TIPS VOOR Studieloopbaanbegeleiding op afstand

TIPS VOOR Studieloopbaanbegeleiding op afstand
Gepubliceerd op 16 april 2020

Het valt niet mee om als SLB-er in deze tijden ook voldoende aandacht te houden voor je coachstudenten. Alle vakken, lessen, toetsen, et cetera moeten anders worden ingericht. Dat kost veel tijd en energie die je niet aan je begeleiding kunt besteden. Bovendien zit iedereen thuis en dat verhoogt de drempel voor contact. Je ziet je studenten niet fysiek in de les, loopt ze niet tegen het lijf en ze kunnen niet even bij je binnen stappen.

Wat kan je als slb-er doen om je studenten toch te helpen? Waar richt je je op? Edumundo verzamelde tips van coaches uit het land.
 

Tip 1: Binding. Houd contact, het maakt niet uit hoe 
Het is waarschijnlijk een open deur maar binding tussen student en opleiding is enorm belangrijk voor motivatie en studiesucces. We horen van coaches dat studenten in deze tijd kampen met verminderde motivatie. Ze zitten alleen thuis, school is ver weg en de afleiding is groot. Als er dan dingen spelen, wordt de drempel richting school(werk) mogelijk steeds hoger. Een deel van studenten richt zich actief tot jou en die help je natuurlijk. Maar een deel van de studenten trekt niet zelf aan de bel. Niet iedereen die aandacht kan gebruiken, vraagt daarom. 
 
Besteed daarom periodiek contact aan elke student. De manier waarop maakt niet uit, elk contact is goed. We horen voorbeelden van coaches die digitale inloopspreekuren houden of digitale lokalen aanmaken voor bijpraatsessies voor de hele klas. Een mailtje of belletje naar studenten waarvan je niets hoort, helpt ook. Vraag aan elke student die je spreekt wat voor hem/haar op dit moment het belangrijkste is wat er speelt. Houd dit voor jezelf bij en informeer er periodiek naar. Studenten zullen je aandacht waarderen.


Tip 2: Stimuleer contact tussen studenten onderling 
Je kunt als coach het initiatief nemen om de binding met school te behouden maar je bent daar niet alleen verantwoordelijk voor. Binding tussen studenten onderling is minstens zo belangrijk. Studenten kunnen in deze tijd veel aan elkaar hebben en van elkaar leren.
 
Stimuleer studenten om duo’s of buddygroepjes te maken, ervaringen uit te wisselen en samen online te studeren. Zorg voor structuur en een stok achter de deur door een bepaalde frequentie of moment in de week van afspreken te communiceren.
 
Laat studenten ook uitkomsten van hun slb-opdrachten in groepen delen. Zo praten ze niet alleen over de inhoud van de opleiding maar ook over hun persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk kun je ook je tutoren/peercoaches hier een rol in laten vervullen.
 

Tip 3: Introduceer een “corona-opdracht”  
Studieloopbaanbegeleiding kent vele thema’s. De impact van actuele ontwikkelingen op je professionele en persoonlijke leven is daar één van. Deze periode biedt daar bij uitstek gelegenheid voor. Bij een opleiding vonden we een mooi voorbeeld van een opdracht die ingaat op hoe studenten deze tijd ervaren.
 
Schrijf een dergelijke extra opdracht voor (of skip een bestaande opdracht). Hierin kunnen de volgende vragen naar voren komen:

  • Wat betekent de corona-crisis voor jou persoonlijk?
  • Hoe ervaar je deze periode van thuisonderwijs?
  • Wat voor invloed heeft deze periode op je studie(voortgang) en motivatie?
  • Wat levert deze periode in positieve zin op? Wat wil je straks blijven doen?
  • Welke kwaliteit heb je bij jezelf ontdekt in deze periode?
  • Wat gaat volgens jou de impact van deze ontwikkelingen zijn op jouw vakgebied en op de samenleving als geheel? Welke bedreigingen zie je? Welke kansen zie je?

Heb je behoefte aan meer tips en ondersteuning op het gebied van Studie & Loopbaan? Wij helpen graag! Plan dan een sessie met Reinier Gerritzen in.

Bel mij hierover