidsmanagementsysteem. In het onderwijsmateriaal zijn steeds methodes opgenomen om de projectopdracht uit te kunnen voeren. Studenten kunnen zo werkend leren en lerend werken.

Oefenmateriaal

De serie bevat drie soorten oefenmateriaal

 • Meerkeuzevragen: Met de meerkeuzevragen kunnen studenten de kennis van de stof toetsen. Ze kunnen ze maken tijdens of na het bestuderen van elke submodule. Meerkeuzevragen bieden een goede voorbereiding
  voor een tentamen.
 • Opdrachten: De opdrachten gaan bijna allemaal over Nederlandse ondernemingen en zijn afgestemd op de
  theorie in de submodule. De opdrachten bereiden studenten systematisch voor op de uitvoering
  van hun projecten.
 • Projectopdrachten: In de projectopdrachten kunnen studenten de concepten toepassen, hun kennis van het probleem verdiepen en de juiste verbanden leren zien.

  Ten behoeve van mc-tentamens is een uitgebreid bestand met vragen beschikbaar.

Bekijk dit edubook

DEMOCODE AANVRAGEN

Inhoud

Het Edubook bestaat uit de volgende modules en submodules. Deze content is flexibel in te zetten: je kunt
alle modules inzetten of een keuze maken afgestemd op het onderwijsprogramma.

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

Bent u geïnteresseerd in een online of offline demonstratie?

Maak een afspraak