Praktijkleren in een gesimuleerde werkelijkheid

Praktijkleren in een gesimuleerde werkelijkheid
Gepubliceerd op 20 januari 2022

Bij Edumundo zijn we voorstanders van 'leren door te doen'. In ons webinar van woensdag 8 december gingen we dieper in op de onderwijskundige benadering van praktijkleren en bespraken we de voordelen en uitdagingen van praktijkleren in de lessen en in beoordelen.

Twee gastsprekers deelden hun inzichten en ervaringen rondom dit onderwerp: dr. Vincent Rich en dr. Catarina Cardoso, beiden hoofddocenten aan de Universiteit van Westminster. Zij vertelden hoe zij businessgames (bedrijfssimulaties) inzetten om hun onderwijs via praktijkleren tot leven te brengen.

"Studenten raken gemotiveerd als ze problemen uit de echte wereld mogen oplossen. Ze willen veel liever iets doen dan alleen maar luisteren", legt Marilyn Lombardi uit in haar onderzoek Authentic Learning for the 21st Century: An Overview.

Zo'n vijftig onderwijsprofessionals namen live deel aan het webinar, verdeeld over vele locaties in de wereld: van Nederland en Engeland tot aan Canada en Jordanië.

 


 

interdisciplinaire studenten in een geintegreerd vak 

Bij praktijkleren gaat het erom hoe kennis in de praktijk gebruikt wordt. We proberen praktijksituaties na te bootsen in onze lessen.

 

 

Dr. Vincent Rich, hoofddocent aan de University of Westminster

De visie op praktijkleren van Vincent en Catarina komt tot uiting in hun tweedejaarsvak 'Management Decision Making'. De laatste keer telde dit vak zo'n 700 studenten uit acht verschillende studierichtingen van de opleiding Business Management. Vincent vertelde over de uitdagingen die dit meebrengt:

"Deze diversiteit maakt het onderwijs behoorlijk ingewikkeld. Enerzijds hebben we studenten van de exacte richtingen Bedrijfseconomie en Finance & control, en aan de andere kant bijvoorbeeld studenten van HRM, waar het juist draait om zachte vaardigheden.

Wat we proberen is alles wat de studenten tot dan toe geleerd hebben samen te brengen in onze lessen, en ze een interdisciplinaire mix aan te bieden. Dat is soms best lastig. De businessgame is hierbij ongelooflijk waardevol gebleken, want concepten en technieken komen hiermee tot leven en er wordt een brug geslagen naar de praktijk. Zo kan er daadwerkelijk geoefend worden met operationele besluitvorming, in plaats van dat er alleen theorie over wordt behandeld."

"Interactief, meeslepend, Aantrekkelijk, stimuleert samenwerking"

Vervolgens vertelde Vincent waarom de opleiding er voor koos om een bedrijfssimulatie in het curriculum op te nemen.

Authentic Learning - Gif (higher quality for SIB) v1

"Voordat we de businessgame inzetten, gebruikten we een oefening die ik had gemaakt met scenario’s rondom een hypothetisch bedrijf. Het vergde veel inspanning om die tot leven te brengen en de oefening had niet de complexiteit van een zakelijke omgeving. De businessgame geeft in dat opzicht een veel realistischer beeld van de werkelijkheid.

Als je de literatuur over businessgame erop naslaat, dan vind je kenmerken als: 'interactief’, ‘meeslepend’, ‘aantrekkelijk’ en ‘stimuleert samenwerking'.

Businessgames hebben veel kenmerken die praktijkleren ook heeft. Zo zijn ze dynamisch en worden ze aangedreven door de interacties van de studenten. Als studenten in teams deelnemen aan een businessgame, kunnen ze de problemen waarmee ze geconfronteerd worden niet individueel oplossen. Ze moeten ze als team aanpakken, net als bij problemen op de werkplek.

In de businessgame zijn momenten ingebouwd waarin studenten in teams reflecteren: momenten waarin ze gezamenlijk discussiëren, uitkomsten in twijfel trekken en gegevens onderzoeken. Dit is een belangrijk kenmerk van praktijkleren, en de businessgame is dus een effectief middel om dat tot stand te brengen."

Praktijkgericht beoordelen

"Beoordeling is de sleutel tot praktijkleren. Je zou daar moeten beginnen en bepalen wat je wilt dat studenten bereiken met het vak"

 

Dr. Vincent Rich

In het tweede deel van de webinar stond het thema 'praktijkgerichte beoordeling' centraal. Catarina besprak twee praktijkopdrachten.

"We zijn overgestapt van beoordelen via examens naar beoordelen via presentaties. De studenten krijgen twee opdrachten. In de eerste opdracht moeten ze de beslissingen die ze in de businessgame hebben genomen onderbouwen en daar een presentatie van geven. Eerst deden ze een groepspresentatie, maar we zijn overgegaan op individuele presentaties.

De tweede opdracht is gebaseerd op een casus. Hier helpt de businessgame studenten om van hun ervaring te leren en daarop te reflecteren in de presentatie. Die opgedane kennis kunnen ze vervolgens gebruiken om hun antwoorden op de vragen bij de casus te onderbouwen."

Vincent en Catarina hebben erover getwijfeld of ze de resultaten van de businessgame al dan niet mee moesten wegen in de beoordeling. Vincent legde uit waarom ze er uiteindelijk voor kozen om dat wel te doen.

"We wegen de resultaten van de businessgame niet zwaar bij de beoordeling. Dit zou problemen kunnen opleveren omdat sommige beslissingen op basis van toeval worden genomen. We geven wel cijfers voor de resultaten om de bonussen uit de praktijk te weerspiegelen. Doordat die cijfers meetellen worden studenten extra gestimuleerd om de oefening serieus te nemen."

In de vragenronde die hierop volgde vroeg een deelnemer:

"Waarom zijn jullie afgestapt van de groepsbeoordeling? In hoeverre worden studenten teamplayers als ze individueel beoordeeld worden?"

Catarina's reactie hierop was: "We merkten dat sommige studenten tijdens de groepsbeoordeling de leiding namen en meer verantwoordelijkheden naar zich toetrokken dan andere. Dit verschil werd minder toen we individueel gingen beoordelen. De studenten kregen meer gelegenheid om hun eigen mening te uiten en feedback te geven met betrekking tot de groepsprestaties, waardoor iedere student een stem kreeg."

Vincent vulde aan: "Ze werken ook vaak goed als teamplayers omdat de plaats op de ranglijst van hun bedrijf meeweegt in hun algemene cijfer, zij het voor een klein deel."

Ontwikkeling van vaardigheden en zelfgestuurd leren 

Catarina vertelde hoe studenten zachte vaardigheden ontwikkelen op het gebied van netwerken en samenwerken; ze ontmoeten nieuwe studenten die ze anders misschien niet hadden ontmoet en leren met hen samenwerken in een competitieve omgeving.

"Ze leren verschillende vaardigheden. Op het gebied van 'soft skills' gaat het in eerste instantie om samenwerking. Sommigen vinden dat makkelijk, anderen vinden dat lastig. Er worden ook reflectieve vaardigheden aangeleerd: evalueren, beredeneren en presenteren. Daarnaast gaan de studenten aan de slag met harde vaardigheden: de kennis die ze hebben opgedaan in aansluitende vakken passen ze toe in een realistische opdracht."

Edumundo_ Authentic Learning slide

Onze host Leon Lloyd ging dieper in op dit aspect van zelfgestuurd leren:

"Misschien denken studenten als ze naar de universiteit komen in goede en foute antwoorden, maar als ze verder komen, leren ze dat het 'goed' of 'fout' zijn van antwoorden vatbaar is voor interpretatie. De businessgame helpt studenten om kritische analysevaardigheden te ontwikkelen en resultaten of beslissingen in twijfel te trekken."

Leon verwees ook naar Lombardi's '10 point checklist' for authentic learning (Lombardi, 2007), met name naar één van de tien punten:

"Lombardi's punt over 'aanhoudend onderzoek' is hier relevant: problemen kunnen niet in een paar minuten of in een paar uur worden opgelost. Dit is in de businessgame niet anders, aangezien de resultaten en de redenen daarachter vaak niet zwart-wit goed of fout zijn."

Volgens Catarina moeten studenten antwoorden zoeken vanuit hun eigen ervaring en niet vanuit traditionele methoden:

"Ze oefenen besluitvorming zonder het antwoord uit de literatuur te kennen. Je vindt het antwoord niet in een boek, noch bij een docent."

Leren van fouten

Hoewel het competitieve element veel voordelen kan opleveren met betrekking tot betrokkenheid en motivatie van studenten, heeft ‘verliezen’ ook een voordeel. Leon merkte op:

"We leren veel door fouten te maken. Als laatste eindigen betekent niet dat je niets geleerd hebt. Je blijft leren van die ervaring. Het komt ook veel voor dat we studenten heel goed zien presteren in de opdrachten, terwijl hun bedrijf niet goed presteert in de businessgame."

Catarina haakte daarop aan vanwege haar ervaring met studenten die graag wilden weten hoe en waarom ze presteerden zoals ze deden.

"Als studenten met hun bedrijven in de businessgame niet presteren zoals ze zouden willen, pakken we het lesmateriaal erbij dat we hebben behandeld tijdens de colleges en workshops. Daardoor herkennen ze de overeenkomsten tussen het spel en het lesmateriaal en begrijpen ze waarom hun bedrijf presteerde zoals het deed."

Blended Learning - kansen en uitdagingen

Zoals veel docenten en onderwijzers, hebben Vincent en Catarina ook blended learning voor hun studenten gebruikt. Catarina vertelde:

"We hebben na corona het online-college gehouden, omdat dat bijzonder goed werkt. Er is een zekere interactie in het online-college, terwijl dat voorheen in de zaal door de grote aantallen studenten erg lastig was. Met het online-format kunnen studenten vragen stellen via de chatfunctie."

Vincent heeft ook voordelen ervaren van blended learning.
 

"Fysiek aanwezige studenten zijn actiever en zullen eerder met andere studenten overleggen dan studenten in een online-omgeving. Maar online hebben ze het voordeel dat ze gebruik kunnen maken van de technische mogelijkheden in de businessgame, zoals het beheren van hun antwoorden, het delen van spreadsheets en andere online-tools om het projectbeheer bij te houden."

 

Businessgame-DEMO en vragenronde

Trainers_Start-up_AdobeCreativeCloudExpress (1)

Het webinar eindige met een korte demo van de Sneakers Start-Up Game - de businessgame die Vincent en Catarina gebruiken in hun lessen - gevolgd door een vragenronde.

Wij bedanken onze gastsprekers en deelnemers voor hun aanwezigheid. Ons doel was om met dit webinar een interactieve ervaring te creëren voor alle aanwezigen, dus het was geweldig om te zien dat deelnemers vragen stelden in de chat, zowel tijdens de presentaties als in de vragenrondes.


Interesse in een businessgame? 

Wij bieden diverse businessgames aan die geschikt zijn voor verschillende onderwijsniveaus. Wij helpen je graag op weg om een gepaste businessgame bij de opleiding te vinden.

 
Ontdek meer en ontvang een gratis demo
 

Geinteresseerd in toekomstige webinars en blogartikelen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bronnen

  1. Lombardi, M.M., & Oblinger, D.G. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.